Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (listopad 2020)


W listopadzie 2020 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia i informacje dotyczące dwudziestu nowych tłoków pieczętnych.
Tłoki zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

Tłoki te umieszczono (równolegle) w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne


Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BORSZCZÓW
Kazimierz Karol Chmielewski zastępca notariusza
3a mosiądz
3b
4 owalna 40,5 x 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy napis: J. W. METZ // LWÓW
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 41 mm
7b 34,5 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POLSKA*
w półotoku dolnym (podwójnym): KAZIMIERZ KAROL CHMIELEWSKI // ZASTĘPCA NOTARIUSZA W BORSZCZOWIE

10 W polu pieczęci orzeł zbliżony do orła królewsko-polskiego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BUDA ZBARAZKA
Oddział C. K. Straży Skarbowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 48 mm
7b 42 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • ODDZIAŁ C.K. STRAŻY SKARBOWEJ •
w półotoku dolnym: W BUDZIE ZBARAZKIEJ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową trójdzielną w pas, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągle.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CIĘŻKOWICE
Miasto
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do mocowania uchwytu
7a 23 mm
7b 18,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:*SIGILLUM MAGISTRATUS CIESZKOWICENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, na tarczy renesansowej, stojący na murawie (gałęzi?) ptak z uniesionymi skrzydłami, po jego prawej stronie sześciopromienna gwiazda. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Po prawej stronie tarczy źdźbła trawy (trzciny?), po lewej gałązka z liśćmi, poniżej inne elementy roślinne. Na zewnątrz pola legendy podwójne obrzeżenie, ciągłe i wieńcowe .
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOGÓW
Cech pasamonników
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 42 mm, stanowiąca z uchwytem jedną całość
5 wklęsłoryty
6 na krawędzi matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt w formie ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej z otworem w górnej części
7a 42 mm
7b 33,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: *DER POSAMANDTIRER H (and) WARKCHS SIGEL IN G(ross) GLOGV

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, narzędzia pasamonników: tarcza kratkowana (rama do wyplatania taśm?), powyżej sznur z węzłami i chwostami po sześć z każdej strony, w klejnocie koło paleczne, nad nim nożyce postrzygackie ostrzami w dół pomiędzy dwoma czółenkami tkackimi. Po prawej i lewej osadzone na drzewcach szyldy cechowe wykonane z czterech taśm przeplecionych dwoma poprzeczkami (listwami) i zakończone renesansową tarczą, pod każdym z nich pełne koło o 11 zębach z otworem pośrodku. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie, ciągłe i wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KLEWAŃ
Starosta miejski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 36 mm
7b 27,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КЛЕВАНСК (ого). МЕЩАН (ского) СТАРОСТЫ РОВЕНСК (ого) УѢЗДА

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, zmodyfikowany herb guberni wołyńskiej (wz. 1856 r.) przedstawiający na tarczy krzyż kawalerski. Nad tarczą korona cesarska. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 Odcisk tej pieczęci znajduje się w publikacji: V. Perkun, Katalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbiorów Profesora Mariana Gumowskiego, s. 499.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KNURÓW
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6 Na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy STEMPEL – KAISER // BERLIN
7 brak, gwintowany otwór do jego wkręcenia
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: + SIGILL (um). ECCLES (iae). PAROCHIAL(is). KNUROW RESTITUTATE A (nno). D (omini). 1916.
w otoku wewnętrznym: S (ank) t. LAURENTIUS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, półpostać św. Wawrzyńca w diakońskiej dalmatyce, z podwójnym nimbem wokół głowy wypełnionym wewnątrz promieniami, trzymającego w prawej dłoni gałązkę palmy. Po lewej fragment kraty. W otoku wewnętrznym otaczającym pole pieczęci, po bokach dwie gałązkami palmowe i napis. Otok wewnętrzny oddzielony od otoku zewnętrznego podwójnym obrzeżeniem ciągłym. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Wawrzyńca w 1935 r. został przeniesiony do Chorzowa.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Pocztowy Urząd Przewozowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 102 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * POCZTOWY URZĄD PRZEWOZOWY * KRAKÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 3659, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KUTNO
Kurator 19-ej Placówki Kutnowskiej Powiatowej Kurateli
Trzeźwości Narodowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: Z. WEINKRANZ // VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 112 mm
7b 105, w tym skuwka 14,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: КУТН (овское). УҌЗ (дное). ПОПЕЧ (ительство). О НАРОД (ной). ТРЕЗВОСТИ
w dolnym półotoku: * ПОПЕЧ (итель) 19 ГО УЧ (реждения). *

