Oprawa ikonograficzna „Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r. (wybrane przykłady)


    „Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r. zawiera bardzo bogatą szatę ikonograficzną, w tym prezentującą symbole narodowe. Do tej grupy – poza wizerunkami polskiego herbu państwowego (Orła Białego), godła oraz flagi – należy zaliczyć także znaczące krajobrazy i niepowtarzalne budowle wzniesione w Polsce, identyfikujące miejsce bądź społeczność związaną z przedstawianą budowlą, a także wytwory polskiej sztuki ludowej, w tym stroje regionalne.
    Autorzy „Polskiej Deklaracji…” za pomocą szeroko rozumianych symboli zamierzali pokazać Amerykanom Polskę w całej jej urodzie i złożoności, a zastosowane metody były różne. W przypadku tego dokumentu można mówić o przenikających się i uzupełniających dwóch realizacjach. Za pierwszą realizację można uznać oprawę plastyczną wspólną dla całej deklaracji (np. okładki, czy ujednostajnione formularze arkuszy „adresowych”), przygotowaną przez inicjatorów powstania deklaracji i wykonaną przez uznanych artystów różnych specjalności (w tym np. Wojciecha Jastrzębowskiego). Drugą część grafik stanowi oprawa plastyczna poszczególnych arkuszy „adresowych” lub większych części „Polskiej Deklaracji…”, zbierających podpisane arkusze „adresowe” z jednego obszaru (np. województwa czy z powiatu).
    Rozproszona realizacja „Polskiej Deklaracji…” spowodowała, że jej przekaz ikonograficzny – spójny na poziomie ogólnej koncepcji – został zrealizowany za pomocą różnych treści, form i technik zarówno przez uznanych artystów, jak i przez osoby sporadycznie tylko rysujące lub malujące. Wśród uznanych artystów, którzy wykonali uzupełnienia ikonograficzne należy wymienić m.in.: Stanisława Czajkowskiego, Władysława Jarockiego, Zygmunta Kamińskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Władysława Skoczylasa, Ludomira Sleńdzińskiego, Zofię Stryjeńską, Jana Wronieckiego oraz Leona Wyczółkowskiego.

Il. 1. Modernistyczny orzeł wtłoczony na okładce
tomu 1 (projekt opracowali: Wojciech Jastrzębowski
i Bonawentura Lenart).

Il. 2. Orzeł z tytułowego arkusza „adresowego” tomu 1 zaprojektowany przez Edmunda Johna (D.1).

Il. 3. Herb II Rzeczypospolitej (D.1.13)

Il. 4. Herb Prymasa Królestwa Polskiego
Aleksandra Kakowskiego (D.1.15)

Il. 5. Fragment arkusza „adresowego” Rady Ministrów (D.1.17)

Il. 6. Fragment arkusza „adresowego” Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (D.1.21)

Il. 7. Orzeł z arkusza „adresowego” Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (D.1.21)

Il. 8. Fragment arkusza „adresowego” Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (D.1.23)

Il. 9. Fragment arkusza „adresowego” Prezydium Rady Ministrów (D.1.25)

Il. 10. Arkusz „adresowy” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (D.1.27)

Il. 11. Fragment arkusza „adresowego” Ministerstwa Spraw Wojskowych (D.1.31)

Il. 12. Fragment arkusza „adresowego” Wojska Polskiego (D.1.33)

Il. 13. Fragment arkusza „adresowego” Ministerstwa Skarbu (D.1.35)

Il. 14. Orzeł z arkusza „adresowego” Ministerstwa Skarbu (D.1.35)

Il. 15. Fragment arkusza „adresowego” Ministerstwa Sprawiedliwości (D.1.37)

Il. 16. Orzeł z arkusza „adresowego” Ministerstwa Sprawiedliwości (D.1.37)

Il. 17. Fragment arkusza „adresowego” Ministerstwa Rolnictwa (D.1.41)

