Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (marzec 2021)


    W marcu 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia i informacje dotyczące dziewiętnastu nowych tłoków pieczętnych oraz stempli.
Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.


Tłoki pieczętne i stemple z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Stacja P.K.P. wąskotorowa
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 42 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 157 mm
7b 116 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 41 mm, w tym matryca właściwa 6 mm, mechanizm z ruchomą matrycą umożliwiający ustawianie bieżącej daty – 35 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * P.K.P. *
w półotoku dolnym: ST (acja). ALEKSANDRÓW – KUJ (awski) – WĄSKI
w polu data ostatniego użycia: 15.V. 1952.

10 W owalnym polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, prostokątny otwór z ruchomą matrycą do ustawiania bieżącej daty. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BEDNARY POLSKIE (BEDNARY)
Szkoła Powszechna
3a mosiądz
3b alpaka
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt w formie osiomościanu zwężający się ku dołowi a rozszerzający się i zaokrąglony ku górze, zakończony mała kulistą gałką
7a 90 mm
7b 83,5 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w półotoku górnym: * OKRĘG SZKOLNY ŁOWICKI *
w półotoku dolnym: SZKOŁA POWSZECHNA
w polu: w BEDNARACH POLSKICH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r., poniżej obrazu napieczętnego nazwa miejścowości. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BOGUCICE
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 119 mm
7b 113 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 6 mm
8 na pogrubionym rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: ГРАЖД(ански): ЧИНО(вникъ): РИМ(ско): КАТО(лическогo): ИС(?): ПР(ихода): БОГУЦИЦЕ ПИНЧ (овского): УѢЗ(да)

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca – Mennica Warszawska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHOTCZA-JÓZEFÓW
Towarzystwo włościańskie
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 31 mm
7b 25 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ТОВАРИЩ (ествo) . КРЕСТ (ян) . Д ( еревни) . ХОТЧИНСКОЕ-ЮЗЕФОВСКОЕ ГМ (ины). ХОТЧА ИЛЖ (ецкого) . У (ѣзда) .

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Pieczątki gumowe, M. Walenta
3a cyna
3b
4 kwadratowa 39 x 39 mm
5 wklęsłoryty / wypukłoryty
6
7 brak, stopka kwadratowa 39 x 39 mm z ośmioma otworami do mocowania do klocka drewnianego
7a 2 mm
7b
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: PIECZĄTKI // GUMOWE // M. WALENTA // FLORIAŃSKA // 40

10 W polu pieczęci wizerunek stempla z pierwszą literą imienia i nazwiskiem oraz adresem dysponenta, w legendzie i w polu. Uchwyt stempla przekrzyżowany nazwą zakładu dysponenta w dwóch wierszach. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Administracja domu ul. Naruszewicza 6
3a guma
3b drewno
4 ostroowalna o uszczerbionych wierzchołkach 26 x 45 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka, zaokrąglony na górze
7a 74 mm
7b stopka 30 x 50 mm – 11 mm, cokół 5 mm, rękojeść 53 mm stanowiąca jedną całość z cokołem
7c 5 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: UL.NARUSZEWICZA
w półotoku dolnym: KOMISARIAT XVI
w polu: No 6 // 7405

10 W polu pieczęci ostro owalnym, z obrzeżeniem ciągłym, numer domu. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WOJNICZ
Ekspozytura Urzędu Skarbowego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 101 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła/minuskuła
9b
w otoku:* EKSPOZYTURA URZĘDU SKARBOWEGO * w WOJNICZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 1 306, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA. W rozetach cyfra 1

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
A. Żibilla rzeźnik
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 20 x 23 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony, górna część w formie rombu z otworem
7a 30 mm
7b 27 mm, uchwyt stanowi z matrycą jedna całość
7c 3 mm
8
9a minuskuła/majuskuła
9b
w polu pieczęci: A. Żibilla

10 W polu pieczęci dwa skrzyżowane topory rzeźnicze na nich głowa wołu, nad nią ostrzałka do noży ?. Poniżej obrazu napieczętnego pierwsza litera imienia i nazwisko dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Półprodukt menniczy dla pieczęci samorządowych
3a mosiądz
3b
4 owalna 45 x 36 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 14mm
7b
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego półowalna płaszczyzna do wygrawerowania napisu

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Ekonom ? o inicjałach G.A.
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 28 x 22 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony, górna część w formie rombu z otworem
7a 30 mm
7b 28 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci inicjały: A.G. i pierwsza litera skrótu miejscowości ? // I:

10 W polu pieczęci na trawie snopek zboża, za nim skrzyżowane widły, kosa, grabie, cep, szpadel. Powyżej zwisające girlandy ( wieniec?) z liści laurowych. Poniżej obrazu napieczętnego inicjały dysponenta oraz skrót miejscowści. Po bokach dwa kłosy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
G. Seeck stolarz
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7
7a 25 mm
7b 22 mm,trzpień do mocowania rękojeści
7c 3 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego : G. Seeck

10 W polu pieczęci hebel, powyżej skrzyżowany cyrkiel z kątownikiem, nad nimi korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Poniżej obrazu napieczętnego pierwsza litera imienia i nazwisko dysponenta. Całość w wieńcu laurowym.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
P. D.
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 23 x 19,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony o formie trapezoidalnej z otworem
7a 28 mm
7b -25 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: P. D.