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWOSIUŁKI
Gromada
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 27 mm
7b 20 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PIECZĘĆ GROMADY NOWOSIUŁKI

10 W polu pieczęci, wbite drzewcami w murawę, grabie skrzyżowane z kosą. Z murawy wyrasta pięć kęp trawy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZEDMIEŚCIE
Zwierzchność Gminy
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o gruszkowatej gałce,
7a 105 mm
7b 100 mm, w tym trzpień mosiężny 17 mm, skuwka 6 mm
7c 5 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku rozdzielonym skrzyżowanymi gałązkami: ZWIERZCHNOŚĆ GMINY PRZEDMIEŚCIA
w polu: 1881

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, łańcuch o okrągłych ogniwach ułożony wzdłuż 2/3 obrzeżenia, zakończony z prawej strony hakiem, poniżej data. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 obecnie część miasta Sanok

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADZYŃ
Inspektor szkolny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 47 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 31 mm
7b 22,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: o INSPEKTOR SZKOLNY o
w półotoku dolnym: W RADZYNIU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 277.
J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w., Odkrywca 5/2019, s. 65.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOBIESZÓW
Naczelnik miasta
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 25 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr fabryczny 405 022, numer grawera 131, sygnatura wytwórcy m // W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71,5 mm
7b 62,5mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b w otoku:

• NACZELNIK MIASTA SOBIESZOWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem perełkowym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARE KUROWO (ALT-CARBE)
Gmina
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tloka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 107 mm
7b 98,5 mm, w tym skuwka 6,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: • Siegel der Gemeinde Alt-Carbe • // Kreis Friedeberg n/M.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, sześciopromienna gwiazda złożona z sześciu deltoidów wypukłych dzielonych przekątnymi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Inne spotykane nazwy miejscowości: Altkarbe, Alt Karbe, Altcarbe.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SULMICE
Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 88 mm
7b 81 mm, w tym skuwka 6,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:

СВ (ято). КРЕСТОВОЗДВИЖ (енская). Ц (ерковъ). СУЛЬМИЦКАГО – ПРИХОДА ХОЛМ (ской). ЕП (архии).

10 W polu pieczęci, na murawie, budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże zwieńczone cebulastymi kopułami i prawosławnymi krzyżami, każda z pojedynczym oknem. Środkowa wieża wyższa i szersza. Od wejścia do cerkwi, znajdującego się w centralnej części budynku i zakończonego półkolistym portalem, ku dołowi wiodą rozszerzające się czterostopniowe schody. Ponad portalem okrągła rozeta. Po obu stronach wejścia wysokie sześciopolowe okna zakończone półkoliście. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Eparchia chełmska funkcjonowała w latach 1905-1922.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARCZEK
Kasjer Tarczkowskiej Gminnej Kasy Oszczędnościowo -Pożyczkowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 35 mm
7b 29,5 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КАССИРЪ ТАРЧКОВСКОЙ ГМ (инной). ССУДО-СБЕРЕГ (ательной). КАССЫ

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNOBRZEG
Ubezpieczalnia Społeczna
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmiokątna 40 x 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 10
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 86 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 13 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego:
UBEZPIECZALNIA // SPOŁECZNA // W TARNOBRZEGU // 1


10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 1183, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNOGÓRA
Kościół parafialny pw. św. Zofii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 88 mm
7b 81 mm, w tym skuwka 3 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:

* SIGIL (lum). ECCL (esiae). PAR (ochialis). S (anta). SOFIAE E (?). C (?). INP (ace). TARNOGÓRA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, półpostać NMP w zamkniętej koronie na głowie i pelerynie, rozpościerająca ręce w geście zaproszenia, poniżej trzy modlące się półpostaci. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WŁOCŁAWEK
Szkoła Elementarna Miejska Nr 5 we Włocławku
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 86,5 mm
7b 81,5mm, w tym skuwka 11,5 mm
7c 5 mm
8 w dolnej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku:

+ SZKOŁA ELEM (entarna). MIEJSKA No 5 w WŁOCŁAWKU

10 W polu pieczęci orzeł zbliżony do orła królewsko-polskiego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Egzekutor podatkowy C.K. Urzędu Podatkowego
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o gruszkowatej gałce
7a 113 mm
7b 106 mm, w tym trzpień mosiężny 16 mm, uchwyt drewniany 90 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * EGZEKUTOR PODATKOWY C. K. URZĘDU PODATKOWEGO

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczętne


1 kolekcja prywatna
2 GÜSTROW [NIEMCY]
Komenda lotniska
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 79 x 24 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 107 mm
7b 95,5 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 11,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Fliegerhorstkommandantur // Güstrow

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!