Unia lubelska 1569


Spis treści

Paweł Pietrzyk – Przedmowa  /7

Hubert Wajs – Akt unii lubelskiej z 1569 roku  /9

Sławomir Górzyński – Herby na pieczęciach przy akcie unii lubelskiej  /13

Sławomir Górzyński – Nota edytorska  /21

Sławomir Górzyński – Pieczęcie uwierzytelniające zawarcie unii lubelskiej i ich właściciele  /23

Justyna Król-Próba – Akt unii lubelskiej (Zbiór Dokumentów Pergaminowych, sygn. 5627) – sznury  /107

Hubert Wajs – O kilku pieczęciach  /113

Rafał Jankowski – Dzieje aktów unii lubelskiej w archiwum Radziwiłłów  /115

Akt unii lubelskiej  /121

Sygnatariusze aktu unii lubelskiej ze strony polskiej  /127

Bibliografia  /131

error: Content is protected !!