Świdnickie sigilla


Na ekspozycji stałej w świdnickim Muzeum Dawnego Kupiectwa prezentowany jest zbiór 21 tłoków pieczętnych z okresu od XVI do XIX w. Tłoki te dotyczą miasta Świdnicy, a szczególnie działających na jego terenie wybranych zgromadzeń cechowych. Wśród zaprezentowanych tłoków na szczególną uwagę zasługuje tłok pieczętny miasta Świdnicy z XVIII w. wykonany z żelaza. Eksponaty te stanowią depozyt Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zestaw kilkunastu typariuszy wraz z ich oryginalnymi opisami, prezentują załączone fotografie.


Il.1. Tłok pieczętny cechu bednarzy w Świdnicy, 1658 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 2. Tłok pieczętny cechu cyrklarzy w Świdnicy, pocz. XVIII w. (fot. M. Kopniak)

Il. 3. Tłok pieczętny cechu gorzelników w Świdnicy, 1724 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 4. Tłok pieczętny cechu koszykarzyw Świdnicy, 1859 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 5. Tłok pieczętny cechu kuśnierzy w Świdnicy, XVI / XVII w. (fot. M. Kopniak)

Il. 6. Tłok pieczętny cechu guzikarzy w Świdnicy, 1754 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 7. Tłok pieczętny cechu mieczników w Świdnicy, XVI / XVII w. (fot. M. Kopniak)

Il. 8. Tłok pieczętny cechu nożowników w Świdnicy, 1887 r. (fot. M. Kopniak)

Il. 9. Tłok pieczętny cechu pasamoników w Świdnicy
(fot. M. Kopniak)

Il. 10. Tłok pieczętny cechu piekarzy w Świdnicy, 1848 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 11. Tłok pieczętny cechu rzeźników w Świdnicy, 1663 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 12. Tłok pieczętny cechu słodowników i piwowarów w Świdnicy, 1613 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 13. Tłok pieczętny cechu stolarzy w Świdnicy, 1742 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 14. Tłok pieczętny cechu pilnikarzy i pierścieniarzy w Świdnicy, XVII w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 15. Tłok pieczętny czeladników tokarskich w Świdnicy, XIX w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 16. Tłok pieczętny miasta Świdnicy, XVIII w.
(fot. M. Kopniak)

Źródło: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

error: Content is protected !!