Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (październik 2021)


    W październiku 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia dwudziestu jeden nowych tłoków pieczęci. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BRUKI UNISŁAWSKIE, BRUKI KOKOCKA
Wieś
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 92,5 mm, w tym skuwka 8,5 mm (Ø 20 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: + AMT FRIEDRICHSBRUCH +
w półotoku dolnym: KREIS CULM

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHYBICE
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 30 mm
7b 24 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОСТЕЛ (ьный). ДОЗОРЪ ПРИХОДА ХЫБИЦЕ ИЛЖЕЦ (кого). УѢЗДА

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KALISZ
Kasa opłat sądowych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 94 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 25 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KASSA OPLAT SĄDOWYCH TRYB (unału): DEPAR (tamentu): KALIS (kiego):

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LINOWIEC
Rada gminy

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy A.LIEBMANN – BERLIN
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 8,5 mm (Ø 20 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * GEMEINDEVORSTAND LINOWITZ * // KR (eis)). LOEBAU

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LWÓW
Komendant Placu Miasta
3a mosiądz
3b
4 owalna 38 x 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do jego zamocowania
7a 29 mm
7b tuleja 26 mm (Ø 22 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KOMMEN (dant). PLAC (u). MIASTA. LWOWA.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, jeden z wzorów wizerunku godła Orzeł Biały z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego.Nad głową orła zamknięta korona królewska. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MSZANNA
Starosta cerkwi greckokatolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wypukłryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 34 mm
7b 30 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ЦЕРК (овный): СТАРОС (та): ГР (еко): УН (ицкого): ПР (ихода): МШАНHА

10 W polu pieczęci herb guberni siedleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy usianej dębowymi liśćmi jelenia z rogami. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OPATÓW
Biuro Wydziału Powiatowego Sejmiku Opatowskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 103 mm
7b 96 mm, w tym stopka 8 mm, cokół 8 mm – stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 5 mm (Ø 15 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * BIURO WYDZIAŁU POWIATOWEGO *
w półotoku dolnym: SEJMIKU OPATOWSKIEGO
w półotoku górnym (wewnętrznym): ODDZIAŁ
w półotoku dolnym (wewnętrznym): KASOWO-RACHUNKOWY

10 W polu pieczęci na tarczy francuskiej herb ziemi sandomierskiej. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIOTRKÓW
Konsytorz foralny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 32,5 mm
7b 26,5 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕТРОКОВСКАЯ Р (имско). К (атолическая). ДУХО (вная). ФОРАЛЬ (ная). КОНСИСТОРИЯ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Królewskie Biuro Rządowe – Kasa

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 107 mm
7b 97,5 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 15 mm)
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KÖN (iglich). REGIER (ung). BUREAU – KASSE // POSEN.

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RAWICZ
Policja (administracja)

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28,6 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 107 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16 mm)
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: POLIZEI – VERWALTUNG ZU RAWITSCH *

10 W polu pieczęci herb miasta Rawicza przedstawiający na tarczy renesansowej stąpającego niedźwiedzia. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Reprodukcja podobnej pieczęci znajduje się w publikacji „Sygillograficzne raviciana ze zbirów Muzeum Ziemi Rawickiej”, s. 23.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STOPNICA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 12 mm)
7b 84 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): STOPNICKI
w dwóch półotokach dolnych: URZ (ędnik): STA (nu): CYW (ilnego): // WYZ (nania): NIECH (rześcijańskiego): STOPNICA.

