Wybrane pieczęcie wojskowe, organizacji paramilitarnych i kombatanckich z „Polskiej Deklaracji…”


P.1. Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce (D.1.209)

P.2. Zarząd Główny Związku Hallerczyków w Warszawie (D.1.211)

P.3. Związek Hallerczyków Chorągiew Warszawska (D.1.211)

P.4. Związek Hallerczyków Placówka „Warszawa”(D.1.211)

P.5. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych w Augustowie (D.2.31)

P.6. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół
w Augustowie (D.2.31)

P.7. Komitet Pomocy Zdemobilizowanym Żołnierzom i Opieki nad Inwalidami
w Augustowie (D.2.32)

P.8. Związek Obrony Kresów Zachodnich
w Augustowie (D.2.32)

P.9. Dowództwo 29. Dywizji Piechoty
w Grodnie (D.2.37)

P.10. Komenda Garnizonu w Grodnie (D.2.37)

P.11. Dowództwo Dywizjonu Żandarmerii Wojskowej Nr 3 w Grodnie (D.2.38)

P.12. Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III
w Grodnie [v.1] (D.2.38)

P.13. Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III
w Grodnie [v.2] (D.2.38)

P.14. Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III
w Grodnie [v.3] (D.2.38)

P.15. Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III
w Grodnie [v.4] (D.2.38)

P.16. Dowództwo 3. Baonu-Sanitarnego
w Grodnie (D.2.38)

P.17. Dowództwo 3. Oddziału Artylerii
w Grodnie (D.2.38)

P.18. Dowództwo 76. Pułku Piechoty
w Grodnie (D.2.38)

P.19. Dowództwo 81. Pułku Piechoty
w Grodnie (D.2.38)

P.20. Polski Biały Krzyż Komitet Opieki nad Żołnierzem w Grodnie (D.2.38)

P.21. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych w Ostrołęce (D.2.44)

P.22. Związek Oficerów Rezerwy
w Wołkowysku (D.2.53)

P.23. Dowództwo 10 Dywizji Piechoty
w Łodzi (D.2.101)

P.24. Związek Strzelecki Zarząd Okręgu Łódź (D.2.101)

P.25. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Lódź-Widzew (D.2.101)

P.26. Towarzystwo Uczestników Powstania roku 1863 w Łodzi (D.2.101)

P.27. Związek Legionistów Województwa Łódzkiego (D.2.102)

P.28. Związek Strzelecki Zarząd Obwodu Łódź (D.2.102)

P.29. Związek Strzelecki Oddział
w Wołominie (D.2.102)

P.30. Związek Sokolstwa Polskiego Oddział w Łodzi (D.2.102)

P.31. Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół Okręg Łódzki (D.2.102)

P.32. Stowarzyszenie Dowborczyków Województwa Łódzkiego (D.2.102)

P.33. Komisja Międzyzwiązkowa Związków Byłych Wojskowych w Łodzi (D.2.102)

P.34. Związek Hallerczyków Chorągiew Łódzka nr 4 (D.2.102)

P.35. Związek Sokolstwa Polskiego Gniazdo Tomaszów Maz. (D.2.103)

P.36. Związek Strzelecki Zarząd Obwodu Tomaszów Maz. (D.2.103)

P.37. Dowództwo Garnizonu Tomaszowie Mazowieckim (D.2.104)

P.38. Komenda Oddziału Związku Strzeleckiego w Łasku (D.2.105)

P.39. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych w Łasku (D.2.105)

P.40. Główny Zarząd Organizacyjny Związku Byłych Wojskowych w Łasku (D.2.105)

P.41. Związek Legionistów Polskich Oddział w Pabianicach (D.2.106)

P.42. Związek Towarzystw Powstańców
i Wojaków Zarząd Okręgu w Poznaniu (D.2.107)

P.43. Związek Towarzystw Powstańców
i Wojaków w Kaliszu (D.2.107)