Il. 18. Fragment arkusza „adresowego” Ministerstwa Reform Rolnych (D.1.51)

Il. 19. Fragment arkusza „adresowego” Najwyższej Izby Kontroli Państwowej (D.1.53)

Il. 20. Orzeł zygmuntowski z arkusza „adresowego” Najwyższej Izby Kontroli Państwowej (D.1.53)

Il. 21. Fragment arkusza „adresowego” Komendy Głównej Policji Państwowej (D.1.63)

Il. 22. Orzeł z arkusza „adresowego” Komendy Głównej Policji Państwowej (D.1.63)

Il. 23. Fragment arkusza „adresowego” Korpusu Ochrony Pogranicza (D.1.65)

Il. 24. Orzeł z arkusza „adresowego” Korpusu Ochrony Pogranicza (D.1.65)

II. 25. Fragment arkusza „adresowego” Głównego Urzędu Likwidacyjnego (D.1.69)

Il. 26. Fragment arkusza „adresowego” Dyrekcji Ceł (D.1.71)

Il. 27. Orzeł z arkusza „adresowego” Dyrekcji Ceł (D.1.71)

Il. 28. Fragment arkusza „adresowego” Państwowych Zakładów Graficznych (D.1.91)

Il. 29. Orzeł z arkusza „adresowego” Państwowych Zakładów Graficznych (D.1.91)

Il. 30. Fragment arkusza „adresowego” Mennicy Państwowej (D.1.93)

Il. 31. Fragment arkusza „adresowego” Redakcji Dziennika Ustaw (D.1.95)

Il. 32. Orzeł z arkusza „adresowego” Redakcji Dziennika Ustaw (D.1.95)

Il. 33. Fragment arkusza „adresowego” Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie (D.1.101)

Il. 34. Fragment arkusza „adresowego” Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych (D.1.105)

Il. 35. Nagłówek arkusza „adresowego” Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych (D.1.105)

Il. 36. Orzeł z arkusza „adresowego” Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych (D.1.105)

Il. 37. Syrenka z arkusza „adresowego” Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych (D.1.105)

Il. 38. Fragment arkusza „adresowego” Miejskich Zakładów Zaopatrzenia Warszawy (D.1.117)

Il. 39. Fragment arkusza „adresowego” Urzędu Starszych Zgromadzenia Kupców Miasta st. Warszawy (D.1.145)

Il. 40. Herb Warszawy z arkusza „adresowego” Urzędu Starszych Zgromadzenia Kupców Miasta
st. Warszawy (D.1.145)

Il. 41. Fragment arkusza „adresowego” Stowarzyszenia Techników Polskich w Warszawie (D.1.151)

Il. 42. Fragment arkusza „adresowego” Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń Rzeczypospolitej (D.1.185)

Il. 43. Orzeł z arkusza „adresowego” Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń Rzeczypospolitej z programem heraldycznym (D.1.185)

Il. 44. Fragment arkusza „adresowego” Polskiego Białego Krzyża (D.1.187)

Il. 45. Orzeł z arkusza „adresowego” Polskiego Białego Krzyża (D.1.187)

Il. 46. Fragment arkusza „adresowego” Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Y.M.C.A., Ognisko w Warszawie (D.1.197)

Il. 47. Fragment arkusza „adresowego” Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Y.M.C.A., Ognisko w Krakowie (D.1.199)

Il. 48. Orzeł z arkusza „adresowego” Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Y.M.C.A., Ognisko w Krakowie (D.1.199)

Il. 49. Fragment arkusza „adresowego” Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Y.M.C.A., Ognisko w Wilnie (D.1.197)

Il. 50. Fragment arkusza „adresowego” Narodowej Organizacji Kobiet (D.1.207)

Il. 51. Orzeł z arkusza „adresowego” Narodowej Organizacji Kobiet (D.1.207)

Il. 52. Fragment arkusza „adresowego” Związku Hallerczyków (D.1.211)

