Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (styczeń 2021)


W styczniu 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia i informacje dotyczące osiemnastu nowych tłoków pieczętnych.
Tłoki zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

Tłoki te umieszczono (równolegle) w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne


Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BYDGOSZCZ
Urząd Egzekucyjny Miejskiej Kasy Gazowej i Wodociągów
3a stop cyny
3b
4 okrągła Ø 37 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, stopka kwadratowa 37×37 mm z czteroma otworami do zamocowania drewnianego cokołu
7a 4,5 mm
7b stopka 2,5 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: ◊ Urzą [d] [E] gzek [uc] yjn [y] Miejskiej K [asy] GAZ (owej). i Wodoc(iągów). ◊ // w Bydgoszczy

10 W polu pieczęci godło Bydgoszczy przedstawiające mur miejski (obronny) ceglany z czterema blankami, z bramą obudowaną kamiennymi ciosami i trzema basztami przykrytymi dachami namiotowymi. Baszta środkowa wyższa i większa. W każdej baszcie po jednym oknie łukowym. Na basztach dachy zakończone gałkami. Na gałce dachu baszty środkowej wietrznik zwrócony w prawo. Prawa połowa wrót jest otwarta, w prześwicie bramnym widać na wpół opuszczoną bronę. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GRABÓW
Proboszcz
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 103 mm
7b 97 mm, w tym skuwka 15,5 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧ (ать.) НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХ (ода): ГРАБОВЪ ЛЕНЧИЦ (каго) УѢЗДА

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka, po bokach którego znajdują się dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KROŚCIENKO nad DUNAJCEM
Urząd Pocztowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 37 mm
5 wypukłoryty
6 na matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, sygnatura wytwórcy: gotycka litera M przeszyta w pas strzałą, numer ewidencyjny 40. / 152
7 brak
7a 16 mm
7b cokół 11,5 mm, matryca z cokołem stanowi jedną całość
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: ۰ Postamt ۰ Kroscienko a (n). d (er). Dunajec
w polu: a

10 W polu pieczęci godło III Rzeszy – orzeł trzymający w szponach wieniec, wewnątrz którego znajduje się swastyka. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWY ŚWIAT
Posterunkowy
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 33 x 19 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 99 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 15 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: СОТСКІЙ // Д (еревни). НОВЫЙ СВЯТЪ // ЛАСК (ого). УѢЗД (а).

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUCIEŃ
Towarzystwo Włościańskie „NISKIE”
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy [Z]. WEINKRA[NZ] // VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // НИСКЕ // ГМ (ина). ЛЮЦЕНЬ // ГОСТ (ыньскаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Poniżej wyobrażenia napieczętnego napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OLSZEW
Rada Opiekuńcza
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłolany, wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka
7a 83 mm
7b stopka 9 mm, cokół 18 mm, rękojeść 53 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * RADA OPIEKUŃCZA *
w półotoku dolnym: GMINY OLSZEW

10 W wypukłym polu pieczęci orzeł autorski (wklęsłolany). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PUŁTUSK
Dzierżawca Dochodów Konsumpcyjnych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 22 mm
7b 19 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DZIERZAWCA DOCHO (dów): KONSUM (pcyjnych):
w polu pieczęci: MIASTA // PUŁTU (sk).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1842 r. i używany do 1858 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Urząd Pocztowy
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 24 x 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 109 mm
7b 106 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Radom

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii (wz. 1806 r.) z uszczerbionymi regaliami. Poniżej na belce napis, pod belką pocztowa trąbka sygnałowa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARACHOWICE
Związek Strzelecki Komenda Oddziału
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożeka
7a 68 mm
7b stopka 12 mm, cokół 10 mm, rękojeść 43 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści, znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła, miniskuła
9b
w półotoku górnym: * Związek Strzelecki Komenda Oddziału *
w półotoku dolnym: W Starachowicach

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżaniem ciągłym, orzeł zbliżony do orła legionowego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARA HUTA
Sołtys
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 39 x 21 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 26 mm
7b 20 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: SOŁTYS // WSI // STARA HUTA

