Rejestr pieczęci samorządowych (1928-1939)


Zawiera informacje o tłokach pieczętnych wytworzonych w Mennicy Państwowej w Warszawie w latach 1928 – 1939 dla instytucji samorządowych.
Opracowanie powstało na podstawie kwerend wykonanych w muzeach, archiwach państwowych, a także dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów.


Legenda:
Nr tłoka – numer fabryczny tłoka umieszczony na rewersie matrycy
Ø (mm) – średnica tłoka w milimetrach
Rodzaj – typ tłoka: „T” – tłok do tuszu, „L” – tłok do laku
Sygn. – sygnatura: „K” – herb Kościesza, „B” – brak sygnatury, „-” brak informacji
Nr graw. – numer ewidencyjny grawera wykonującego tłok
Data wyk. – data wykonania tłoka (ujęta w nawiasie oznacza szacowaną datę)

error: Content is protected !!