Il. 53. Orzeł z arkusza „adresowego” Związku Hallerczyków (D.1.211)

Il. 54. Fragment arkusza „adresowego” Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (D.1.215)

Il. 55. Orzeł z arkusza „adresowego” Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (D.1.215)

Il. 56. Fragment arkusza „adresowego” Stowarzyszenia Emerytowanych Wojskowych (D.1.221)

Il. 57. Sztandar z arkusza „adresowego” Stowarzyszenia Emerytowanych Wojskowych (D.1.221)

Il. 58. Orzeł z drzewca sztandaru z arkusza „adresowego” Stowarzyszenia Emerytowanych Wojskowych (D.1.221)

Il. 59. Fragment arkusza „adresowego” Towarzystwa Przyjaciół Pragi w Warszawie (D.1.229)

Il. 60. Fragment sztandaru z orłem zygmuntowskim z arkusza „adresowego” Towarzystwa Przyjaciół Pragi w Warszawie (D.1.229)

Il. 61. Fragment arkusza „adresowego” Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (D.1.241)

Il. 62. Godło Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego z arkusza „adresowego” (D.1.241)

Il. 63. Fragment arkusza „adresowego” Warszawskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego (D.1.243)

Il. 64. Herb Wilna, projektu Wojciecha Jastrzębowskiego, umieszczony na okładce tomu 2 (D.2)

Il. 65. Herb Lwowa, projektu Wojciecha Jastrzębowskiego, umieszczony na okładce tomu 2 (D.2)

Il. 66. Herb Poznania, projektu Wojciecha Jastrzębowskiego, umieszczony na okładce tomu 2 (D.2)

Il. 67. Herb Krakowa, projektu Wojciecha Jastrzębowskiego, umieszczony na okładce tomu 2 (D.2)

Il. 68. Herb Warszawy, projektu Wojciecha Jastrzębowskiego, umieszczony na okładce tomu 2 (D.2)

Il. 69. Fragment arkusza „adresowego” Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku (D.2.9)

Il. 70. Orzeł i herb Gdańska z arkusza „adresowego” Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku (D.2.9)

Il. 71. Fragment arkusza „adresowego” województwa białostockiego (D.2.15)

Il. 72. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa białostockiego (D.2.13)

Il. 73. Fragment arkusza „adresowego” Magistratu miasta Białegostoku (D.2.16)

Il. 74. Fragment arkusza „adresowego” Okręgowego Urzędu Ziemskiego (D.2.16)

Il. 75. Orzeł z arkusza „adresowego” Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Białymstoku (D.2.16)

Il. 76. Fragment arkusza „adresowego” Starostwa w Białymstoku (D.2.17)

Il. 77. Fragment arkusza „adresowego” Izby Skarbowej w Białymstoku (D.2.23)

Il. 78. Fragment arkusza „adresowego” Pracowników Dyrekcji Wileńskiej PKP w Białymstoku (D.2.29)

Il. 79. Fragment arkusza „adresowego” powiatu augustowskiego (D.2.31)

Il. 80. Fragment arkusza „adresowego” powiatu grodzieńskiego (D.2.37)

Il. 81. Program heraldyczny na arkuszu „adresowym” powiatu grodzieńskiego (D.2.37)

Il. 82. Fragment arkusza „adresowego” powiatu sokólskiego (D.2.42)

Il. 83. Orzeł z arkusza „adresowego” powiatu sokólskiego (D.2.42)

Il. 84. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa kieleckiego autorstwa Stanisława Czajkowskiego (D.2.59)

Il. 85. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa krakowskiego, prawdopodobnie autorstwa Zofii Stryjeńskiej (D.2.75)

Il. 86. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa lubelskiego autorstwa Władysława Skoczylasa (D.2.87)

Il. 87. Fragment arkusza „adresowego” Rady Miejskiej miasta Lublina (D.2.91)

