Paryskie sigilla


Projekt „LES MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS” skupia czternaście muzeów miasta Paryża, które prezentują w Internecie różnorodne eksponaty ze swoich kolekcji, liczących w sumie około miliona przedmiotów. Wszystkie dzieła sztuki świadczą o historii Paryża i ewolucji jego dziedzictwa, a także o jego wielkich postaciach, takich jak np. Victor Hugo, Honoré de Balzac czy George Sand. Zbiory są na bieżąco digitalizowane i z dnia na dzień wzbogacają zasób portalu.

Historię Paryża ilustrują w bezpośredni sposób zbiory m.in. Musée Carnavalet, Musée Cernuschi, Musée Cognacq-Jay, Musée de la Libération de Paris – musée du Général Leclerc – musée Jean Moulin.

W zaprezentowanych kolekcjach znajduje się ponad 3 tysiące eksponatów powiązanych ze sfragistyką, w tym tłoki pieczęci, woskowe i lakowe odciski, dokumenty, ryciny przedstawiające wizerunki matryc pieczęci, ozdobnych uchwytów, czy też różnego typu katalogi. Oto kilka wybranych tłoków pieczęci z tych zbiorów.

Il. 1. Tłok pieczęci przeora Franciszkanów paryskich, późne średniowieczeIl. 2. Tłok pieczęci Bractwa Św. Jakuba z L’Hospital, 1319-1324

Il. 3. Tłok pieczęci szpitala Matki Bożej Pokoju i Miłosierdzia w Charenton, 1641-1797Il. 4. Tłok pieczęci kuszników króla i miasta Paryża, XV wiek

Il. 5. Tłok pieczęci szlacheckiej, XVIII w.Il. 6. Tłok pieczęci Loży Przyjaciół Ludzkości Orientalnej Montrouge 1846


Il. 7. Tłok pieczęci Narodowej manufaktury uzbrojenia w Sedanie, Rewolucja Francuska

Il. 8. Tłok pieczęci „Proszek i saletra”, Rewolucja Francuska


Il. 9. Tłok pieczęci kwatermistrzostwa wojskowego, Rewolucja Francuska

Il. 10. Tłok pieczęci Komitetu nadzorczego Nanteuil-le-Haudouin, dystrykt Crépy, departament Oise,
Rewolucja Francuska


Il. 11. Tłok pieczęci Huzarów Amerykańskich i Midi Republiki Francuskiej

Il. 12. Tłok pieczęci
1. Batalionu
45. Brygady Piechoty,
Pierwsza Republika

Il. 13. Tłok pieczęci
F. Gaillarda, dyrektora szpitali wojskowych,
Pierwsze Cesarstwo

Il. 14. Tłok pieczęci Wydziału Literackiego w Paryżu, Uniwersytet Cesarski,
Pierwsze Cesarstwo

Il. 15. Tłok pieczęci Sztabu
7 Dywizji,
Pierwsze Cesarstwo

Przedmioty te odzwierciedlają niezwykle barwną historię Paryża, a kilka z nich łączy się nawet z wątkami polskimi, dlatego gorąco zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z pełną zawartością tych zbiorów pod linkiem:

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche?keywords=sceau&page=1

Mariusz Kopniak & Janusz Giersz

error: Content is protected !!