Rejestr tłoków pieczętnych II RP (owalnych) dla władz i instytucji samorządowych


Zawiera informacje o tłokach pieczętnych wytworzonych w Mennicy Państwowej w Warszawie.
Opracowanie powstało na podstawie kwerend wykonanych w wybranych muzeach, archiwach państwowych, a także dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów.

Zgłoś swój tłok pieczętny do tego rejestru, przesyłając jego fotografie i opis (w tym wymiary) na adres sigillarium@gmail.com


Legenda:
Nr tłoka – numer fabryczny tłoka umieszczony na rewersie matrycy
Legenda – dysponent pieczęci
Ø (mm) – średnica tłoka w milimetrach
Rodzaj – typ tłoka: „T” – tłok do tuszu (wypukłoryty), „L” – tłok do laku (wklęsłoryty)
Sygn. – sygnatura: „K” – herb Kościesza, „bs.” – brak sygnatury, „bi.” brak informacji
Nr graw. – numer ewidencyjny grawera wykonującego tłok
Obraz nap. – O – orzeł, H – herb
Data wyk. – data wykonania tłoka (ujęta w nawiasie oznacza szacowaną datę)
Uwagi – KP – kolekcja prywatna, PAA – portal aukcyjny, APCH – Archiwum Państwowe w Chełmie, MZCH – Muzeum Ziemi Chełmskiej,


error: Content is protected !!