Wybrane pieczęcie państwowe z „Polskiej Deklaracji…”


P.1. Województwo białostockie (D.2.15)

P.2. Starostwo białostockie (D.2.17)

P.3. Komenda Policji Państwowej powiatu białostockiego (D.2.17)

P.4. Komisariat IV Policji Państwowej miasta Białegostoku (D.2.17)

P.5. Zarząd Dróg Wodnych w Grodnie (D.2.37)

P.6. Muzeum w Grodnie (D.2.37)

P.7. Biskup grodzieński i nowogródzki (D.2.37)

P.8. Wydział Hipoteczny w Kolnie (D.2.39)

P.9. Komornik przy Sądzie Okręgowym
w Łomży (D.2.39)

P.10. Inspektor Kontroli Skarbowej
w Kolnie (D.2.39)

P.11. Komisariat Policji Państwowej
w Łomży (D.2.42)

P.12. Inspektor Akcyzowy w Ostrołęce (D.2.43)

P.13. Starostwo ostrołęckie (D.2.43)

P.14. Komenda Policji Państwowej pow. ostrołęckiego (D.2.43)

P.15. Publiczna Szkoła Powszechna
w Ostrołęce (D.2.44)

P.16. Nadleśnictwo Ostrów (D.2.46)

P.17. Notariusz Leopold-Gałczyński
w Ostrowie Maz. (D.2.46)

P.18. Starostwo ostrowskie (D.2.46)

P.19. Zarząd drogowy na pow. Ostrowa (D.2.46)

P.20. Wydział Powiatowy w Suwałkach (D.2.49)

P.21. Notariusz Mieczysław Rupiński
w Wołkowysku (D.2.53)

P.22. Sąd okręgowy w Kielcach (D2.64)

P.23. Okręgowy Zarząd Górniczy (D.2.69)

P.24. Państwowa Średnia Szkoła Techniczna Kolejowa w-Sosnowcu (D2.69)

P.25. Inspektor Kontroli Skarbowej
w Będzinie (D.2.69)

P.26. Komenda Policji Państwowej pow. będzińskiego (D.2.69)

P.27. Bank Polski oddział w Sosnowcu (D.2.69)

P.28. Sąd Pokoju w Będzinie (D.2.69)

P.29. Starostwo będzińskie (D.2.69)

P.30. Urząd Pocztowo-telegraficzny
w Zawierciu (D.2.69)

P.31. Państwowy Urząd Pracy w Sosnowcu (D.2.69)

P.32. Kurator okręgu szkolnego krakowskiego (D.2.79)

P.33. Dyrekcja Poczt i Telegrafu
w Krakowie (D.2.80)

P.34.Województwo łódzkie (D.2.101)

P.35. Komendant Policji Państwowej
woj. łódzkiego (D.2.101)

P.36. Inspektor Pracy III okręgu (D.2.101)

P.37. Prokurator przy Sądzie Okręgowym
w Łodzi (D.2.101)

P.38. Sąd Okręgowy w Łodzi (D.2.101)

P.39. Komisariat Rządu na Miaro Łódź (D.2.101)

P.40. Miejscowy Urząd Miar w Łodzi (D.2.101)

P.41. Urząd Pocztowy Łódź I (D.2.101)

P.42. Bank Polski oddział w Łodzi (D.2.101)

P.43. Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Tomaszowie Maz. (D.2.103)

P.44. Sąd Pokoju w Tomaszowie Maz. (D.2.104)

P.45. Wydział Hipoteczny m. Tomaszowa (D.2.104)

P.46. Notariusz Karol Lechowicz
w Tomaszowie (D.2.104)

P.47. Zawiadowca stacji w Tomaszowie (D.2.104)

P.48. Komisariat Policji Państwowej
w Pabianicach (D.2.105)

P.49. Komenda Policji Państwowej
na powiat Łaski (D.2.105)

P.50. Inspektor Szkolny powiatu łaskiego (D.2.105)

P.51. Zarząd Drogowy powiatu łaskiego (D.2.105)

P.52. Sejmik Powiatowy w Łasku (D.2.105)

P.53. Urzędnik Stanu Cywilnego parafii Mariawickiej (D.2.106)

P.54. Urząd Pocztowo-Telegraficzny
w Pabianicach (D.2.106)

P.55. Notariusz Józef Kasperkiewicz
w Pabianicach (D.2.106)

P.56. Starostwo w Kaliszu (D.2.107)

P.57. Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w Kaliszu (D.2.107)

P.58. Inspektor Pracy 22. obwodu (D.2.107)

P.59. Gimnazjum Państwowe Żeńskie
w Kaliszu (D.2.107)

P.60. Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu (D.2.107)

P.61. Kaliski Powiatowy Związek Komunalny (D.2.107)

P.62. Komenda Policji Państwowej
w Kaliszu (D.2.108)

P.63. VII-klasowa Szkoła Powszechna
w Kaliszu (D.2.108)

P.64. Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych oddz. kaliski (D.2.108)

P.65. Inspektor Szkolny w Kaliszu (D.2.108)

P.66. Dyrekcja państwowego seminarium nauczycielskiego w Jaworowie (D.2.117)

P.67. Urząd Skarbowy w Jaworowie (D.2.117)

P.68. Oddział Straży Skarbowej
w Jaworowie (D.2.117)

P.69. Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Jaworowie (D.2.117)

P.70. Szkoła powszechna 7-kl.
w Jaworowie (D.2.117)

