Wystawy sprzed lat – Włocławek 1996


    W styczniu 1996 roku z inicjatywy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zorganizowano przekrojową wystawę pieczęci z okresu od XIII do XX w. Eksponaty zostały udostępnione przez ośrodki muzealne, kościoły, archiwa i biblioteki, w tym: Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Kościół NMP we Włocławku, Kurię Diecezjalną we Włocławku, Muzeum Diecezjalne w Płocku, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Zamek Królewski w Warszawie oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

    Prezentowane na wystawie zabytki podzielone zostały na następujące grupy: pieczęcie papieskie (poz. 1-10), królewskie i książęce (poz. 26-69), kościelne (poz. 26-69), miejskie i cechowe, instytucji i urzędów (poz. 70-94). Przedstawiono także tłoki pieczętne różne z okresu od XV do XX w. (poz. 95-167). Scenariusz wystawy oraz treść Informatora do wystawy zostały opracowane przez Piotra Bokotę. Warto w tym miejscu przywołać kilka zdań o tej osobie, opublikowanych na stronie Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „Piotr Bokota urodził się w Wałczu. Dzieciństwo i pierwsze lata młodości spędził w Chełmnie gdzie ukończył liceum ogólnokształcące. W 1986 r. ukończył studia wyższe w zakresie historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1986-2001 był pracownikiem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W okresie tym prowadził Dział Numizmatyczny. Po zakończeniu pracy w muzeum podjął działalność pedagogiczną m.in. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W 2003 r. obronił doktorat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Był wieloletnim członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”. Piotr Bokota był autorem imponującej liczby opracowań naukowych poświęconych historii regionu, w tym przede wszystkim z zakresu sfragistyki i heraldyki -> zobacz listę.

dr Piotr Bokota
(1960 – 2011)


Informator do wystawy

Treść „Informatora do wystawy” została opublikowana za zgodą Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

error: Content is protected !!