Wybrane pieczęcie różne z „Polskiej Deklaracji…”


P.1. Naczelna Izba Lekarska (D.1.129)

P.2. Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (D.1.131)

P.3. Towarzystwo Oświaty Narodowej (D.1.163)

P.4. Prezydium Sekretariatu Ligi Antybolszewickiej w Warszawie (D.1.231)

P.5. Kasa Oszczędności Powiatu Białostockiego (D.2.17)

P.6. Gimnazjum Męskie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie (D.2.37)

P.7. Grodzieński Klub Sportowy „Cresovia” (D.2.38)

P.8. Straż Ogniowa Ochotnicza
w Suwałkach (D.2.50)


P.9. Liga Obrony Powietrznej Państwa, Oddział Suwalski (D.2.50)

P.10. Dozór kościelny parafii Będzin (D.2.69)

P.11. Zarząd wyznaniowej gminy Żydowskiej w Będzinie (D.2.69)

P.12. Zarząd gminy wyznaniowej żydowskiej w Modrzejewie (D.2.69)

P.13. Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Dąbrowie Górniczej (D.2.70)

P.14. Kółko rolnicze w Zawierciu (D.2.70)

P.15. Liga Morska i Rzeczna, Oddział
w Dąbrowie Górniczej (D.2.70)

P.16. Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Męskiej w Zawierciu (D.2.70)

P.17. Towarzystwo Muzyczne w Dąbrowie Górniczej (D.2.70)

P.18. Towarzystwo Pomocy Biednym „Malbyś Arumim” w Będzinie (D.2.70)

P.19. Związek Harcerstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Sosnowcu (D.2.70)

P.20. Sekretariat Okręgowy Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej
w Zagłębiu Dąbrowskim (D.2.70)

P.21. Związek Straży Pożarnych Województwa Kieleckiego (D.2.70)

P.22. Związek Zawodowy Górników Rzeczypospolitej Polskiej (D.2.70)

P.23. Sosnowieckie Towarzystwo Cyklistów (D.2.70)

P.24. Straż Ogniowa Ochotnicza
w Będzinie (D.2.70)

P.25. Oddział Eksploatacyjny P. K. P.
w Lesznie (D.2.80)

P.26. Towarzystwo Opieki nas dziećmi, Zarząd Gniazda w Łodzi (D.2.101)

P.27. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
w Lutomiersku (D.2.102)

P.28. Liga Morska i Rzeczna Oddział
w Łodzi (D.2.102)

P.29. Kursy Kierowców Samochodowych
w Łodzi (D.2.102)

P.30. Związek Zawodowy Techników Przemysłu Włókienniczego i Zawodów Pokrewnych w Państwie Polskiem, Centrala Łódź (D.2.102)

P.31. Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskiem (D.2.102)

P.32. Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności (D.2.102)

P.33. Łódzki Klub Sportowy (ŁKS) (D.2.102)

P.34. Łódzka Straż Ogniowa Ochotnicza (D.2.102)

P.35. Towarzystwo Kultury Katolickiej
w Łodzi (D.2.102)

P.36. Towarzystwo Cyklistów „Rekord”
w Łodzi (D.2.102)

P.37. Z. H. P. Oddział Łódzki Komenda Chorągwi Żeńskiej (D.2.102)

P.38. Oddział Łódzki Z. H. P. Komenda Chorągwi Męskiej (D.2.102)

P.39. Zarząd Towarzystwa Prawniczego
w Łodzi (D.2.102)

P.40. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Łodzi (D.2.102)

P.41. Kółko Racjonalnego Łowiectwa
w Tomaszowie Mazowieckim (D.2.103)

P.42. Dyrekcja Kolei Państwowych
w Radomiu, Wydział Ruchu, Zawiadowca stacji Tomaszów (D.2.104)

P.43. Zarząd Gminy wyznaniowej żydowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (D.2.104)

P.44. Z. H. P. Komenda Hufca Łaskiego (D.2.105)

P.45. Powiatowe Gimnazjum Koedukacyjne w Łasku (D.2.105)

P.46. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości miasta Pabianic (D.2.105)

P.47. Łódzkie Towarzystwo Muzyczne (D.2.105)

P.48. Koło Młodzieży przy Stowarzyszeniu Właścicieli Nieruchomości w Pabianicach (D.2.105)

P.49. Pabjanickie Towarzystwo Cyklistów (D.2.105)

P.50. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych w Łasku (D.2.105)

P.51. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”
w Pabianicach (D.2.105)