Il. 88. Herb Lublina z arkusza „adresowego” Rady Miejskiej miasta Lublina (D.2.91)

Il. 89. Fragment arkusza „adresowego” Zarządu miasta Lublina (D.2.92)

Il. 90. Herb Lublina z arkusza „adresowego” Zarządu miasta Lublina (D.2.92)

Il. 91. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa łódzkiego (D.2.99)

Il. 92. Herb Łodzi ze strony tytułowej arkusza „adresowego” województwa łódzkiego (D.2.99)

Il. 93. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa lwowskiego (D.2.111)

Il. 94. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa nowogródzkiego autorstwa Zygmunta Badowskiego (D.2.129)

Il. 95. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa poleskiego (D.2.147)

Il. 96. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa pomorskiego (D.2.161)

Il. 97. Fragment arkusza „adresowego” województwa pomorskiego (D.2.163)

Il. 98. Orzeł z arkusza „adresowego” województwa pomorskiego (D.2.163)

Il. 99. Gryf z arkusza „adresowego” województwa pomorskiego (D.2.163)

Il. 100. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa poznańskiego (D.2.173)

Il. 101. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa stanisławowskiego (D.2.187)

Il. 102. Fragment arkusza „adresowego” Dyrekcji PKP w Stanisławowie (D.2.189)

Il. 103. Orzeł z arkusza „adresowego” Dyrekcji PKP w Stanisławowie (D.2.189)

Il. 104. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa śląskiego (D.2.201)

Il. 105. Fragment arkusza „adresowego” województwa śląskiego (D.2.205)

Il. 106. Orzeł z arkusza „adresowego” województwa śląskiego (D.2.205)

Il. 107. Program heraldyczny umieszczony na arkuszu „adresowym” województwa śląskiego (herb ziemi śląskiej oraz herb Katowic) (D.2.205)

Il. 108. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa tarnopolskiego (D.2.237)

Il. 109. Herb umieszczony na stronie tytułowej arkusza „adresowego” województwa tarnopolskiego (D.2.237)

Il. 110. Orzeł ze strony tytułowej arkusza „adresowego” województwa tarnopolskiego (D.2.237)

Il. 111. Fragment arkusza „adresowego” Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa w Tarnopolu (D.2.239)

Il. 112. Orzeł z arkusza „adresowego” Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa w Tarnopolu (D.2.239)

Il. 113. Fragment arkusza „adresowego” Magistratu w Tarnopolu (D.2.241)

Il. 114. Herb Leliwa z arkusza „adresowego” Magistratu w Tarnopolu (D.2.241)

Il. 115. Fragment arkusza „adresowego” 12. Dywizji Piechoty z Tarnopola (D.2.249)

Il. 116. Orzeł z arkusza „adresowego” 12. Dywizji Piechoty z Tarnopola (D.2.249)

Il. 117. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa warszawskiego (D.2.273)

Il. 118. Fragment arkusza „adresowego” Powiatu i Miasta Kutno (D.2.299)

Il. 119. Herb Kutna z arkusza „adresowego” Powiatu i Miasta Kutno (D.2.299)

Il. 120. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa wileńskiego autorstwa Ferdynanda Ruszczyca (D.2.303)

Il. 121. Orzeł ze strony tytułowej arkusza „adresowego” województwa wileńskiego autorstwa Ferdynanda Ruszczyca (D.2.303)

Il. 122. Herb Wilna ze strony tytułowej arkusza „adresowego” województwa wileńskiego autorstwa Ferdynanda Ruszczyca (D.2.303)

Il. 123. Herb miasta Troki ze strony tytułowej arkusza „adresowego” województwa wileńskiego autorstwa Ferdynanda Ruszczyca (D.2.303)

Il. 124. Herb miasta Oszmiana ze strony tytułowej arkusza „adresowego” województwa wileńskiego autorstwa Ferdynanda Ruszczyca (D.2.303)