P.71. Urząd Skarbowy w Jaworowie (D.2.117)

P.72. Naczelnictwo-Sądu Powiatowego
w Bóbrce (D.2.117)

P.73. Ewidencja Katastru Gruntowego (D.2.117)

P.74. Kasa Skarbowa w Bóbrce (D.2.117)

P.75. Nadzór Straży Skarbowej w Bóbrce (D.2.117)

P.76. Urząd Skarbowy w Bóbrce (D.2.117)

P.77. Starostwo lubaczowskie (D.2.117)

P.78. Naczelnictwo Sądu Powiatowego
w Lubaczowie (D.2.117)

P.79. Kasa Skarbowa w Lubaczowie (D.2.117)

P.80. Urząd Podatkowy w Chodorowie (D.2.117)

P.81. Urząd Skarbowy w Mościskach (D.2.118)

P.82. Starostwo w Gródku Jagiellońskim (D.2.118)

P.83. Inspektor szkolny w Strzyżowie (D.2.119)

P.84. Notariusz Adam Bański w Strzyżowie (D.2.119)

P.85. Sąd Powiatowy w Strzyżowie (D.2.119)

P.86. Szkoła Powszechna Siedmioklasowa w Strzyżowie (D.2.119)

P.87. Urząd Skarbowy w Strzyżowie (D.2.119)

P.88. Urząd Skarbowy w Kolbuszowej (D.2.119)

P.89. Prezydium Sądu-Powiatowego
w Sanoku (D.2.121)

P.90. Szkoła Powszechna 7-kl. Męska
w Sanoku (D.2.121)

P.91. Naczelnictwo Sądu Powiatowego
w Brzozowie (D.2.121)

P.92. Dyrekcja Państwowego Gimnazjum w Łańcucie (D.2.121)

P.93. Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie (D.2.122)

P.94. Starosta powiatu wejherowskiego (D.2.165)

P.95. Urząd Pocztowy w Wejherowie (D.2.165)

P.96. Powiatowa Komenda Policji
w Wejherowie (D.2.165)

P.97. Krajowe Zakłady Opieki Społecznej
w Wejherowie (D.2.165)

P.98. Lekarz powiatowy powiatu wejherowskiego (D.2.165)

P.99. Morski Urząd Rybacki (D.2.165)

P.100. Dyrekcja Państwowego Gimnazjum w Wejherowie (D.2.165)

P.101. Państwowy Monopol Spirytusowy (D.2.169)

P.102. Wojewoda poznański (D.2.175)

P.103. Sąd Okręgowy w Poznaniu (D.2.175)

P.104. Sąd Apelacyjny w Poznaniu (D.2.175)

P.105. Prokuratoria Generalna w Poznaniu (D.2.175)

P.106. Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Poznaniu (D.2.175)

P.107. Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa (D.2.175)

P.108. Miejski Urząd Policyjny w Poznaniu (D.2.175)

P.109. Komenda Miasta Poznania (D.2.175)

P.110. Wielkopolska Izba Skarbowa (D.2.175)

P.111. Izba Przemysłowo-Handlowa
w Poznaniu (D.2.175)

P.112. Starostwo powiatu poznańskiego (D.2.176)

P.113. Starosta międzychodzki (D.2.176)

P.114. Starosta powiatu szamotulskiego (D.2.176)

P.115. Starosta powiatu ostrzeszowskiego (D.2.176)

P.116. Starostwo w Ostrowie (D.2.176)

P.117. Wydział Powiatowy w Śremie (D.2.176)

P.118. Wydział Powiatowy pow. poznańskiego (D.2.176)

P.119. Wydział Powiatowy pow. szubińskiego (D.2.176)

P.120. Prezydium Dyrekcji Poczt
i Telegrafów w Bydgoszcz (D.2.177)

P.121. Starosta powiatu inowrocławskiego (D.2.178)

P.122. Dyrekcja Domu Karnego w Rawiczu (D.2.180)

P.123. Wydział Powiatowy pow. świętochłowickiego (D.2.209)

P.124. Bank Gospodarstwa Krajowego filia w Katowicach (D.2.213)

P.125. Delegat Prokuratorii Generalnej
w Katowicach (D.2.215)

P.126. Dyrekcja Ceł w Mysłowicach (D.2.215)

P.127. Wyższy Urząd Górniczy
w Katowicach (D.2.215)

P.128. Prokurator przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach (D.2.215)

P.129. Przewodniczący Wydziału Powiatowego (D.2.227)

P.130. Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach (D.2.227)

P.131. Dyrekcja Zakładu Wychowawczego w Cieszynie (D2.229)

P.132. Urząd Akcyz i Monopoli Państwowych we Włocławku (D.2.289)

P. 133. Państwowa Szkoła Wydziałowa w Pucku (D.8.413)

P. 134. 3 klasowa szkoła powszechna w Lipowcu (D.9.320)

P. 135. Kierownictwo Szkoły Powszechnej Żeńskiej im. Królowej Jadwigi w Cieszynie (D.9.401)

P. 136. Publiczna 5-cio klasowa szkoła powszechna im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (D.11.21)

P.137. 6-cio Klasowa Szkoła Powszechna w Strumieniu (D.12.375)

P.138. Urząd Pocztowy w Wąbrzeźnie (D.110.25)

P.139. Urząd Pocztowy w Tucholi (D.110.30)

P.140. Urząd Stanu Cywilnego w Tucholi (D.110.31)

Powrót do strony głównej opisującej wystawę.

error: Content is protected !!