Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (kwiecień 2021)


    W kwietniu 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia i informacje dotyczące dwudziestu trzech nowych tłoków pieczętnych. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.


Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BIAŁASZEWO
Wójt Gminy
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 76 x 49 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do mocowania uchwytu
7a 30 mm
7b 21 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: M (инистерство). В (нутренных). Д (ел). // ВОЙТЪ // ГМИНЫ БѢЛАШЕВО // Дня […] г (oда). // No ___ // Дер (евния). Бѣлашево // ЩУЧИНСКАГО УѢЗДА // ЛОМЖИНСКОЙ ГУБЕРНІИ

10 W polu pieczęci napis w 8 wierszach. Po wierszu 1, 3 i 5 rozdzielający element ozdobny o formie podłużnej rozety.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BISKUPICE
Urząd Municypalny
3a stal
3b
4 okrągła Ø 21 mm
5 wklęsłoryty i wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do mocowania uchwytu
7a 20 mm
7b 12 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu w: UR (ząd): MUN (icypalny): // MIAS (ta) // BISKUPIC

10W polu pieczęci napis w dwóch wierszach, ponad nim dwie gałązki laurowe z liśćmi ku dołowi, połączone rozetą. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie sznurowe.
11
12 Urząd Municypalny, organ administracji istniejący w Polsce w latach 1807 – 1842. Zobacz Urząd Municypalny

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁUBCZYCE
Cech blacharzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony, w formie tralki, zakończony walcem z poziomymi nacięciami
7a 65 mm
7b 61 mm, w tym cokół 8 mm, rękojeść 53 mm i stanowiące z matrycą jedną całość
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KLEMPNER INNUNG ZU LEOBSCHUTZ 1855

10W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, na skrzyżowanych młotkach blacharskich (lutowniczych) oparty rozwarty cyrkiel ostrzami w dół, wewnątrz niego sześcioboczna latarnie z półokrągłym zwieńczeniem. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KLEPARZ
Przedsiębiorstwo Budowy Domu dla C.K. Koleii Państwowej
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 17 x 59 mm, o uszczerbionych dolnych narożnikach,
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do nabicia uchwytu,
7a 51 mm
7b 43,5 mm, w tym cokół 17 mm, trzpień 26,5 mm i łącznie z matrycą stanowią jedną całość
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY // DOMU C (esarsko). K (rólewskiej). KOLEJI PAŃSTWOWEJ // NA KLEPARZU

10W polu pieczęci napis w trzech wierszach.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LWÓW
Lwowska Żydowska Szkoła Ludowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 102 mm
7b 94,5 mm, w tym cokół 24 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЛЬВОВСКОЕ ЗЕМСКОЕ ЕВР (ейское). НАРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ
w polu: ВѢД (ома). // МИН (истерству). НАРОД (ного). // ПРОСВ (ещения).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis w 3 wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe,
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SUWAŁKI
Szkoła Obwodowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty I wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, uszczerbiony trzpień do jego mocowania uchwytu
7a 17 mm
7b 10 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GUBERNIA AUGUSTOWSKA
w pólotoku dolnym wewnętrznym: SZKOŁA OBWODOWA
w półotoku dolnym: W SUWAŁKACH

10W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŚWIERŻE
Rzeźnia
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 95 x 63 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 101 mm
7b 93,5 mm, w tym stopka 4 mm, skuwka 18 mm (Ø 19 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: RZEŹNIA
w polu: w ŚWIARŻACH
w półotoku dolnym: POW. (iatu) CHEŁMSKIEGO

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNOPOL
C. K. Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * C (esarsko). K (rólewskie). TOWARZYSTWO GOSPODARSKIE GALICYJSKIE
w polu: ODDZIAŁ // TARNOPOLSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; perełkowym i ciągłym, napis w dwóch wierszach. Poniżej podłużna rozeta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TORUŃ
Pomorska Wojewódzka Komunalna Kasa Oszczędności
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, na której przymocowana jest tabliczka wytwórcy
7a 102 mm
7b 92,5 mm, w tym skuwka 7 mm Ø (16 mm)
7c 9,5 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POMORSKA WOJEWÓDZKA
w półotoku górnym wewnętrznym: KOMUNALNA KASA
w polu: OSZCZĘDNOŚCI
w półotoku dolnym: * W TORUNIU *

10W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca: Toruńska Fabryka Stempli , H. Rausch Toruń

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TYKADŁÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, ślad po mocowaniu stopki
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL (nego): PARAFII TYKADŁÓW OBWO (d) KALISKI
w polu: WOJEWODZTWO // KALISKIE

10W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej kreska, pod nią napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Gimnazjum Koedukacyjne im. Jana Gołubowskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno, rekonstrukcja
7a 120 mm
7b 112 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 20 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE z ROSYJSK (im). JĘZ (ykiem). NAUCZANIA
w otoku wewnętrznym: Z PRAWAMI GIMNAZJÓW PAŃSTWOW (ych).
w polu: JANA // GOŁUBOWSKIEGO // w WARSZAWIE

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Poniżej podłużna rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELKIE RYCHNOWO
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT – (owo). TEL (ekomunikacyjny).*
w półotoku dolnym: WIELKIE RYCHNOWO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 60 554

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELKIE RYCHNOWO
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 32
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 86 mm, w tym skuwka 6 mm ( Ø 16 mm)
7c 10 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT – (owo). TEL (ekomunikacyjny).*
w półotoku dolnym: WIELKIE RYCHNOWO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 60 454

