Wytwórcy pieczęci


Zaprezentowana lista wytwórców opracowana została na podstawie kwerend w literaturze przedmiotu, archiwach, muzeach, prywatnych kolekcjach tłoków pieczętnych, a także bibliotekach posiadających m.in. stare książki telefoniczne z informacjami o zakładach wytwórczych. Lista uszeregowana została w porządku alfabetycznym. Obecnie znikoma część spośród przedstawionych wytwórców posiada noty biograficzne, aczkolwiek pojawiło się kilka opracowań poświęconych konkretnym producentom pieczęci. Między innymi są to prace:

Ufamy, że stopniowo – dzięki współpracy z czytelnikami – uda się uzupełnić noty biograficzne kolejnych wytwórców, co jest jednym z celów działania portalu Sigillarium.pl.

W celu ułatwienia wyszukiwania wciśnij Ctrl + F


 1. Below Fryderyk Wilhelm (Poznań)
 2. Below Jadwiga Teresa (Poznań)
 3. Below Stefan Jakub (Poznań)
 4. Beizer J. i Jabłoński Ch. (Warszawa)
 5. Berman M. (Warszawa)
 6. Bitschan Paweł (Warszawa)
 7. Bojarski W. 
 8. Burchardt P. (Katowice)
 9. Chyliński Józef (Warszawa) 
 10. Cypel Dawid (Warszawa)
 11. Cygielski Czesław (Kraków)
 12. Czaplicki Stefan (Kraków)
 13. Czyżewski Henryk (Warszawa) 
 14. Dawidsohn Steinschneider Mojżesz (Warszawa)
 15. Dmóchowski Feliks 
 16. Drewnicki R. (Warszawa)
 17. Dżał St. (Lublin)
 18. Echler Joachim G. (Poznań)
 19. Emaljarnia (Kraków)
 20. Fefle Włodzimierz (Bytom)
 21. Fischhab Aleksander (Kraków)zobacz katalog
 22. Freidenheim L. (Warszawa)
 23. Friedman Izak (Lwów)
 24. Fröhlich Stefan Ludwik (Kraków)
 25. Frydman Szmul (Warszawa)
 26. Gajewski Kazimierz (Warszawa)
 27. Gąsikowski T. (Poznań)
 28. Gelbfisz A. (Warszawa)
 29. Gelbgras H. (Warszawa)
 30. Glaserman Maks (Lwów)
 31. Goldgeier J. (Lwów) 
 32. Gontarczyk Wiktor (Warszawa)
 33. Horowitz Izak (Kraków)
 34. Horowitz Józef (Kraków)
 35. Kaiser Teodor
 36. Kapela Bolesław (Poznań)
 37. Kapella Ludwik i Władysław
 38. Kauzal Jan (Kraków)
 39. Kłobukowski Stanisław (Warszawa)
 40. Knedler Jan (Warszawa) 
 41. Kofman L. (Białystok) – zobacz katalog
 42. Kornacki Ludwik (Warszawa)
 43. Kosmowski K. (Warszawa)
 44. Kowalski F. (Warszawa) 
 45. Kowalski Roch (Warszawa)
 46. Leśkiewicz L. (Warszawa)
 47. Lewkowicz Piotr (Warszawa)
 48. Liebmann Adolf
 49. Lipczyński Stanisław (Warszawa)
 50. Malina Franciszek (Kraków)
 51. Marczyk Józef (Kraków)
 52. Miciński Władysław (Kraków)
 53. Mass Leon (Warszawa)
 54. Massalski Konstanty (Warszawa)
 55. Merc Lewko (Kielce)
 56. Michrowski Józef (Warszawa)
 57. Mikulski T. (Katowice)
 58. Minchejmer Leokadja (Warszawa)
 59. Mondkiewicz Józef (Kraków)
 60. Moszkowicz M. (Warszawa)
 61. Műnchheimer Abraham
 62. Műnchheimer Samuel (Warszawa)
 63. Műnchheimer Zygmunt (Warszawa)
 64. Mennica Państwowa w Warszawie
 65. Neselrode Lewek (Warszawa)
 66. Niemczyk Stanisław (Kraków)
 67. Nowa Polonja wł. Lerer R.
 68. Hersz (Lublin)
 69. Pali Jonas 
 70. Pierwsze Warszawskie Towarzystwo Wyrobów Graficznych (Warszawa)
 71. Preisner (Preusner) Mieczysław (Kraków)
 72. Ranoch Henryk (Toruń)
 73. Rawski Mieczysław (Warszawa)
 74. Reidt Karol (Warszawa)
 75. Reising Stanisław (Warszawa)
 76. Rosental A. (Warszawa)
 77. Rosenthal Ch. (Warszawa) 
 78. Rozenberg B. (Warszawa) 
 79. Rozenberg S. (Warszawa)
 80. Rzuchowski Jan (Warszawa) 
 81. Schilling H.G. 
 82. Schmidt August (Warszawa)
 83. Sieprawski Stefan (Kraków)
 84. Silberspitz Fiszel (Radom)
 85. Siwoń Jan (Warszawa)
 86. Skonieczny A. (Warszawa)
 87. Sorkin Edward (Kraków)
 88. Sosnowski Gustaw (Warszawa)
 89. Stemplodruk (Warszawa)
 90. Szafirstein Izaak (Siedlce)
 91. Szayder Izrael (Warszawa)
 92. Szantz Jan (Płock)
 93. Szmulowicz Magnus (Warszawa) 
 94. Szpiro H. (Warszawa)
 95. Szternberg Moisiej (Żytomierz)
 96. Szulecki Bronisław (Warszawa) 
 97. Szurmak K. (Warszawa)
 98. Szymczyk Romuald (Warszawa)
 99. TEF (Warszawa)
 100. Tomaszewski Ryszard (Warszawa)
 101. Trębacz Józef (Kraków)
 102. Unger E. M. (Lwów) 
 103. Union (Warszawa)
 104. Wajsberg W. (Warszawa)
 105. Walczakiewicz Feliks (Warszawa)
 106. Walczakiewicz Franciszek (Warszawa)
 107. Walenta Jakób (Kraków)
 108. Wanter Józef 
 109. Weber i Leopold (Katowice)
 110. Weinkranz Z. (Warszawa)
 111. Wejngott A. (Warszawa)
 112. Widliński Jan Andrzej (Kraków)
 113. Wiśniewski Wincenty (Warszawa)
 114. Wojtych Felicjan (Kraków) 
 115. Zabielski Tytus (Warszawa)
 116. Złotokaminski Andrzej 
 117. Żabiński Mojżesz 

Współcześni wytwórcy pieczęci

Mennica Polska
Stempler

error: Content is protected !!