Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (sierpień 2020)


W sierpniu 2020 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia i informacje dotyczące dwunastu tłoków pieczętnych. Tłoki zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

Tłoki te umieszczono w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne


1 kolekcja prywatna
2 BARANOWICZE
Komenda Policji Państwowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 84 mm
7b 76,5, w tym skuwka 7 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: • KOMENDA POLICJI PAŃSTWOWEJ •
w dolnym półotoku: POW. (iatu) BARANOWICKIEGO

10 W polu pieczęci Orzeł Królewsko-Polski. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ELBLĄG
Cech bednarzy w Elblągu „1608”
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 40 mm, stanowiąca z uchwytem jedną całość
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony zakończony kulistą gałką Ø 49 mm
7a 107 mm
7b 92 mm
7c 15 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIEGIEL DES WERCKS DER BÖTTIGER IN ELBING
w polu: 1608

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, renesansowy kartusz, w nim narzędzia bednarskie: cyrkiel, nóż bednarski, skrobak i pobijak. Nad kartuszem data, po bokach, w połowie dwie rozetki. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 na określenie „bednarza” w jęz. niemieckim, w zależności od regionu, używało się różnych słów: Böttcher, Böttiger, Böttner, Büttner, Schäffler, Scheffle, Küfner, Küffner, Kübler, Kuper, Küper.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Komisarz Rządowy
3a mosiądz
3b żelazo
4 owalna 36 mm x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 94 mm
7b 90 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:
KOMISARZ RZĄDOWY W KRAKOWIE

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w łapach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁOBŻENICA
Cech rzeźników
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce, rekonstrukcja
7a 115,5 mm
7b 112,5 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ؞ FLEISCHER GEWRCK SIG (el): ZUR STADT LOBSENZ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, tarcza na postumencie. Na tarczy głowa wołu, poniżej dwa skrzyżowane topory, powyżej stalka do ostrzenia noży. Po obu stronach tarczy festony, pod tarczą sznurowe elementy roślinne. Nad tarczą korona otwarta o pięciu fleuronach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁUKOWA
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego nabicia
7a 36,5 mm
7b 27,5 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b w otoku:

* URZĄD GMINY w ŁUKOWEJ * // POW (iatu). BIŁGORAJSKIEGO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, Orzeł Biały wzór 1919. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OBJEZIERZE
Kasa majętności
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy
W. BELOW Á POSEN
7
7a 93 mm
7b 83,5 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:

KASA MAJĘTNOŚCI OBIEZIERZA

10 W polu pieczęci tarcza herbowa z trzema kotwicami barkami ku górze, dwie wyżej, nad tarczą otwarta korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach, w klejnocie pięć strusich piór. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie, perełkowe i ciągłe.
11
12 Pieczęć pochodzi z czasów kiedy właścicielem majątku była rodzina Turnów pieczętująca się herbem Trzy Kotwice

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PARZĘCZEW
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 108,5 mm
7b 103,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:*SIGILLUM * CIVITATIS * PARZENCOVIENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie trzy wieże. Wieża środkowa wyższa, z bramą i cebulastym hełmem na postumencie. Dwie pozostałe wieże z pojedynczym oknem i spiczastymi hełmami. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIŃSK
Biskup pomocniczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 91,5 mm
7b 84,5 mm, w tym skuwka 8,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:

▪ SIGILL. (um) EPISCOPI TAVIANI [SUPFR.] PINSKENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczy obrzeżeniem ciągłym, tarcza z herbem Ślepowron. W klejnocie ptak trzymający w szponach podkowę, ponad nim krzyż. Po prawej stronie tarczy infuła, po lewej pastorał. Powyżej kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Poniżej tarczy szarfa z dewizą HUMILITAS (w j. pol. Pokora). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Karol Niemira, urząd biskupa pińskiego pełnił w latach 1933-1946

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PŁOCK
Gospoda szewczykowska
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 109,5 mm
7b 104,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:
*PIECZĘC SZEWCZYKOWSKIEY GOSPODY PŁOCKI (ej)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, tarcza francuska dzielona w pas, w polu pierwszym dwa trzewiki zwrócone do siebie cholewkami, w polu drugim dwa buty o wysokich cholewach zwrócone w lewą stronę. Nad tarczą korona otwarta o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Całość wyobrażenia ujęta w dwa skrzyżowane poniżej liście palmowe, spięte trzema pierścieniami w słup. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARY TRZCIEL
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 87,5 mm
7c 2,5 mm
8 w dolnej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w górnym półotoku:

RADA NAJWYŻSZA RZĄDZĄCA X: (= księstwa) WARSZ: (awskiego)
w polu poniżej obrazu napieczętnego: PIECZĘĆ MIASTA // STAREGO // TRZCIELA .

10 W polu pieczęci herb Księstwa Warszawskiego (wzór z 1813 r.) przedstawiający tarczę typu szwajcarskiego z Orłem Białym w koronie (wzór SAP), nad którą znajduje się korona królewska. Poniżej tarczy pod belką napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w, Odkrywca 5/2019, s. 63.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Skarbu
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 83 mm
7b 79 mm, w tym skuwka 7 mm
7c 7 mm
8 na gałce uchwytu wyryta w drewnie sygnatura wytwórcy: WALCZAKIEWICZ // MIODOWA 1
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: • MINISTERSTWO SKARBU •
w dolnym półotoku: URZĄD POŻYCZEK PAŃST. (wowych) SKARBU NAROD. (owego)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, Orzeł Królewsko-Polski. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: WALCZAKIEWICZ // MIODOWA 1

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻÓŁKIEW
Urząd Pocztowy i Telegraficzny

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 53 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:

* URZĄD POCZTOWY I TELEGRAFICZNY * ŻÓŁKIEW

10 W polu pieczęci orzeł tzw. kazimierzowski. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w., Odkrywca 5/2019, s. 64.
12

Legenda


Przejdź do -> Galeria – zbiory prywatne

error: Content is protected !!