Wybrane pieczęcie cechowe z „Polskiej Deklaracji…”


P.1. Urząd Starszych Zgromadzenia Szewców w Augustowie (D.2.32)

P.2. Związek Rzemieślników żydowskich
w Białymstoku (D.2.33)

P.3. Cech krawców w Sosnowcu (D.2.70)

P.4. Cech rzeźniczy w Będzinie (D.2.70)

P.5. Urząd Starszych Zgromadzenia Malarzy Pokojowych w Sosnowcu (D.2.70)

P.6. Urząd Starszych Zgromadzenia Blacharzy w Sosnowcu (D.2.70)

P.7. Urząd Starszych Zgromadzenia Piekarzy w Sosnowcu (D.2.70)

P.8. Urząd Starszych Zgromadzenia Siodlarsko-Rymarskiego w Sosnowcu (D.2.70)

P.9. Urząd Starszych Zgromadzenia Ślusarzy i Kowali w Będzinie (D.2.70)

P.10. Urząd Starszych Zgromadzenia Ślusarzy, Kowali i Pilnikarzy w Sosnowcu (D.2.70)

P.11. Urząd Zgromadzenia Starszych Murarzy miasta Lipna (D.2.90)

P.12. Cech mistrzów sukienniczych
w Tomaszowie Maz. (D.2.103)

P.13. Urząd Starszych Zgromadzenia Kowali w Tomaszowie Maz. (D.2.103)

P.14. Urząd Starszych Zgromadzenia Kunsztu Piekarniczego w Tomasz. Rawskim (D.2.103)

P.15. Urząd Starszych Zgromadzenia Szewców w Tomaszowie Maz. (D.2.103)

P.16. Urząd Starszych Zgromadzenia Ślusarzy w Tomaszowie Maz. (D.2.103)

P.17. Zarząd Cechu Majstrów Fryzjerów
w Tomaszowie Maz. (D.2.103)

P.18. Cech kuśnierzy w Pabianicach (D.2.105)

P.19. Urząd Cechu Szewskiego w Łasku (D.2.105)

P.20. Urząd Starszych Zgromadzenia Cechu Sukienniczego w Pabianicach (D.2.105)

P.21. Urząd Starszych Zgromadzenia Majstrów Szewskich w Pabianicach (D.2.105)

P.22. Urząd Starszych Zgromadzenia Piekarzy w Łasku (D.2.105)

P.23. Urząd Starszych Zgromadzenia Stolarskiego w Łasku (D.2.105)

P.24. Cech ślusarzy w Pabianicach (D.2.106)

P.25. Stowarzyszenie Majstrów Piekarskich w Pabianicach (D.2.106)

P.26. Urząd Starszych Cechu Fryzjersko-Perukarskiego w Pabianicach (D.2.106)

P.27. Urząd Starszych Zgromadzenia Kowali w Pabianicach (D.2.106)

P.28. Urząd-Starszych-Zgromadzenia-Kunsztu-Kolodziejskiego w Pabianicach (D.2.106)

P.29. Urząd-Starszych-Zgromadzenia-Kunsztu-Krawieckiego w Pabianicach (D.2.106)

P.30. Urząd Starszych Zgromadzenia Murarzy w Pabianicach (D.2.106)

P.31. Urząd Starszych Zgromadzenia Rzeźników w Pabianicach (D.2.106)

P.32. Urząd Starszych Zgromadzenia Stelmachów w Pabianicach (D.106)

P.33. Urząd Starszych Zgromadzenia Tkaczy w Pabianicach (D.2.106)

P.34. Cech mistrzów piekarskich w Kaliszu (D.2.108)

P.35. Zarząd Starszych Cechu Ślusarzy
i Kowali w [Ni]eświeżu (D.2.138)

P.36. Cech piekarsko-cukierniczy
w Brześciu nad Bugiem (D.2.149)

P.37. Urząd Starszych Zgromadzenia Fryzjerów w Brześciu nad Bugiem (D.2.149)

P.38. Zgromadzenie Mistrzów Ślusarzy
i Kowali w Brześciu nad Bugiem (D.2.149)

P.39. Cech kowalski w Stargardzie (D.2.169)

P.40. Cech krawiecki w Stargardzie (D.2.169)

P.41. Wolny cech stolarsko – bednarsko – tokarski w Stargardzie (D.2.169)

P.42. Wolny cech szewski w Stargardzie (D.2.169)

P.43. Cech balwierski, fryzjerski
i perukarski w Stargardzie (D.2.170)

P.44. Cech siodlarski i tapicerski
w Stargardzie (D.2.170)

P.45. Cech ślusarzy
i blacharzy w Stargardzie (D.2.170)

P.46. Wolny cech budowlany w Stargardzie (D.2.170)

P.47. Cech fryzjerów i golarzy w Wilnie (D.2.321)

P.48. Cech kowali, stelmachów, lakierników i rymarzy w Wilnie (D.2.321)

P.49. Cech rzeźników
i wędliniarzy w Wilnie (D.2.321)

P.50. Cech zdunów i garncarzy w Wilnie (D.2.321)

P.51. Zarząd Cechu Krawców w Wilnie (D.2.321)

P.52. Zarząd Cechu Piekarzy w Wilnie (D.2.321)

P.53. Zarząd Cechu Stolarzy w Wilnie (D.2.321)

P.54. Zarząd Starszych Cechu Cukierników w Wilnie (D.2.321)

P.55. Cech blacharzy i kotlarzy w Wilnie (D.2.322)

P.56. Cech szewców w Wilnie (D.2.322)

P.57. Zarząd Cechu Bednarzy w Wilnie (D.2.322)

P.58. Zarząd Starszych Cechu Ślusarzy
w Wilnie (D.2.322)

P.59. Towarzystwo Rzemieślników Samodzielnych w Lubichowie (D.110.5)

P.60. Cech krawiecki w Grudziądzu (D.110.8)

P.61. Cech piekarski w Grudziądzu (D.110.8)

P.62. Cech siodlarzy, tapicerów, rymarzy, kaletników w Grudziądzu (D.110.8)

P.63. Polski Związek Cechów Krawieckich na Pomorze (D.110.8)

P.64. Przymusowy Cech szewski
w Grudziądzu (D.110.8)

P.65. Zarzad Cechu Przymusowego Krawców Damskich i Krawcowych
w Grudziądzu (D.110.8)

P.66. Cech kołodziejski w Świeciu (D110.26)

P.67. Cech malarski i szklarski w Świeciu (D.110.26)

P.68. Przymusowy Cech szewski
w Świeciu nad Wisłą (D.110.26)

P.69. Wolny Cech krawiecki w Świeciu
nad Wisłą (D.110.26)

P.70. Cech piekarski w Tucholi (D.110.30)

P.71. Cech rzeźniczy w Tucholi (D.110.30)

P.72. Cech malarski w Chojnicach (D.110.31)

Powrót do strony głównej opisującej wystawę.

error: Content is protected !!