Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (listopad 2021)


    W listopadzie 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia osiemnastu nowych tłoków pieczęci. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 KONARSKIE
Sąd
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 27 mm
7b 23,5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KONARSKIE: X (?): GERICHTS SIEGEL 1795
w polu: SZRIMER // CREIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, belka, na niej wzgórze porośnięte trawą i niewielkimi krzewami. Na szczycie wzgórza krzyż równoramienny. Poniżej belki nazwa powiatu w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 suchy odcisk tej pieczęci znajduje się w zbiorze Wirtualnej Izbie Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski, link http://www.wir-ksiazwlkp.pl/kolekcje/index.php?item=2
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOSTRZYN
Waga miejska

3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 53 mm
7b 47,5 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: + STADT – WAAGE +
w polu: 1680
w półotoku dolnym: ZU KOSTRZYN

10 W polu pieczęci herb miasta, na tarczy renesansowej dwa skrzyżowane miecze sztychami ku dołowi, po prawej i lewej dwa półksiężyce zwrócone rogami ku sobie, poniżej i powyżej dwie gwiazdy sześciopromienne. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KUTNO
Kurator 32-ej Placówki Kutnowskiej Powiatowej Kurateli
Trzeźwości Narodowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: Z. WEINKRANZ
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 30 mm
7b 23,5 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: КУТН. (oвское) УЕЗ. (дное) ПОПЕЧ. (ительство) О НАРОД. (нои) ТРЕЗВОСТИ
w półotoku dolnym: + ПОПЕЧ. (итель) 11 ГО УЧ. (реждения) +

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KUŻNICA SKAKAWA
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 25 mm
7b 17 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GEMEINDEVORSTEHER
w polu: ZU // KUZNICA // SKAWSKA
w półotoku dolnym: KREIS KEMPEN I/P.


10 W polu pieczęci nazwa miejscowości, poniżej ozdobna rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁAKOMOWO
Sołtys
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 32 mm
7b 24,5 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: SCHULZEN – AMT LAKOMOWO
w półotoku dolnym: KR (eis). BROMBERG

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁAPAJÓWKA
Gromada
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 24 mm
7b 19,5 mm
7c 4,5 mm
8 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tloka
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: Pieczęć Gromady Łapajówka

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem wieńcowym, narzędzia rolnicze: motyka w słup, na niej przekrzyżowane grabie i kosa. Na nich położony sierp ostrzem ku dołowi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OSTRÓW
Starostwo
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, ślad po uszczerbionym trzpieniu
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tloka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * • STAROSTWO OSTROWSKIE •

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyńcze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Prezydium królewskiego rządu
3a stal
3b drewno
4 owalna 31 x 27,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85 mm
7b 77 mm, w tym skuwka 13,5 mm (Ø 22,5 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + PRAESIDIUM D (es). KOENIGL (ichen). REGIER (ung). Z (u). POSEN

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PAPOWO TORUŃSKIE
Zarząd obszaru wolnego sołectwa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie nieregularnego prostopadłościanu
7a 34 mm
7b 30 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ORT = VORSTAND DER FREISCHULZEREI PAPAU
w polu: KREIS = THORN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, ceglany mur forteczny z blankowaniem i trzema blankowanymi basztami jednakowej wysokości. W basztach po jednym otworze strzelniczym. W murze brama z podwojami, prawa połowa podwoi otwarta: na podwojach okucie. Powyżej baszt belka (górna krawędź tarczy?), ponad nią półpostać anioła z rozpostartymi skrzydłami podtrzymująca oburącz belkę. Poniżej wizerunku napis na belce. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Wolne sołectwo https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_so%C5%82ectwo

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PYZDRY
Magistrat
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rewersie matrycy sygnatura STEMPEL-KAISER // BERLIN
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b 19 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: MAGISTRAT PEISERN
w półotoku dolnym: * PYZDRY *

10 W polu pieczęci ceglany mur forteczny z trzema zamkniętymi bramami, środkowa wyższa. Nad murem dwie skrajne blankowane wieże, każda z pojedynczym oknem. Pomiędzy wieżami dwie łukowe przypory, każda z pojedynczym oknem. Ponad przyporami korona o pięciu pałkach, połączona ze szczytami skrajnych wież gałązkami laurowymi?. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 REJOWIEC
Rada gminy

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: THEODOR KAISER // BERLIN (….) 12
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 33,5 mm
7b 24,5 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GEMEINDE – VORSTAND
w polu: ZU // REVIER // KREIS
w półotoku dolnym: WONGROWITZ

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STAWISZYN
Kasjer Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 27 mm
7b 22 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КАССИРЪ СТАВИШИНСК (ой). ГМ (инной). ССУДО – СБЕРЕГ (ательной). КАССЫ СЕРПЕЦК (ого). У(ѣзда).

10 W polu pieczęci odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, herb guberni płockiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy dwie baszty, między którymi dwa skrzyżowane klucze, nad nimi trzy skrzyżowane kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STRZYBNICA
Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 116 mm
7b 105 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 18 mm)
7c 11 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, na szczycie gałki aluminiowa pineska z nieczytelną sygnaturą wytwórcy
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra * // w Strzybnicy G (órny). Ś (ląsk).

