Pieczęcie gminne na Śląsku (1722-1945)


    Z dużym zadowoleniem informujemy naszych czytelników, że dzięki inicjatywie Archiwum Państwowego w Opolu istnieje możliwość uczestniczenia w niesłychanie interesującym projekcie pod nazwą „Pieczęcie gminne na Śląsku”. Ideą tego pionierskiego projektu jest współtworzenie zbioru (kolekcji) śląskich odcisków pieczęci. Każdy czytelnik dysponujący odciskami pieczęci z tego regionu ma możliwość ich dodania do zasobu na portalu. Wystarczy skierować odpowiednią korespondencję na adres podany w zakładce „Kontakt”.

    Jest to oferta nie tylko do społeczności województwa opolskiego, ponieważ jak pokazuje praktyka, w wyniku migracji ludności, różne ciekawe dokumenty urzędowe z interesującymi pieczęciami można odnaleźć w zasadzie w różnych miejscach rozsianych po naszym kraju. Dlatego warto przejrzeć dokumenty znajdujące w rodzinnych archiwach i sprawdzić, czy akurat nie ma tam starego urzędowego pisma z jakieś śląskiej gminy.

    Portal „Pieczęcie gminne na Śląsku” został uruchomiony w drugiej połowie 2021 r. przy współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego. Inicjatywa ta została zrealizowana w ramach programu inwentaryzacji i katalogowania śląskich pieczęci gmin wiejskich z lat 1722-1945. Jednocześnie stanowi ona kontynuację prac nad katalogowaniem pieczęci gminnych na Śląsku, opublikowanych w książce Aleksandry Starczewskiej-Wojnar (kierownik projektu) pt. „Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933”.

    Autorka gromadziła materiały źródłowe do tej publikacji przez ponda 10 lat. Jak stwierdziła w jednym z wywiadów „Żeby odnaleźć na pewno wszystkie [odciski], należałoby przejrzeć całe 9 kilometrów akt, które mamy w archiwum. Przejrzałam na razie półtora kilometra”. W ramach portalu umieszczono wizerunki pieczęci zaprezentowanych w przywołanej publikacji oraz pieczęcie z terenu całego historycznego Śląska, odnalezione w toku kolejnych kwerend archiwalnych, w tym m.in. pieczęcie z powiatu dobrodzieńskiego.

    Prezentowany na portalu zbiór odcisków pieczęci został zgromadzony na bazie kwerend w polskich i zagranicznych zasobach archiwalnych, w tym w Archiwum Państwowym w Opolu, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu (zbiór Oskara Wilperta), Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a także Archiwum Ziemskim w Opawie (Czechy) i Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie.

    W styczniu 2022 w zbiorze znajdowało się już 1706 odcisków pieczęci. Ich średnica z reguły nie przekracza 33 mm. Odciski podzielone zostały na kilka podgrup, widocznych w utworzonej do przeglądania zbioru dedykowanej wyszukiwarce. Dzięki temu poruszanie się po zasobie jest intuicyjne i łatwe.

    Uruchomiony przez Archiwum Państwowe w Opolu portal „Pieczecie gminne ne Śląsku” niewątpliwie stanowi ciekawe wydarzenie sfragistyczne i istotne wsparcie źródłowe zarówno dla sfragistyków i historyków badających lokalną historię, jak również jest pomocnym narzędziem do identyfikacji i analizach porównawczych dla kolekcjonerów odcisków oraz tłoków pieczętnych. Dlatego należy pogratulować świetnego pomysłu, w tym otwarcia się na szeroką współpracę społeczną i życzyć, aby projekt nadal rozwijał się dynamicznie. Jednocześnie zwracamy się tą drogą także do innych Archiwów Państwowych, aby rozważyły podjęcie podobnych inicjatyw (projektów), ponieważ z pewnością mogą one uratować wiele pieczęci od zapomnienia.

    Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony „Pieczęcie gminne na Śląsku” utworzonej przez Archiwum Państwowe w Opolu: www.pieczeciegminne.pl

Poniżej zaprezentowano 30 wybranych odcisków pieczęci z opisanego zbioru.

Il. 1. Pieczęć gminy Juliusburg (Radziejów),
Kreis Cosel (powiat kozielski),
Ø 30 mm, pocz. XX w.,
Fot. APO

Il. 2. Pieczęć gminy Klodnitz (Kłodnica), Kreis Cosel (powiat kozielski),
Ø 28 mm, 2. poł XIX w.,
Fot. APO

Il. 3. Pieczęć gminy Kostenthal (Gościęcin), Kreis Cosel (powiat kozielski), Ø 28 mm, XVIII/XIX w.,
Fot. APO

Il. 4. Pieczęć gminy Lohnau (Łany), Kreis Cosel (powiat kozielski), Ø 30 mm, pocz. XIX w. (?),
Fot. APO

