Archeologia a sfragistyka


    Osoby interesujące się historią materialną, kolekcjonerzy, pasjonaci starych przedmiotów, wcześniej czy później, muszą spotkać się z archeologią – nauką, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich (Wikipedia).

    W pracach akademickich z obszaru sfragistyki przez wiele lat dominowały badania dotyczące samych odcisków pieczęci (między innymi słynna kolekcja odcisków pieczęci prof. M. Gumowskiego) i dokumentów na których były przystawiane. Same zaś typariusze nie cieszyły się specjalnym zainteresowaniem badaczy. Obecnie jednak, coraz częściej w publikacjach podejmowana jest tematyka tłoków pieczętnych jako obiektów badawczych.

    Zarówno tłoki pieczętne, jak również bulle i plomby znajdujące się w muzeach oraz archiwach są w zasadzie w większości znane i opisane. Natomiast nowe, nieznane i ciekawe typariusze pojawiają się w przestrzeni publicznej właśnie dzięki pracom archeologicznym. W ostatnim okresie pojawiło się na ten temat stosunkowo dużo informacji. Wiele z tych odkryć doczekało się też naukowych opracowań (patrz np. „Tłok pieczęci Henryka IV Probusa – historia i analiza znaleziska”).

    W tym kontekście warto także odnotować projekt, który nastawiony był na poszukiwania przede wszystkim zabytków sfragistycznych. Realizowany był on pod nazwą „Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym” i miał charakter multidyscyplinarny. Prowadzony był pod kierownictwem profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. M. Wołoszyna (czytaj więcej).

    Jeżeli chodzi o odkrywanie nowych tłoków pieczętnych, to nie należy zapominać także o prywatnych kolekcjach oraz przypadkowych, pojedynczych pieczęciach znajdujących się w rękach prywatnych. Dlatego też wszystkich ich właścicieli namawiamy do stania się  „domowymi archeologami” i odkrycia na nowo wspólnie z Sigillarium.pl swoich niepowtarzalnych pieczęci.

Janusz Giersz & Mariusz Kopniak


Czytaj więcej (wybrane publikacje):

error: Content is protected !!