Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (styczeń 2022)


    W styczniu 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia szesnastu nowych tłoków pieczęci i stempli. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 GOSTYŃ
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 7
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 101 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 16 mm)
7c 13 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pinezka)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TEL (ekomunikacyjny). *
w półotoku dolnym: GOSTYŃ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 4019, w rozetkach cyfra 1

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KSIĄŻ WIELKI
Dziekan
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 31 x 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 84 mm
7b 80,5 mm, w tym fragment spłaszczonego uchwytu 6 mm, skuwka 7 mm (Ø 19 mm)
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KRÓLESTWO POLSKIE
w dwóch półotokach dolnych: DZIEKAN // XIĄZKI

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LESZNO
Dowództwo Ochotniczych Formacji Ćwiczebnych
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 67 mm
7b 64 mm, w tym stopka 11 mm (prostokąt 36,5 x 33 mm), rękojeść 53 mm
7c 3 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * Dowództwo Ochotniczych Formacyi Ćwiczebnych * // Leszno

10 W polu pieczęci orzeł z okresu powstania wielkopolskiego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁODYGOWICE
Koleje Państwowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce (zamocowany w epoce z innego tłoka pieczętnego)
7a
7b 109,5 mm, w tym stopka 13 mm (Ø 36 mm), cokół 6,5 mm, stanowiący ze stopką jedną całość, rękojeść ze skuwką 90 mm (21 mm)
7c 3,5 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * ŁODYGOWICE *
w półotoku dolnym: KOLEJE PAŃSTWOWE

10 W polu pieczęci orzeł zbliżony do orła królewsko-polskiego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIECHÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 91 mm
7b 83 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): MIECHOWSKI
w dwóch półotokach dolnych: URZE (dnik): ST (anu): CYWIL (nego): // PAR (afii): R (itus) : L (atini) : MIECHÓW

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIECHÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 93 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 9,5 mm (Ø 12 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POW (iat): MIECHOWSKI *
w dwóch półotokach dolnych: URZE (dnik): ST (anu): CYWIL (nego): // PAR (afii): R (itus) : L (atini) : MIECHÓW

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIOTRÓWKA
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka i sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b 17,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GEMEINDEVORSTEHER
w półotoku dolnym: KREIS KEMPEN I/P
w polu: ZU PIETROWKA

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości, poniżej ozdobna rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SŁONIN
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka i sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b 17 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GEMEINDEVORSTEHER
w półotoku dolnym: KREIS KOSTEN
w polu: ZU SLONIN

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości, poniżej ozdobna rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SUWAŁKI
Szpital polowy nr 17
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, rekonstrukcja
7a 110 mm
7b 102 mm, w tym skuwka 12 mm (Ø 18 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * KRIEGSLAZARETT „S” D (er). KR (iegs). LAZ (arett). ABT (ei) L (un) G
w polu: N (umme) r. 17

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z mieczem i berłem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 41 x 47 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 95 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 16 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * BIBLIOTEKA PUBLICZNA M (iasta). ST (ołecznego). WARSZAWY

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy, obrzeżeniem ciągłym, godło Warszawy, Syrena trzymająca w ręku miecz nad głową, a w lewym tarczę, do połowy zanurzona w odmętach wody. W dali na brzegu budynki i budowle. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WILANÓW ?
Brzeżański komisarz hr. Aleksandra Potockiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 110 mm
7b 104 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 19 mm), stanowiące z matrycą jedną całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KOMMIS (arz) BRZEZANSKI I (ego) W (ysokości) ALEKSANDRA HR. (abiego) POTOCKIEGO S (enatora). K (asztelana). W (ielkiego). K (oniuszego). C (esarza). RO (sji)
w polu, wokół tarczy hrbowej dewiza rodu: SCUTUM OPPONEBAT SCUTIS

10 W polu pieczęci, na rozłożonym płaszczu królewskim owalna tarcza z herbem Pilawa. Wokół tarczy szarfa z dewizą rodu, na szarfie odznaczenia: Krzyż św. Stanisława, Legia Honorowa, Order Orła Białego. Nad tarczą herbową korona otwarta z dziewięcioma pałkami i pięcioma strusimi piórami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Dr Felix August Wocke notariusz
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 28 mm
7b 19,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * NOTAR i (n). BEZ (irks). o [K] PR (eußisches). OBERLANDESGERICHT z(u) BRESLAU *
w polu: Dr FELIX AUGUST WOCKE

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
CN
3a plater
3b plater
4 owalna 20 x 31,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o ozdobnym cokole i wydłużonej ozdobnej gałce
7a 78 mm
7b 77 mm, w tym stopka 11 mm, cokół 15 mm, rękojeść 51 mm, stanowiące jedną całość
7c 1 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: C N

10 W polu pieczęci inicjały.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 BORDEAUX [FRANCJA]
Królewsko Pruski Konsulat
3a stal
3b
4 owalna 36 x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7
7a 36,5 mm
7b 19,5 mm trzpień (Ø 26 mm) stanowiący z matrycą jedną całość
7c 17 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KÖNIGLICH PREUSSISCHES CONSULAT

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, orzeł pruski w koronie, trzymający w szponach berło i jabłko, a na piersi monogram FR.
Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; perełkowe i ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HAMBURG [NIEMCY]
Bank Północnoniemiecki
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 116,5 mm
7b 109,5 mm, w tym stopka 8,5 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość, skuwka 17 mm
(Ø 16 mm), rękojeść 84 mm
7c 7 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka – pineska z sygnaturą wytwórcy; w otoku: EMIL BÜTTNER // HAMBURG 11, w polu: Ruf 32 53 16 // Bonnen str. // 12 14
9a majuskuła
9b
w otoku: * NORDEDEUTSCHE BANK IN HAMBURG * // W
w polu: NB

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym,logo banku. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MŠENO [CZECHY]
Cech łączony
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: RIEGEL ve MŚENĚ
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 92 mm, w tym stopka 12 mm, cokół 3,5 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 7 mm (Ø 14 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: 18 / 62 ŽIVNOSTENSKY SPOLEK VE MŠENĚ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, renesansowa tarcza czwórdzielna. W polu pierwszym poziomnica murarska, pod nią skrzyżowany młotek murarski z kielnią. W polu drugim węgielnica prostokątna skrzyżowana z toporem i pobijakiem. W polu trzecim skrzyżowany młotek i dłuto. W polu czwartym skrzyżowany młotek ślusarski z dwoma nożami tokarskimi ? Pomiędzy polem trzecim i czwartym tarcza hiszpańska z wazonem na kole garncarskim i trzema kwiatami. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!