Wizja Konstantyna Wielkiego na późnośredniowiecznym typariuszu franciszkanów obserwantów


Artur Hryniewicz
Dział Numizmatyczno-Sfragistyczny, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Tekst zamieszczony w Rocznikach Sztuki Śląskiej, T. XXVI, Wrocław 2017.


Opublikowano za zgodą Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

error: Content is protected !!