Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (grudzień 2020)


W grudniu 2020 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia i informacje dotyczące dwudziestu nowych tłoków pieczętnych.
Tłoki zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

Tłoki te umieszczono (równolegle) w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne


Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 AUGUSTÓW
Budowniczy guberni augustowskiej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt niekompletny; metalowy, toczony trzon, zakończony z jednej strony stopką do przymocowania matrycy, a z drugiej cokołem w formie tulei do zamocowania drewnianej rękojeści.
7a 19,5 mm
7b stopka (2,5 mm, Ø 19 mm), cokół (16 mm, Ø 14 mm)
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: GUBERNII AUGUSTOWSKIEY
w polu: BUDOWNICZY

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu godła Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12 1815-1842

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KLUKI
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ // W KLUKACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 454 367, numer grawera 78, sygnatura wytwórcy m // W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Jan Kauzal rytownik
3a mosiądz
3b
4 owalna 22x 42 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt niekompletny; metalowy, toczony trzon, zakończony cokołem z trzpieniem do nabicia drewnianej rękojeści
7a 40 mm
7b cokół (16 mm), trzpień (19 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: JAN KAUZAL
w polu: RYTOWNIK // UL. FLORYAŃSKA No 13 I -sze PIĘTRO // w
w półotoku dolnym: KRAKOWIE

10 W polu pieczęci napis, po obu stronach litery „w” odcinki z końcami rozdartymi po stronie litery. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Polskie Towarzystwo Handlu Wyrobami Gumowymi
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt niekompletny; metalowy, toczony trzon, zakończony z jednej strony stopką do przymocowania matrycy, a z drugiej cokołem z trzpieniem do nabicia drewnianej rękojeści
7a 44 mm
7b stopka (1 mm), cokół (12 mm), trzpieniem (26 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POLSKIE TOWARZYSTWO
w polu: DLA // HANDLU WYROBAMI // GUMOWEMI
w półotoku dolnym: KRAKÓW UL. ŚW. GERTRUDY 2

10 W polu pieczęci napis.Powyżej i poniżej małe ozdobne ornamenty. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBAWKA
Urząd Miasta i Gminy
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer ewidencyjny 400 330, numer grawera 73, sygnatura wytwórcy m//W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 73 mm
7b 64,5 mm
7c 8,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m//W
9a majuskuła
9b
w otoku: • URZĄD MIASTA I GMINY W LUBAWCE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIECHÓW
Sąd Gminny 3 okręgu
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 87 mm
7b 81 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ГМИННАГО СУДА 3 ОКРУГА МҌХОВСКАГО УҌЗДА

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja, na skrzydłach orła po cztery tarcze herbowe ziem Cesarstwa Rosyjskiego. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MŁAWA
Sąd Pokoju – Wydział Sporny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 77 mm
7b 69,5 mm, w tym skuwka (6 mm, Ø 12 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SĄD POK (oju): OKR (ęgu): MŁAWSKIE (go): WYD (dział): SPORNY

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PODDĘBICE
Oddział Syndykatu Rolniczego w Łodzi sp. akc.
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 rękojeść toczona o spłaszczonej gałce, stopka do przymocowania matrycy.
7a 100,5 mm
7b 97 mm, w tym skuwka (6 mm, Ø 19 mm), stopka (7 mm, Ø 40 mm)
7c 3,5 mm
8 na dole uchwyt ścisnięty drutem miedzainym
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: • SYNDYKAT TOLNICZY w ŁODZI SPÓŁKA AKCYJNA
w polu: ODDZIAŁ // W // PODDĘBICACH

10 W polu pieczęci napis. Pod nim znajdują się trzy kropki dwie w pas i jedna pośrodku poniżej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POTULICE
Policja dominialna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce (gałka w połowie uszczerbiona)
7a 102 mm
7b 98, 5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: POLIZEI SIEGEL DES DOMINIUMS POTULICE
w polu poniżej obrazu napieczętnego: PIECZEC POLICYINA // DOMINIUM // POTULICE.

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DĘBY
Towarzystwo Włościańskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANZ // VARSOV[IE]
7 fragment uchwytu toczony, lakierowany na czarno (część powyżej trzpienia uszczerbiona)
7a 33 mm
7b 27 mm, w tym skuwka (8 mm, Ø 14,5 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // ДЭМБЫ // ГМ (ина). СЭНДЗИНБ // НЭШАВ (скаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SKIEMIANY
Wójtostwo
3a mosiądz
3b
4 owalna 33 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 30 mm
7b 25 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: WÓJTOWSTWO
w półotoku dolnym: SKIEMIANSKIE