P.44. Związek Strzelecki Komenda Podokręgu Kalisz (D.2.108)

P.45. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół
w Brzozowie (D.2.121)

P.46. Dowództwo 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanok (D.2.121)

P.47. Dowództwo 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie (D.2.121)

P.48. Polski Biały Krzyż Koło Opieki Załogi Nieśwież (D.2.138)

P.49. Powiatowa Rada Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Nieświerzu (D.2.138)

P.50. Stowarzyszenie Dowborczyków Oddział Nieświeski (D.2.138)

P.51. Związek Strzelecki Komenda Okręgu Brześć nad Bugiem (D.2.149)

P.52. Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Starogardzie (D.2.170)

P.53. Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII
w Poznaniu (D.2.175)

P.54. Koło Oficerów Rezerwy
w Bydgoszczy (D.2.177)

P.55. Placówka Związku Hallerczyków
w Bydgoszczy (D.2.177)

P.56. Związek Podoficerów Rezerwowych w Poznaniu (D.2.177)

P.57. Związek Towarzystw Powstańców
i Wojaków w Bydgoszczy (D.2.177)

P.58. Związek Towarzystw Powstańców
i Wojaków w Poznaniu (D.2.177)

P.59. Liga Obrony Powietrznej Państwa Komitet w Gnieźnie (D.2.178)

P.60. Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie (D.2.179)

P.61. Związek Hallerczyków Placówka Ostrów (D.2.179)

P.62. Związek Sokołów Polskich w Środzie (D.2.179)

P.63. Dowództwo 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie (D.2.180)

P.64. Towarzystwo Powstańców w Buku (D.2.183)

P.65. Polski Biały Krzyż Zarząd Naczelny (D.1.187)

P.66. Związek Legionistów Polskich Zarząd Oddziału w Stanisławowie (D.2.193)

P.67. Związek Oficerów Rezerwy
w Stanisławowie (D.2.193)

P.68. Związek Strzelecki Zarząd Obwodu Stanisławów (D.2.193)

P.69. Związek Hallerczyków Placówka Świętochłowice (D.2.209)

P.70.. Dowództwo 23 Dywizji Piechoty
w Katowicach (D.2.213)

P.71. Zarząd Główny Związku Inwalidów (D.2.215)

P.72. Związek Hallerczyków Chorągiew Śląska (D.2.219)

P.73. Związek Oficerów Rezerwowych na Województwo Śląskie (D.2.219)

P.74. Związek Podoficerów Rezerwy Koło Katowice (D.2.219)

P.75. Dowództwo 74. Pułku Piechoty
w Lublińcu (D.2.227)

P.76. Dowództwo 3. Pułku Ułanów
w Tarnowskich Górach (D.2.227)

P.77. Dowództwo 11 Pułku Piechoty
w Tarnowskich Górach (D.2.227)

P.78. Komenda Garnizonu w Tarnowskich Grach (D.2.227)

P.79. Związek Strzelecki Zarząd Obwodu Tarnopol (D.2.241)

P.80. Związek Oficerów Rezerwy
w Kamionce (D.2.261)

P.81. Towarzystwo Powstańców
i Wojaków im. J.Hallera w Zblewie (D.110.5)

P.82. Pomorski Związek Oficerów Rezerwy w Grudziądzu (D.110.8)

P.83. Towarzystwo Powstańców
i Wojaków w Grudziądzu (D.110.8)

P.84. Placówka Związku Hallerczyków
w Grudziądzu (D.110.8)

P.85. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół
w Lipieńsku (D.110.12)

P.86. Miejscowe Koło Związku Inwalidów Wojennych w Podgórzu (D.110.16)

P.87. Związek Podoficerów Rezerwy
w Świeciu (D.110.26)

P.88. Towarzystwo Powstańców
i Wojaków im. Jana III Sobieskiego w Pucku (D.110.35)

Powrót do strony głównej opisującej wystawę.

error: Content is protected !!