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WINNICA
Prawosławne Seminarium Duchowne Matki Boskiej Kazańskiej
3a mosiądz
3b -drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 109 mm
7b 99,5 mm, w tym cokół 19 mm, stopka 9 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ДЕР (жавной). КАЗАНСКОЙ БОЖІЕЙ МАТЕРИ ХУТ (орянки). ВИННИЦКАГО БОГОДУХОВ (ного). У (чилища).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, dwukondygnacyjny budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże z hełmami z latarnią, zwieńczone prawosławnymi krzyżami. Na kondygnacji dolnej, w części centralnej, drzwi zwieńczone półkoliście, po bokach drzwi po jednym oknie zwieńczonym półkoliście. Na kondygnacji górnej trzy kwadratowe okna. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WOJNIŁÓW
Proboszcz kościoła parafialnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 110 mm
7b 105 mm, w tym skuwka 8,5 mm (Ø 16 mm) i cokół 14 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM ECCL (esiae): PAROCH (ialis) PRE (a) PO (situs): VONILOVIEN (sis)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; ciągłym i perełkowym, unosząca się w obłokach, ukoronowana półpostać Matki Boskiej w płaszczu, z ukoronowanym Dzieciątkiem na lewej ręce. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZIELEŃ k. KOWALEWA
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a cyna
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 94 mm
7b 82 mm
7c 12 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ZIELEŃ K / KOWAL (ewa).
półotoku dolnym: *

10W polu, oddzielonym od pola pieczęci obrzeżeniem ciągłym, symbol błyskawicy, na którym leży trąbka pocztowa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
I. L. ślusarz
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 22 x 20 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny, spłaszczony z uszczerbionym szczytem
7a 17 mm
7b 14,5 mm, w tym cokół 5 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: . I. L.

10 W polu pieczęci skrzyżowane dwa noże tokarskie dwóch typów, na nich cyrkiel tokarski (treserski) ostrzami ku dołowi, pomiędzy nimi kula. Powyżej inicjały. Całość wyobrażenia ujęta w dwa skrzyżowane liście palmowe. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
J T garbarz – czerwonoskórnik
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 28,5 x 23 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony, profilowany, zakończony pierścieniem z małym okrągłym otworem, przymocowany do stopki
7a 36 mm
7b 43,5 mm, w tym rączka 42 mm, stopka 1,5 mm
7c 1,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu: J T

10W polu pieczęci dwa wspięte lwy zwrócone do siebie głowami, trzymające między sobą kadź garbarską, pod którą są skrzyżowane dwa łukowate noże skrobacze i ustawiony między nimi w pion nóż garbarski prosty, z jednym uchwytem poprzecznym na górze i drugim podłużnym na dole, nad nim dwie przewiązane wstążką gałązki z kwiatami opadającymi w dół. Pod uchwytem poprzecznym noża prostego po każdej stronie rozetka.Na dole, pomiędzy uchwytem poprzecznym, inicjały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe i perełkowe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczętne


1 kolekcja prywatna
2 GLOGGNITZ [AUSTRIA]
Cesarsko Królewskie Biuro Komisarza ds. budowy dróg bitych
3a stal
3b stal
4 owalna 38 x 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rewersie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiący z matrycą jedną całość
7a 104 mm
7b 99 mm, w tym cokół 16,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserlich). K (öniglich). GLOGGNITZ = MÜRZZUSCHLAGER STRASSENBAU KOMISSARIAT.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MEOPHAM [WIELKA BRYTANIA]
Święto pokoju
3a mosiądz
3b mosiądz
4 ostroowalna 25 x 18 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony o formie zbliżonej do gotyckiej litery M, zwieńczony małym pierścieniem z otworem
7a 25 mm
7b 23 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: + Meopham: Peace Celebration + 1919

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem sznurowym, postać biskupa w stroju pontyfikalnym, z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa i pastorałem w lewej ręce. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 METZ [FRANCJA]
Kościół Królewsko Pruskiego 34 Dywizjonu
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: WALNCER // METTZ
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 8,5 mm (Ø 17 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KÖNIGL (ich). PREUSS (isch). 34. DIVISION
w polu: KIRCHENSIEGEL // *

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Metz w latach 1871 – 1918 wchodził w skład Cesarstwa Niemieckiego. Zobacz 34 Dywizjon

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RATYZBONA (REGENSBURG) [NIEMCY]
Franz Jozef Anton Ostermair
3a stal
3b srebro
4 okrągła Ø 44 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie walca z rozszerzającą się podstawą
7a 96 mm
7b 94,5 mm
7c 1,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + FRANZ: IOS (ef): ANT (on): OSTERMAIR + PFLEG (er): ZU: EWERSPAINT (?) :

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, tarcza czwórdzielna. W polu pierwszym i czwartym popiersie z przepaską na głowie. W polu drugim i trzecim wspięty lew. Nad tarczą hełm z labrami i siedmioma piórami. Po bokach tarczy elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i wieńcowe.
11
12 W katedrze w Landshut znajduje się płyta nagrobna Franza Antona Ostermaira.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Fr. Hörnecke huzar
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 18 x 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 84 mm
7b 80,5 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 10 mm)
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku dolym: Fr. Hörnecke.

10 W polu pieczęci dwie skrzyżowane szable (tasaki?) z rękojeścią typu zamkniętego z dwoma kabłąkami tworzącymi kosz, na nich czako huzarów. Poniżej karabinek kawaleryjski (odtylcowy) z rozbudowaną osłoną spustu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!