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy potrójnym obrzeżeniem ciągłym, perełkowym, ciągłym – brak obrazu napieczętnego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TORCZYN
Zarząd Gminny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 16
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 104 mm
7b 93 mm, w tym skuwka (11 mm, Ø 16 mm)
7c 11 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci poniżej obrazu napieczętnego: ZARZĄD GMINNY // W TORCZYNIE // POWIAT // ŁUCKI // 1

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 2047, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Uniwersytet J. Piłsudskiego
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 rękojeść drewniana o wydłużonej gałce, stanowiąca jedną całość z drewnianym cokołem i stopką
7a 86 mm
7b 83 mm, w tym cokół (12 mm), stopka (18 mm, Ø 40 mm)
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu sygnatura wytwórcy WALCZAKIEWICZ // MIODOWA 5 oraz znacznik prawidłowego ustawienia tloka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: *Uniwersytet J (ózefa). Piłsudskiego w Warsz (awie) . Wydz (iał). Weterynar (ii).

10 W polu pieczęci godło Uniwersytetu, orzeł dawny polski w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, trzymający w lewym szponie gałązkę palmową, a w prawym laurową, w koło w pieciąkąt pięć gwiazd sześcioramiennych znaczących pięć akademickich wydziałów. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12 Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego zmienił nazwę uczelni na Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Po zakończeniu II wojny światowej powrócono do nazwy Uniwersytet Warszawski.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELICZKA
Szkoła Wydziałowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 93 mm
7b 88,5 mm, w tym toczony trzpień 13 mm i skuwka 5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: OŚMIOKLASOWA
w polu: SZKOŁA // WYDZIAŁOWA // MĘSKA
w półotoku dolnym: W WIELICZCE.

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie: ciągłe, perełkowe, ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczętne


1 kolekcja prywatna
2 FRIEDBERG [NIEMCY]
Burmistrz
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 43 x 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 117 mm
7b 107 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 10 mm
8 na gałce uchwytu sygnatura wytwórcy D. SCHULZ // DARMSTADT oraz znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: DER BÜRGERMEISTER DER STADT // FRIEDBERG iN HESSEN

10 W polu pieczęci na tarczy wizerunek dwugłowego orła. Na jego piersi tarcza dwudzielna w słup. Nad tarczą corona muralis z trzema basztami. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HEILBRONN [NIEMCY]
Cech kołodziejów i kowali
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 spłaszczony, ozdobny uchwyt z otworem
7a 30 mm
7b 26,5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: *DER WAGNER V (nd) SCHMI (e) D (e) HANDWERCK SIGIL IN HEILBRONN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, dwie owalne tarcze kartuszowe. Na tarczy po prawej podkowa, nad nią skrzyżowany młotek z cęgami. Na tarczy po lewej koło wozu o dwunastu szprychach, nad nim topór. Powyżej pomiędzy tarczami półpostać anioła. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie, ciągłe i wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MODENA ? [WŁOCHY]
Gioseffo (Giuseppe) Benedetto Fili
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 43 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 metalowa rękojeść w kształcie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiąca jedną całość z metalowym cokołem i stopką. Do stopki przymocowana matryca.
7a 93 mm
7b 91 mm, w tym ośmiokątny cokół (15 mm) i stopka (4 mm, Ø 43 mm)
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: IOSEPHVS BENEDICTVS FILI *

10 W polu pieczęci owalna tarcza kartuszowa czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym i czwartym orzeł z rozpostartymi skrzydłami, w drugim i trzecim wspięty lew. Nad tarczą korona o pięciu fleuronach i czterech pałkach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, potrójne obrzeżenie: ciągle, sznurowe, ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PEGNITZ [NIEMCY]
Cech szewców
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 91 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: EIN GANTZ HANDW (erck) D (er) SC (h) V H M (acher) Z (u) PEGNITZ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na tarczy ciżma z zawiniętym nosem, przeszyta strzałą w skos, powyżej trzy sześciopromienne gwiazdy, środkowa większa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie, ciągłe i wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRUSY [NIEMCY]
Ministerstwo Finansów
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 33,5 x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 90,5 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KOENIGL (ich): PREUSS (ische): FINANZ MINISTERIUM
w polu: COMMISSIONS // SIEGEL

10 W polu pieczęci, nad belką, na tarczy orzeł pruski w koronie z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Nad tarczą korona królewska, pod belką napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SCHLETTAU [NIEMCY]
Cech rzeźników
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na krawędzi matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 120,5 mm
7b 102,5 mm, w tym skuwka 14,5 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DER LEBLICHEN HANTWERCK DER FLEVSCHMACHER
w polu (w półotoku górnym): IN DER SCHLETTA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem łańcuszkowym, na tarczy na murawie wół, powyżej dwa skrzyżowane topory. Nad tarczą uskrzydlona głowa anielska. Po obu stronach tarczy dwie rozety. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie łańcuszkowe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!