Wybrane pieczęcie duchownych i związków wyznaniowych z „Polskiej Deklaracji…”


P.1. Biskup grodzieński i nowogródzki (D.2.37)

P.2. Rada Kościelna parafii ewangelicko-luterańskiej kościoła św. Jana w Grodnie (D.2.37)

P.3. Kuria Diecezjalna w Łomży (D.2.41)

P.4. Kościół pozakonny św. Antoniego
w Ostrołęce (D.2.44)

P.5. Kościół ewangelicki w Suwałkach (D.2.49)

P.6. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Suwałkach (D. 2.49)

P.7. Dziekan zawiercki (D.2.69)

P.8. Kuria Biskupia Diecezji Łódzkiej (D.2.101)

P.9. Kościół parafialny w Łasku (D.2.105)

P.10. Kościół parafialny w Pabianicach (D.2.105)

P.11. Kościół Parafialny w Kaliszu (D.2.107)

P.12. Kancelaria parafialna rzymskokatolicka w Mościskach (D.2.118)

P.13. Dekanat bydgoski miejski (D.2.177)

P.14. Kapituła Metropolitarna w Gnieźnie (D.2.178)

P.15. Kościół parafialny w Ostrowie Wielkopolskim (D.2.179)

P.16. Katolicki urząd parafialny
w Świętochłowicach (D.2.209)

P.17. August Hlond biskup katowicki (D.2.211)

P.18. Zarząd Gminy Izraelickiej
w Katowicach (D.2.211)

P.19. Kościół parafialny rzymskokatolicki
w Tarnopolu (D.2.241)

P.20. Prezbiter kościoła parafialnego
św. Stanisława w Świeciu nad Wisłą (D.110.7)

Powrót do strony głównej opisującej wystawę.

error: Content is protected !!