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STERDYŃ
Dozór Kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 11 mm (20 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: КОСТ (ельны). ДОЗОРЪ // СТЕРДЫНСКАГО // P (имско). K. (atолического). ПРИХОДА // СОКОЛ (obскaго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/1868 r. Poniżej wyobrażenia napieczętnego napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TORUŃ
8 Dywizjon Żandarmerii
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 71,5 x 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, otwór Ø 7 mm do jego zamocowania
7a 11,5 mm
7b
7c 11,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: 8 DYWIZJON ŻANDARMERJI // WYDANO DO UŻYTKU // w MIESIĄCU […] – 19 […]

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 w awersie matrycy dwa otwory Ø 7,5 mm każdy; pierwszy do umieszczenia elementu z cyfrą wybranego miesiąca kalendarzowego, drugi – elementu z dwiema ostatnimi cyframi roku, dodatkowo na rewersie matrycy dwa otwory Ø 4 mm każdy, a także dwa gwintowane otwory Ø 4 mm na boku matrycy, służące do wkręcenia śrub stabilizujących elementy z cyframi

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Komitet Centralny Konfederacji Narodowej Polskiej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce, stanowiący jedną całość ze stopką
7a 70 mm
7b 67,5, w tym stopka 7 mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * Komitet Centralny *
w półotoku dolnym: Konfederacji Narodowej Polskiej

10 W polu pieczęci orzeł typu piastowskiego z koroną szlachecką o pięciu pałkach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe, zanikające.
11
12 Zobacz > Konfederacja Narodowa Polska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Skład sukna i trykotu
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 83 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 12 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SKŁAD SUKNO I TRYKO * // WARSZAWA
w polu: S. // LANDBERG

10 W polu pieczęci napis, nad i pod napisem małe rozetki kwiatowe. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WŁODOWICE
Urząd Skarbowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 11 mm, (Ø 15,3 mm)
7c 9 mm
8 znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GUB (ernia): RADOMSKA
w dwóch półotokach dolnych: URZĄD SKARBOWY // WŁODAWICE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1842 .r i używany do 1858 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX wieku, Odkrywca 5/2019, s. 61
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczętne


1 kolekcja prywatna
2 HEIDELBERG (?) [NIEMCY]
Jan Martin Horner biskup
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o wysłużonej gałce, rekonstrukcja
7a 116,5 mm
7b 111,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: IO (annes): MART (inus): HORNER: S (ancti) S (simum): THE (ologiae): DOC (toris): PROTO (episcopus): APO (stolicus): COMES PAL (atinus):

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, owalna tarcza kartuszowa czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym kielich z wyrastającym z czaszy ku górze pnączem (?). W polu drugim dwa jelenie poroża w pas z trzema odrostkami każde. W polu trzecim na postumencie siedząca w lewo postać rycerza (?) w napierśniku i otwartym hełmie na głowie, trzymającego dwustronny obuch z lewa w skos. W polu czwartym postać w stroju mieszczańskim (?) jadąca konno, trzymająca w lewej ręce uzdę, a w prawej kord sztychem ku górze. Powyżej tarczy hełm bez korony, nad nim kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁĄKI (KARWINA) [CZECHY]
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 114 mm
7b 108,5 mm, w tym cokół 14 mm oraz skuwka 7 mm (Ø 14,5 mm), matryca z cokołem stanowią jedną całość
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGILLUM ECCLESIAE LOC (alis). LONCENSIS
w polu: S (anc) T (ae). // BARBARAE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Poniżej element ozdobny w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ODESSA [UKRAINA]
Przedstawicielstwo Cesarskiego i Królewskiego Ministerstwa Wojny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: VERTRETUNG DES K (aiserliche). U (nd). K (önigliche). KRIEGSMINISTERIUMS // IN ODESSA
w polu: INDIVISIBILITER AC INSEPARABILITER

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, mały herb (godło) Austro-Węgier wprowadzony w 1916 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!