10 W polu pieczęci Orzeł Biały z uszczerbioną koroną ?, poniżej godło górnicze (kupla); dwa skrzyżowane młotki (żelazko i pyrlik). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Huta pod taką nazwą funkcjonowała w latach 1922 – 1933. W 1933 r rozpoczął się proces likwidacji zakładu i trwał do 1937 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TCZEW
Dr Walter Friedrich notariusz
3a stal
3b
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, gwintowany trzpień do jego zamocowania
7a 22 mm
7b 8 mm
7c 14 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: • Dr. Walter Friedrich •
w półotoku dolnym: Notarin Dirschau

10 W polu pieczęci godło III Rzeszy – orzeł trzymający w szponach wieniec, wewnątrz którego znajduje się swastyka. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TUSZYN
Kościół ewangelicki (dom modlitwy)
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 35 mm
7b 30 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym (rozdzielonym wizerunkiem napieczętnym): PS (alm) . 11. // V (ersum) . 4.
w polu: H (ennersdorfer) * K (irechen) * P (?) * D (er?) * E (vangelischen?) * // HENNERSDORFER // KIRCHENSIEGEL // 1742 D (er) 4 Nov (ember)

10 W polu pieczęci znak opatrzności boskiej, otoczony chmurami i promienistą glorią. Poniżej wizerunku napis na belce. Pod belką napis w trzech wierszach. Poniżej rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie; ciągłe i wieńcowe.
11
12 Psalm 11 v. 4. „Pan w świętym swoim przybytku, Pan ma tron swój na niebiosach. Oczy jego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.” Wzmianka o miejscowości i dacie 4 listopada 1742 przywołana jest w publikacji: Knie J. G., Alphabetisch-statistisch-topograph. Übersicht der Dörfer, Flecken, … der Königl. Preußischen Provinz Schlesien (etc.) 2., Breslau 1845.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TWARDOWICE
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 30 mm
7b 25 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KRÓLESTWO POLSKIE
w dwóch półotokach dolnych: WÓYT GMINY TWARDOWICE // POWIAT LELOWSKI OBWÓD OLKUSKI

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WAŁBRZYCH (KSIĄŻ)
Konrad Ernst Maximilian Hochberg
3a srebro
3b
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak
7a 3 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: CONRADUS · ERNESTVS · MAXIMILIANUS · S (acri) · R (omani) · I (mperii) · COMES · AB · HOCHBERG · LIB (er) · BAR (o) · DE · ET · IN · FVRSTENSTEIN
w otoku wewnętrznym: DYNAST (a) (Dynastiorum) · FVRST (enstein) (et) · FRIEDL (and) · L (iebischau?) · W (aldenburg?) · ET · H (ornschloss?) · SAC (rae) · CAES (areae) · REG (iae) · MAI (estatis) · A · CONSIL (iario) · INTIM (o) ·

10 W polu pieczęci tarcza pięciopolowa. W polu pierwszym, sercowym tarczy, zwieńczonym koroną o trzech fleuronach i dwóch pałkach, dwugłowy orzeł austriacki, w polu drugim i piątym wspięty w lewo ukoronowany lew z rozdwojonym ogonem, w polu trzecim i czwartym dzielonym w pas; w polu górnym trzy wzgórza, środkowe wyższe, w polu dolnym szachownica. Nad tarczą trzy hełmy z labrami zwieńczone koronami otwartymi o trzech fleuronach i dwóch pałkach, środkowy większy. W klejnocie środkowym dwugłowy orzeł pod wspólną koroną cesarską, w klejnocie po prawej, pomiędzy dwoma pstrągami grzbietami ku dołowi i otaczającymi je strusimi piórami, po trzy z każdej strony, róża, w klejnocie po lewej wspięty ukoronowany lew z rozdwojonym ogonem. Po bokach tarczy labry. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie; ciągłe, wieńcowe, ciągle.
11
12 Konrad Ernst Maximilian Graf von Hochberg-Furstenstein (1682 – 1752)

Legenda


Inne tłoki europejskie


1 kolekcja prywatna
2 PRAGA [CZECHY]
Magistrat miasta
3a mosiądz (srebrzony?)
3b drewno
4 okrągła Ø 44 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 130 mm
7b 127 mm, w tym stopka 16,6 mm stanowiąca z matrycą jedną całość,
skuwka 7,5 mm (Ø 16 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * MAGISTRÁT HL (avného) . MĔSTA PRAHY *
w półotoku dolnym: REFERÁT ZADUŠNĺ
w polu (na wstędze): PRAHA MATKA MEST

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, herb wielki miasta Pragi (na tarczy blankowane mury miejskie z trzema basztami nakrytymi dachami, każda z pojedynczym oknem, w otwartej bramie z uniesioną broną uzbrojona ręka z mieczem, po bokach tarczy dwa koronowane lwy z rozdwojonymi ogonami, pod tarczą na postumencie z liści lipy na wstędze dewiza, tarcza zwieńczona trzema hełmami z koronami, z których spływają labry, w głównym klejnocie lew czeski, w prawym i lewym klejnocie flagi dzielnic miasta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 1927-1945

Legenda


error: Content is protected !!