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Apteka W. Borowskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm,
7b 94 mm, brak skuwki
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * APTEKA W. BOROWSKIEGO *
w półotoku dolnym: ULI (ca). PRZEJAZD No 8

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja, na skrzydłach orła po cztery tarcze herbowe ziem Cesarstwa Rosyjskiego. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Inż. Antoni Konerza mierniczy przysięgły
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 19
7 brak, otwór do wkręcenia uchwytu
7a 13 mm
7b 13 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * * MIERNICZY PRZYSIĘGŁY INŻ (ynier) ANTONI KONERZA * // WARSZAWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. , uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 45 435, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA ?
Ministerstwo Zdrowia Publicznego Opieki Społecznej i Ochrony Pracy

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 23 mm
7b 15,7 mm
7c 7,3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * MINISTERSTWO ZDR (owia). PUBL (icznego). OP (ieki). SPOŁ (ecznej). i OCHR (ony). PRACY

10 W polu pieczęci orzeł kazimierzowski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
AG
3a stal
3b kamień
4 owalna 29 x 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie bryły skamieliny z odciskami morskich organizmów
7a 84 mm
7b 81 mm, w tym cokółw formie czterech podpór połączonych u szczytu kulistą głowicą 18 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: AG

10 W polu pieczęci, na murawie, tarcza owalna z herbem Podkowa. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie trzy strusie pióra. Po prawej stronie tarczy kępa trawy, po lewej postument z uszczerbioną kolumną. Na postumencie monogram. Pośrodku kolumny zwisający element roślinny. Po lewej stronie kolumny smukłe drzewo z wierzchołkiem okalającym od góry kolumnę. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Ksiądz
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 21 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 45 mm
7b 41 mm, w tym skuwka 3 mm (Ø 11 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: Tu się kączą cierpienia.
w polu (poniżej wizerunku napieczętnego): X (X=Ksiądz) . J. S.

10 W polu pieczęci, na murawie, postać grabarza w surducie z dwunastoma guzami, kopiącego szpadlem murawę. Po prawej stronie trumna z dwoma uchwytami bocznymi zwieńczona krzyżem w pion. Po lewej pień drzewa z pojedynczym konarem okalającym postać grabarza i zwisającym ponad trumną. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
W. K
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmiokątna 25 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 67 mm
7b 62 mm, w tym skuwka 25,5 mm (Ø 11 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: W. K

10 W polu pieczęci na tarczy szwajcarskiej herb Sas III ? (półksiężyc zwrócony barkiem ku dołowi, nad nim – pomiędzy dwiema gwiazdami – strzała grotem ku górze). Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie trzy strusie pióra przebite strzałą w prawo. Za tarczą ponoplia nowożytne: szable, chorągwie, armaty, bębny, kule. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
NN
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 27 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony o ozdobnym zakończeniu z otworem
7a 30 mm
7b 26 mm
7c 4 mm
8
9a
9b


10 W polu pieczęci na tarczy owalnej herb Ogończyk [Działyński / Grotkowski?]; pół toczenicy, na której zaćwieczona takaż rogacina. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie dwie ręce panieńskie wzniesione do góry. Za tarczą ponoplia nowożytne: szabla, chorągwie, armata, werbel. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 DAMNOV [CZECHY]
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 28,5 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 63 mm
7b 61 mm, w tym stopka 22 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS DAMNOVIENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie, konna postać św. Marcina w stroju rzymskiego legionisty, z mieczem w prawej ręce. Poniżej leżąca postać półnagiego żebraka. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Biskup
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmiokątna 18 x 15 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 60 mm
7b 56 mm, w tym skuwka 3 mm (Ø 11 mm)
7c 4 mm
8
9a
9b


10 W polu pieczęci na tarczy francuskiej jeleń biegnący w lewo. Nad tarczą hełm z koroną o pięciu pałkach. W klejnocie cztery strusie pióra. Powyżej kapelusz rangowy ze sznurami i chwostami, po sześć z każdej strony. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN [NIEMCY ?]
NN
3a stal
3b mosiądz / drewno
4 ośmiokątna, 21 x 17 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 63 mm
7b 52 mm, w tym cokół 18 mm, rękojeść 34 mm
7c 11 mm
8
9a
9b


10 W polu pieczęci na tarczy francuskiej postać zbrojnego (?) przebita strzałą w prawo. Nad tarczą hełm z koroną o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie trzy strusie pióra. Po bokach tarczy ponoplia z dębowych liści .
11
12

Legenda


error: Content is protected !!