10 W polu pieczęci na tarczy szwajcarskiej, krzyż u dołu rozdarty, przekrzyżowany łękawicą na opak. Nad tarczą korona otwarta o trzech fleuronach i dwóch pałkach, w klejnocie trzy strusie pióra rozdzielające inicjały. Za tarczą ponoplia nowożytne: szable, chorągwie, armaty. Na zewnątrz pola pieczęci obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
M M
3a srebro
3b srebro
4 owalna 14 x 9 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja o formie stożkowej z wklęsłorytym elementem roślinnym i uszczerbionym rantem
7a 31 mm
7b 29 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: M M

10 W polu pieczęci na tarczy renesansowej herb Dołęga. Nad tarczą inicjały.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczętne


1 kolekcja prywatna
2 DOLNA AUSTRIA [AUSTRIA]
Dyrekcja kompanii przetwórstwa torfu
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 105 mm
7b 102 mm, w tym stopka 4 mm, cokół 16 mm, stanowiące z rękojeścią jedną całość
7c 3 mm
8 na stopce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * SI (e) G (e) L DER K (aiserlich): K (öniglich): BEGUNSTIGTEN NATURTORF ERZEIGUNGS
w otoku wewnętrznym: COMPAGNIE DIRECTION IN UNTER OESTERREICH

10 W polu pieczęci dwa kartusze herbowe stykające się bokiem. Na prawej tarczy, na murawie, wspięty jednorożec. Nad tarczą hełm z labrami i z koroną o pięciu fleuronach, w klejnocie wspięty jednorożec między dwiema trąbami. Za tarczą elementy roślinne. Na lewej tarczy dzielonej w pas, w polu pierwszym, wizerunek dwugłowego ukoronowanego orła rozdarty w słup szarfą z trzema niezidentyfikowanymi figurami. W polu drugim półlew, trzymający w słup dwiema łapami młot (topór?), ponad głową lwa korona. Nad tarczą hełm z labrami i z koroną o pięciu fleuronach, w klejnocie stojąca postać. Za tarczą ponoplia nowożytne: chorągwie, działo. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 Dolna Austria jest jednym z krajów związkowych.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HOCHENFELS [NIEMCY]
Parafia św. Udalryka (Ulryka)
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 28 x 26 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy i stopki znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 70 mm
7b 69 mm, w tym stopka 3,5 mm, stanowiąca z rękojeścią jedną całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIG (illum) : PAROCH (ialis): S (ancti): VDALRY (ci): HOCHENFELS (is):

10 W polu pieczęci postać św. Udalryka w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie i nimbem, pastorałem w prawej ręce i księgą w lewej. Na księdze ryba. Poniżej postaci ornament małżowinowy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIMES [FRANCJA]
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów)
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 27 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 99 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 16 mm (Ø 14 mm)
7c 8 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM. CONV (entus). F (ratrum). F (rancisci). MINORUM. // NIMES

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Zakonu Braci Mniejszych – dwa skrzyżowane ramiona, jedno nagie (Chrystusa), drugie w habicie (św. Franciszka), oznaczone stygmatami, pomiędzy którymi znajduje się krzyż bez pasji, otoczony promienistą glorią i chmurami. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TESSANCOURT [FRANCJA]
Parafia, Diecezja Wersalska
3a mosiądz
3b drewno
4 ostroowalna 49 x 33 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 129 mm
7b 119 mm, w tym skuwka 20 mm
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAROISSE DE TESSANCOURT * // DIOCESE DE VERSAILLES

10 W polu pieczęci, na murawie, postać św. Mikołaja w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie i pastorałem w lewej ręce. Prawa ręka wzniesiona do błogosławieństwa. Po prawej stronie postaci, troje dzieci kąpiących się w balii z uniesionymi rękoma w stronę świętego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Parafia św. Mikołaja w Tessancourt.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIEDEŃ ? [AUSTRIA]
Cesarsko Królewske Namiestnictwo Dolnej Austrii
Departament budownictwa
3a stal
3b stal
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, cokół i trzpień do zamocowania w prasie
7a 75 mm
7b 69 mm, w tym cokół 42 mm, trzpień 26 mm (Ø 20 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * BAU – DEPARTEMENT *
w półotoku dolnym: DER K (aiserlich). K (öniglich). N (ieder) . Ö (sterreich). STATTHALTEREI

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej tarczy wstęga orderowa. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 górna matryca pieczęci suchej

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WOLKERSDORF [AUSTRIA]
Szpitalny Fundusz Dobroczynny
Cesarsko Królewskich Lasów i Urzędu Podatkowego
3a stal
3b stal
4 owalna 33 x 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: CARL BRAUN // WIEN
7 brak, cokół i trzpień do zamocowania w prasie
7a 70 mm
7b 63 mm, w tym cokół 43 mm, trzpień 20 mm (Ø 15 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserlich). K (öniglich). FORST u (nd) . RENTAMT DES HOFSPITALFONDSGUTES – WOLKERSDORF

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 górna matryca pieczęci suchej

Legenda


error: Content is protected !!