Zaproszenie / Konferencja pt. Archiwalne zbiory pieczęci


Szanowni Państwo,

    przypadająca w bieżącym roku sześćdziesiąta rocznica publikacji pierwszych wytycznych metodycznych do opracowania archiwalnych zbiorów pieczęci to dobry czas na podjęcie refleksji nad szeroko rozumianą problematyką zasobu sfragistycznego. Wskazania osiągnięć i porażek na tym polu, ale też podjęcia próby zdiagnozowania przyczyn i jednych i drugich. Ukazania nowych możliwości, jakie daje wykorzystanie w metodyce archiwalnej, też na gruncie publikacji pieczęci, technologii cyfrowych. Zastanowienie się nad problemami związanymi z konserwacją i restauracją dawnych pieczęci oraz wpływem, jaki powinny one mieć na metodykę opracowania tej części zasobu.

    Chcielibyśmy, żeby miejscem refleksji nad tym problemami stała się konferencja pt. ARCHIWALNE ZBIORY PIECZĘCI. CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW, METODY OPRACOWANIA, KONSERWACJA, zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych UMK pod patronatem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dlatego też zapraszamy do udziału w niej wszystkich zainteresowanych tak wysłuchaniem referatów jak i udziałem w dyskusji. Program spotkania publikujemy poniżej. Konferencja odbędzie się zdalnie w dniach 25-26 października 2021 r. przy wykorzystaniu platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres archiwaipieczecie@gmail.com, co umożliwi organizatorom udostępnienie linku do platformy, na której będzie odbywała się transmisja wystąpień.

Marcin Hlebionek

Paweł Gut


error: Content is protected !!