Il. 125. Herb miasta Bracław ze strony tytułowej arkusza „adresowego” województwa wileńskiego autorstwa Ferdynanda Ruszczyca (D.2.303)

Il. 126. Herb miasta Święciany ze strony tytułowej arkusza „adresowego” województwa wileńskiego autorstwa Ferdynanda Ruszczyca (D.2.303)

Il. 127. Strona tytułowa arkusza „adresowego” województwa wołyńskiego (D.2.325)

Il. 128. Herb z arkusza „adresowego” województwa wołyńskiego (D.2.325)

Il. 129. Orzeł z arkusza „adresowego” województwa wołyńskiego (D.2.325)

Il. 130. Orzeł z arkusza „adresowego” Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie (D.2.355)

Il. 131. Orzeł z arkusza „adresowego” Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej w Wilnie (D.2.361)

Il. 132. Orzeł z arkusza „adresowego” Uniwersytetu Warszawskiego (D.2.401)

Il. 133. Fragment arkusza „adresowego” Politechniki Warszawskiej (D.2.407)

Il. 134. Wizerunek T. Kościuszki z arkusza „adresowego” Politechniki Warszawskiej (D.2.407)

Il. 135. Wizerunek T. Kościuszki z arkusza „adresowego” Komitetu Ratunkowego z Sosnowca (D.2.433)

Il. 136. Górny fragment arkusza „adresowego” Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie (D.2.441)

Il. 137. Dolny fragment arkusza „adresowego” Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie (D.2.441)

Il. 138. Fragment arkusza „adresowego” Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie (D.2.447)

Il. 139. Orzeł z arkusza „adresowego” Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie (D.2.447)

Il. 140. Orzeł Akademii Górniczej w Krakowie wtłoczony na okładce tomu 4 (D. 4)

Il. 141. Orzeł z arkusza „adresowego” miasta Krobie (D.110.3)

Il. 142. Fragment arkusza „adresowego” miasta Grudziądz (D.110.8)

Il. 143. Herb z arkusza „adresowego” miasta Grudziądz (D.110.8)

Il. 144. Fragment arkusza „adresowego” Magistratu miasta Chełmża (D.110.19)

Il. 145. Herb z arkusza „adresowego” Magistratu miasta Chełmża (D.110.19)

Il. 146. Fragment arkusza „adresowego” Magistratu i Rady Miejskiej miasta Chełmna (D.110.23)

Il. 147. Herb z arkusza „adresowego” Magistratu i Rady Miejskiej miasta Chełmna (D.110.23)

Il. 148. Fragment arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Sowach (D.110.116)

Il. 149. Herby ziemskie z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Sowach (D.110.116)

Il. 150. Herby ziemskie z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Sowach (D.110.116)

Il. 151. Orzeł z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Sowach (D.110.116)

Il. 152. Orzeł z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Ossowie (D.110.131)

Il. 153. Orzeł z arkusza „adresowego” Szkoły Katolickiej w Bartoszewicach (D.110.138)

Il. 154. Fragment arkusza „adresowego” Polskiego Czerwonego Krzyża młodzieży z gimnazjum w Białej Podlaskiej (D.110.140)

Il. 155. Orzeł z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Kubeczkach (D.110.144)

Il. 156. T. Kościuszko i K. Pułaski z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Izbicach (D.110.146)

Il. 157. Orzeł z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Góreczkach Żabich (D.110.148)

Il. 158. T. Kościuszko z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Jutrosinie (D.110.149)

Il. 159. Orzeł z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Golejewie Chojnie (D.110.162)

Il. 160. Orzeł z arkusza „adresowego” Szkoły Powszechnej w Dębnie Polskim (D.110.168)

Użyte w opisach ilustracji symbole porządkowe w nawiasach (po literze „D”) oznaczają numer tomu „Polskiej Deklaracji …” oraz numer strony, na której znajduje się dana ilustracja.

Powrót do strony głównej z opisem wystawy.

error: Content is protected !!