Zabytki cechów śląskich


Spis treści

Mariusz Hermansdorfer
Wprowadzenie / Vorwort

Beata Marcisz
I. Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne
Wstęp / Einfiihrung
Katalog

Małgorzata Korżel-Kraśna
II. Skrzynki cechowe
Wstęp/ Einfiihrung
Katalog

Tadeusz Fercowicz
III. Tarcze trumienne i pogrzebowe cechów i bractw
Wstęp / Einfuhrung
Katalog
Aneks. Zachowane i zaginione tarcze trumienne cechów wrocławskich

Jacek Witecki
IV. Zawieszki do wilkomów i obesłania cechowe
Wstęp/ Einfuhrung
Katalog

Magdalena Karnicka
V. Zawieszki monetowe i medalowe do wilkomów cechowych

Wstęp/ Einführung
Katalog

VI. Varia
Wstęp/Einführung
Zabytki cechów i bractw czeladniczych (Tadeusz Fercowicz)
Zabytki bractw kurkowych (Jacek Witecki)
Katalog


Skróty
Bibliografia
Słownik wybranych terminów
Indeks rzemiosł
Indeks nazwisk
Indeks miejscowości
Aneks. Elementy godeł rzemieślniczych
Spis ilustracji

error: Content is protected !!