Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (grudzień 2021)


    W grudniu 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia siedemnastu nowych tłoków pieczęci i stempli. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BYDGOSZCZ
Cech Kapeluszniczy
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 66 mm
7b 63 mm, w tym stopka 13 mm (Ø 36 mm), rękojeść 50 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu tabliczka wytwórcy: Zawadzki Bydgoszcz Tel. 3070
9a majuskuła,minuskuła
9b
w otoku: CECH KAPELUSZNICZY ***
w polu: w BYDGOSZCZY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, nazwa miejscowości, Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 GŁUSK
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 4,5 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD GMINY GŁUSK *
w półotoku dolnym: POW (iat). SOCHACZEWSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Urzędnik stanu cywilnego
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 48 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony w formie odwróconego stożka
7a 71 mm
7b 68 mm, w tym stopka 9 mm ( Ø 51 mm), cokuł 12 mm, rękojeść 47 mm stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: URZĘDNIK STANU CYWILNEGO
w półotoku dolnym: Rzy (msko). Kat (olickiej). Parafii św (iętej). Teresy w Lublinie

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedyńczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 MILICZ
Wolne państwo stanowe
3a brąz
3b brąz
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony (?) o gruszkowatej gałce, stanowiący z matrycą jedną całość
7a 55 mm
7b 51 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + DER · FREIIEN · HERSCHA / FT · MILITSH · HOFSIGIL

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na tarczy renesansowej herb Korzbok (Kurzbach). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Śląskie posiadłości rodziny Kurzbachów zostały 4 kwietnia 1591 na podstawie testamentu Henryka II nadane jego wnuczce Evie von Lobkowitz, która przekazała je swojemu mężowi Joachimowi von Maltzanowi.

1 kolekcja prywatna
2 MIRSK
Miasto
3a stal
3b stal
4 okrągła 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiący z matrycą jedną całość
7a 82 mm
7b 77 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM MAIUS CIVITAT (is): FRIEDEBERGENSIS AD QUISS
w polu: 1664

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, godło miasta- sokół (jastrząb ?) z ptakiem w dziobie siedzący na wzgórku porośniętym trawą i kwiatami lnu. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 OSTROŁĘKA
Urzędnik stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 104 mm
7b 102 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 15 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ГOP (ско). КАЛЬВАР (ийского). УѢ (зда). ЧИН. (овникъ). ГР (ажданского). СОС (тояниа). Р (имско). К (атолического). ПР (ихода). ОСTРОЛЕНГА

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 PRZEDBÓRZ
Zakład rzemieślniczy ?
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 29 mm
7b 24,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: FABRYKAT KRAIOWY
w polu poniżej obrazu napieczętnego: w MIESCIE // PRZEDBORZ

10 W polu pieczęci korona królewska zamknięta z krzyżem, poniżej nazwa miasta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Szkola Wojewódzka Księży Pijarów
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 33 x 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 61 mm
7b 57 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SZKOŁA WOIEW (ódzka) : RADOM: XX (X=księży) . PIIAROW
w polu: MA // MPOY

10 W polu pieczęci orzeł stanisławowski, trzymający na piersi owalną tarczę z godłem zakonu Pijarów; ukoronowanym inicjałem maryjnym oraz umieszczonym poniżej skrótem od grackiego wyrażenia MHTHP OEOY (Matka Boga). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 Zobacz dodatkowo historię szkoły -> Zaproszenie na popis publiczny uczniów Szkoły Woiewódzkiey XX. Pijarów w Radomiu

1 kolekcja prywatna
2 ROGACZEWO MAŁE
Zarząd ziemski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26,5 mm
7b 17,5 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GUTSVORSTEHER
w półotoku dolnym: KREIS KOSTEN
w polu: ZU // KLEIN – // ROGACZEWO

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości, poniżej ozdobna rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SKULSK
Zarząd Gminny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 8
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 86 mm, w tym skuwka (9 mm, Ø 16 mm)
7c 10 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci poniżej obrazu napieczętnego: ZARZĄD GMINNY // W SKULSKU // GMINA SKULSKA WIEŚ // POW (iat). KONIŃSKI // 1

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Poniżej napis w pięciu wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 876, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

1 kolekcja prywatna
2 SOŚNIE
Ajencja celna PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 73,5 mm
7b 67 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 14 mm)
7c 6 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) oraz przyklejona papierowa etykieta P. K. P // AJENCJA CELNA // SOŚNIE
9a majuskuła
9b
w otoku: AJENCJA * // P.K.P. // * CELNA
w polu: SOŚNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 TARNÓW
Fundacja Maryli i Karola Kawęckich
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 45 mm
5 wypukłoryty, wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 108 mm
7b 103 mm, w tym stopka 5 mm, skuwka 7 mm (Ø 14 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * FUNDACJA im (ienia). MARYLI i KAROLA KAWĘCKICH * // TARNÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na tarczy francuskiej herb Gozdawa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ULANÓW
Nadzór C. K. Straży Skarbowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, cokół i gwintowany stożkowy trzpień do jego zamocowania
7a 41 mm
7b 32 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 5 mm, trzpień 21 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku : * NADZÓR C (esarsko). K (rólewskiej). STRAŻY SKARBOWEJ * // W ULANOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej tarczy wstęga orderowa. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ZADORY
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b 18 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GEMEINDEVORSTEHER
w półotoku dolnym: KREIS KOSTEN
w polu: ZU // ZADORY

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości, poniżej ozdobna rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Inne europejskie tłoki pieczętne


1 kolekcja prywatna
2 HANOWER [NIEMCY]
Dyrektor szkoły im. Bismarka
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 22 mm
7b 14 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • DER DIREKTOR DER BISMARCKSCHULE • // IN HANNOVER

10 W polu pieczęci godło Królestwa Hanoweru – skaczący koń. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KARNOFOLIA [BUŁGARIA]
Szkoła podstawowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 37 mm
7b 29 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * НАЧЯЛНО УЧИЛИЩЕ *
w półotoku dolnym: ВЪ С (еле). КАРНOФОЛЯ
w polu: ОВЧЕХЪЛМСКА ОКОЛИЯ

10 W polu pieczęci, odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, otwarta księga. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 STREITHEIM [NIEMCY]
Wikariat katolicki
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiący ze stopką jedną całość, na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 74,5 mm
7b 71,5 mm, w tym stopka 13 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM CURATIAE CATHOLICAE // STREITHEIM

10 W polu pieczęci kocioł na podporach pod którym płonące drwa. W kotle (z wrzącym ołowiem) półpostać św. Wita bez szat, z rękoma skrzyżowanymi na piersi oraz nimbem wokół głowy. Po obu stronach kotła kłęby dymu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!