Zbiory sfragistyczne Muzeum Narodowego w Warszawie


Kolekcja sfragistyczna liczy ponad 17 000 obiektów – odcisków, odbitek i tłoków pieczętnych o istotnym znaczeniu naukowo-badawczym. Większość pochodzi z przekazanych przed wojną kolekcji prywatnych. Były to średniowieczne tłoki pieczętne, odbitki pieczęci na dokumentach – od XV wieku, jak również pochodzące z sygnetów kamienie z rżniętymi na nich herbami szlacheckimi oraz zespół tłoków pieczętnych osób prywatnych z herbami wykonanymi m.in. w kamieniach półszlachetnych, z pięknie dekorowanymi uchwytami. Do najciekawszych należy zespół dziewiętnastowiecznych odlewów mosiężnych pieczęci średniowiecznych. Jest to jeden z największych tego typu zbiorów w Polsce. Obejmuje pieczęcie królewskie i książęce, kościelne, osób duchownych i prywatnych, miejskie i cechowe. Pieczęcie władców wyróżniają się wysokiej klasy rysunkiem stempla, odpowiadając pod względem artystycznym osiągnięciom ówczesnej sztuki złotniczej. Pieczęcie królewskie i książęce znane są z licznych odcisków w wosku i na papierze, ale ich oryginalne tłoki do naszych czasów zachowały się w nielicznych egzemplarzach. Przyczynił się do tego zwyczaj ich niszczenia podczas pogrzebu zmarłego króla.

Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie

error: Content is protected !!