P.52. Z. H. P. Chorągiew Łódzka, Komenda Hufca Męskiego w Pabianicach (D.2.106)

P.53. Pabjanicka Straż Ogniowa Ochotnicza (D.2.106)

P.54. Stowarzyszenie Obywateli Rolników Starszych miasta Pabianic (D.2.106)

P.55. Towarzystwo Sportowe „Kruschender” w Pabianicach (D.2.106)

P.56. Towarzystwo Śpiewu św. Floryana
w Pabianicach (D.2.106)

P.57. Straż Ogniowa Ochotnicza Miasta Kalisza (D.2.107)

P.58. Kaliskie Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze w Kaliszu (D. 2.107)

P.59. Bractwo Strzeleckie Kurkowe
w Kaliszu (D.2.108)

P.60. Kaliskie Powiatowe Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa z siedzibą
w Opatówku (D.2.108)

P.61. Towarzystwo Cyklistów w Kaliszu (D.2.108)

P.62. Ochotnicza Straż Pożarna w Bóbrce (D.2.117)

P.63. Dyrekcja prywatnego gimnazjum
z prawem publiczności w Kolbuszowej (D.2.119)

P.64. Stowarzyszenie Przemysłowe Gospodnio-Szynkarskie w Rzeszowie (D.2.122)

P.65. Zarząd Gminy izraelickiej miasta Brześcia nad Bugiem (D.2.149)

P.66. Komitet Towarzystw Polskich
w Wejherowie (D.2.165)

P.67. Starogardzki Klub Myśliwski (D.2.165)

P.68. Związek Pracowników Poczty, Telegrafu i Telefonu, Zarząd Koła Miejscowego w Stargardzie (D.2.170)

P.69. Towarzystwo Przyjaciół Domu
św. Józefa w Bydgoszczy (D.2.177)

P.70. Towarzystwo Kupców w Bydgoszczy (D.2.177)

P.71. Zarząd Wojewódzki Związku Samoobrony Społecznej „Rozwój”
w Bydgoszczy (D.2.177)

P.72. Stowarzyszenie Urzędników i Funkcjonariuszy Samorządowych
w Ostrowie Wielkopolskim (D.2.179)

P.73. Bractwo Strzeleckie w Lesznie (D.2.180)

P.74. Bractwo Strzeleckie w Sierakowie (D.2.184)

P.75. Stowarzyszenie Rękodzielników i Przemysłowców „Gwiazda Tarnopolska”
w Tarnopolu (D.2.241)

P.76. Zarząd Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Zdołbunowie (D.2.333)

P.77. Wołyńskie Stowarzyszenie Techników (D.2.341)

P.78. Związek Studentów Architektury
w Warszawie (D.2.409)

P.79. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (D.3.11)

P.80. Koło Łodzian Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (D.3.11)

P.81. Akademicki Związek Pacyfistów
w Krakowie (D.3.11)

P.82. Akademickie Koło Mysleniczan (D.3.11)

P.83. Koło Historyków U. U. J. w Krakowie (D.3.11)

P.84. Towarzystwo Biblioteki i Bratniej Pomocy Medyków U. J. w Krakowie
(D. 3.11)

P.85. Studenckie Koło Gorliczan
w Krakowie (D.3.11)

P.86. Czytelnia Słuchaczy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (D.3.11)

P.87. Związek Bialsko-Bielskiej Młodzieży Akademickiej (D.3.12)

P.88. Akademicki Związek Podhalan
w Krakowie (D.3.12)

P.89. Polskie Akademickie Stowarzyszenie „Ognisko” w Wiedniu (D.6.27)

P.90. Dyrekcja Seminarium Nauczycielskiego w Bóbrce przy Cieszynie (D.8.224)

P.91. Szkoła Wydziałowa Żeńska 5.klasowa im. św. Jadwigi w Nowym Sączu (D.10.245)

P.92. Szkoła Rzemiosł P. M. S. w Pińsku (D.11.255)

P.93. Kierownictwo szkoły ludowej
w Ligocie (D.12.379)

P.94. Dyrekcja szkoły ludowej
i wydziałowej w Skoczowie (D.13.47)

P.95. Szkoła Rzemieślnicza
we Włodzimierzu (D.13.211)

P.96. Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca w Łańcucie (D.13.392)

P.97. Bractwo Strzeleckie w Wąbrzeźnie Pomorskim (D.110.25)

P.98. Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej na Pomorzu (D.110.25)

P.99. Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku (D.110.35)

P.100. Kulturowo Oświatowe Towarzystwo „Bałtyk” (D.110.35)

error: Content is protected !!