Zbiory Muzeum Warmii i Mazur

Małgorzata KumorowiczMuzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Typariusze kościołów w Różynce i Iławie     Na przestrzeni wieków…

Zbiory Muzeum Warmii i Mazur

Małgorzata Kumorowicz Tekst opublikowano 9 września 2022 na stronie https://muzeum.olsztyn.pl/ Pieczęć kancelarii sądu Grafa Praschma Falkenberg…

Pieczęć rodziny Rothschildów

Janusz Giersz Pieczęć Rothschildów – świadek tworzenia niebywałej rodzinnej fortuny w XIX w.     Największe rodziny magnackie…

Zagadki kolekcjonerskie

Artur HryniewiczKustosz w Dziale Numizmatyczno-Sfragistycznym, Muzeum Narodowe we WrocławiuTekst opublikowano 19 stycznia 2022 na stronie www.mnwr.pl…

Rok 1863

Robert Forysiak-WójcińskiDział Numizmatyki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we WrocławiuTekst opublikowano 24 stycznia 2022 na stronie www.ossolineum.pl…

error: Content is protected !!