Rejestr tłoków pieczętnych II RP (okrągłych) dla władz i urzędów państwowych


Zawiera informacje o tłokach pieczętnych wytworzonych w Mennicy Państwowej w Warszawie w latach 1928 – 1939.
Opracowanie powstało na podstawie kwerend wykonanych w wybranych muzeach, archiwach państwowych, a także dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów.

Zgłoś tłok pieczętny do tego rejestru, przesyłając jego fotografie i opis (w tym wymiary) na adres sigillarium@gmail.com.


Legenda:
Nr tłoka – numer fabryczny tłoka umieszczony na rewersie matrycy
Legenda – dysponent pieczęci
Ø (mm) – średnica tłoka w milimetrach
Rodzaj – typ tłoka: „T” – tłok do tuszu (wypukłoryty), „L” – tłok do laku (wklęsłoryty)
Sygn. – sygnatura: „K” – herb Kościesza, „bs.” – brak sygnatury, „bi.” brak informacji
Nr graw. – numer ewidencyjny grawera wykonującego tłok
Data wyk. – data wykonania tłoka (ujęta w nawiasie oznacza szacowaną datę)
Uwagi – KP – kolekcja prywatna, PAA – portal aukcyjny, MZCH – Muzeum Ziemi Chełmskiej, MWP – Muzeum Wojska Polskiego


error: Content is protected !!