Wrocławska kolekcja


Artur Hryniewicz
Dział Numizmatyczno-Sfragistyczny, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Tekst zamieszczony w Rocznikach Sztuki Śląskiej, T. XXVII, Wrocław 2018.Opublikowano za zgodą Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

error: Content is protected !!