Il. 5. Pieczęć gminy Polnisch Jamke (Stara Jamka), Kreis Falkenberg (powiat niemodliński), Ø 30 mm, XIX/XX w., Fot. APO

Il. 6. Pieczęć gminy Alt Grottkau (Stary Grodków), Kreis Grottkau (powiat grodkowski), Ø 31 mm, 2. poł. XIX w., Fot. APO


Il. 7. Pieczęć gminy Baumgarten (Paruszowice), Kreis Kreuzburg (powiat kluczborski), Ø 26 mm, pocz. XX w., Fot. APO


Il. 8. Pieczęć gminy Gross Deutschen (Duczów Wielki), Kreis Kreuzburg (powiat kluczborski), Ø 32 mm, pocz. XIX w. (?), Fot. APO

Il. 9. Pieczęć gminy Woislawitz (Wojsławice), Kreis Kreuzburg (powiat kluczborski), owalna, XIX w. (?),
Fot. APO

Il. 10. Pieczęć kościoła Gröbnig (Grobniki), Kreis Leobschütz (powiat głubczycki), owalna, 2. poł. XIX w. (?), Fot. APO

Il. 11. Pieczęć sądowa Hohndorf (Boguchwałów), Kreis Leobschütz (powiat głubczycki), owalna, XIX w., Fot. APO

Il. 12. Pieczęć gminy Knispel (Księże Pole), Kreis Leobschütz (powiat głubczycki), okrągła, 2. poł. XIX w., Fot. APO

Il. 13. Pieczęć gminy Kösling (Kozłówki), Kreis Leobschütz (powiat głubczycki), owalna, XIX w.,
Fot. APO

Il. 14. Pieczęć gminy Kreuzendorf (Gołuszowice), Kreis Leobschütz (powiat głubczycki), okrągła, XIX w., Fot. APO

Il. 15. Pieczęć gminy Kunzendorf (Trzebina), Kreis Neustadt (powiat prudnicki), Ø 31 mm, 2. poł. XIX w., Fot. APO

Il. 16. Pieczęć gminy Langrnbrück (Moszczanka), Kreis Neustadt (powiat prudnicki), Ø 29 mm,
2. poł. XIX w., Fot. APO

Il. 17. Pieczęć gminy Sackenhoym (Grabówka), Kreis Cosel (powiat kozielski), Ø 30 mm, 2. poł XIX w.,
Fot. APO

Il. 18. Pieczęć gminy Wiese Gräflich (Łąka Prudnicka), Kreis Neustadt (powiat prudnicki), Ø 30 mm, pocz. XX w., Fot. APO

Il. 19. Pieczęć gminy Carlsruhe (Pokój), Kreis Oppeln (powiat opolski), okrągła, XVIII/XIX w., Fot. APO

Il. 20. Pieczęć gminy Comprachtschütz (Komprachcice), Kreis Oppeln (powiat opolski), Ø 30 mm, 1. poł. XIX w., Fot. APO

Il. 21. Pieczęć gminy Kollanowitz (Kolanowice), Kreis Oppeln (powiat opolski), Ø 29 mm, koniec XIX w., Fot. APO


Il. 22. Pieczęć gminy Kupp (Kup), Kreis Oppeln (powiat opolski), Ø 29 mm,
2. Poł. XIX w., Fot. APO

Il. 23. Pieczęć gminy Ochotz (Ochodze), Kreis Oppeln (powiat opolski), owalna, 2 poł. XIX w., Fot. APO


Il. 24. Pieczęć gminy Tarnau (Tarnów Opolski), Kreis Oppeln (powiat opolski), Ø 27 mm, 2 poł. XIX w.,
Fot. APO

Il. 25. Pieczęć gminy Eiglau (Dzielów), Kreis Leobschütz (powiat głubczycki), Ø 31 mm,
XIX/XX w., Fot. APO

Il. 26. Pieczęć gminy Halensko (Haleńsko), Kreis Gross Strehlitz (powiat strzelecki), Ø 33 mm,
2. pol. XIX w., Fot. APO

Il. 27. Pieczęć gminy Kaltwasser (Zimna Wódka), Kreis Gross Strehlitz (powiat strzelecki), Ø 32 mm,
2. poł. XIX w., Fot. APO

Il. 28. Pieczęć gminy Kerpen (Kierpień), Kreis Neustadt (powiat prudnicki), owalna 22 x 24 mm,
1. poł. XVIII w., Fot. APO

Il. 29. Pieczęć gminy Lobedau (Lubiatów), Kreis Grottkau (powiat grodkowski), Ø 24 mm,
XVIII w., Fot. APO

Il. 30. Pieczęć gminy Sarlowitz (Sarnowice), Kreis Grottkau (powiat grodkowski), owalna
17 x 20 mm, XVIII w., Fot. APO

Mariusz Kopniak & Janusz Giersz

error: Content is protected !!