Tłoki śląskich pieczęci miejskich ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu


    Wyjątkową gratką dla kolekcjonerów i pasjonatów starych pieczęci była wystawa tłoków pieczętnych miast śląskich zorganizowana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w okresie 12.03 – 25.08. 2019 r. Prezentowane na wystawie tłoki pieczętne stanowiły ciekawą i różnorodną typologicznie część kolekcji sfragistycznej Muzeum. Jak poinformowano na stronie Muzeum „wystawa była okazją do zaprezentowania najciekawszych egzemplarzy, m.in. późnośredniowiecznych i nowożytnych typariuszy oraz pieczęci o charakterze ogólnomiejskim, a także tłoków przeznaczonych do odciskania pieczęci wyodrębnionych jednostek administracji publicznej”. Wśród prezentowanych eksponatów znalazły się tłoki pieczętne używane przez takie organa władzy miejskiej, jak np. Urząd Skarbowy, Urząd Wagi, Urząd Płótna, Urząd Wina, Kasa Miejska, Lombard Miejski, Komornik Miejski oraz Deputacja Budowlana.

    Zgromadzone na wystawie pieczęcie pochodziły między innymi z następujących miast: Bolków, Bystrzyca Kłodzka, Chojnów, Kowar, Mirsk n. Kwisą, Środa Śląska, Świdnica, Świebodzice i oczywiście z Wrocławia. Czas ich wytworzenia obejmował okres od XV do XIX w.

    Kuratorem wystawy był Artur Hryniewicz, któremu tą drogą składamy jeszcze raz serdeczne podziękowania za osobiste oprowadzenie nas po wystawie i Muzeum oraz poświęcony nam czas. Załączamy także link do strony Muzeum Narodowego we Wrocławiu, na której można zobaczyć więcej tłoków pieczętnych z opisanej wystawy:
https://mnwr.pl/tloki-slaskich-pieczeci-miejskich-ze-zbiorow-muzeum-narodowego-we-wroclawiu/

Mariusz Kopniak & Janusz Giersz

Źródło: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Il. 1.Tłok pieczęci sekretnej rady miejskiej Góry Śląskiej, XVIII w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 2. Tłok pieczęci sekretnej rady miejskiej Góry Śląskiej, XVII w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 3. Tłok pieczęci ogólnomiejskiej Środy Śląskiej, XVI/ XVII w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 4. Tłok pieczęci ogólnomiejskiej Kowar ok. 1600 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 5. Tłok pieczęci ogólnomiejski Bystrzycy Kłodzkiej, XV w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 6. Tłok pieczęci ławniczej Świebodzic, pocz. XVI w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 7. Tłok pieczęci kasy kamery skarbowej w Chojnowie, 1796 r
(fot. M. Kopniak)

Il.8. Tłok pieczęci ogólnomiejskiej Chojnowa, 1695 r
(fot. M. Kopniak)

Il. 9. Tłok pieczęci ławniczej mniejszej Bolkowa, 1649 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 10. Tłok pieczęci ogólnomiejskiej Bolkowa, XVII w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 11. Tłok pieczęci kasy kamery skarbowej w Mirsku,
2 poł. XVIII w. (fot. M. Kopniak)

Il. 12. Tłok pieczęci rady miejskiej Wrocławia, ok. 1800 r.
(fot. M. Kopniak)Il. 13. Tłok pieczęci ogólnomiejskiej większej Mirska, 1664 r. (fot. M. Kopniak)


Il. 14. Tłok pieczęci deputacji budowlanej we Wrocławiu, pocz. XIX w. (fot. M. Kopniak)Il. 15. Tłok pieczęci komisji opieki nad ubogimi we Wrocławiu, 1779 r
(fot. M. Kopniak)

Il. 16. Tłok  pieczęci naczelnego kolegium medycznego we Wrocławiu, 1 poł. XIX w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 17. Tłok  pieczęci urzędu komorniczego we Wrocławiu, ok. 1830 r. (fot. M. Kopniak)Il. 18. Tłok  pieczęci lombardu miejskiego w Świdnicy, k. XIX w.
(fot. M. Kopniak)Il. 19. Tłok  pieczęci głównej kasy miejskiej w Świdnicy, ok. poł. XIX w. (fot. M. Kopniak)Il. 20. Tłok  pieczęci  wójtowskiej Świdnicy, XVII w.
(fot. M. Kopniak)

error: Content is protected !!