Nowe obiekty (maj 2022)


    W maju 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia siedemnastu nowych tłoków pieczęci. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 DĄBROWICA [UKRAINA]
Kolegium pijarów
3a stal
3b stal
4 owalna 38 x 33,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 122 mm
7b 113 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + COLLEGII DABROVICENSIS SCHOLARVM PIARVM
w polu: MA // M (hth) P / O (eo) Y

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło zakonu pijarów z płomienistą glorią; ukoronowany inicjał maryjny z umieszczonym poniżej skrótem MP OY (od greckiego wyrażenia MHTHP OEOY – Matka Boga), zwieńczonym w pas dwoma greckimi literami omega. Na zewnątrz, wokół pola legendy, potrójne obrzeżenie (ciągłe, wieńcowe, ciągłe).
11
12 Kolegium pijarów w Dąbrowicy ufundowane zostało w 1695 r. przez Jana Karola Dolskiego, marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kasata kolegium nastąpiła w 1832 r. Uczniami tutejszych szkół pijarskich byli między innymi: Cyprian Godebski – pułkownik wojsk polskich w okresie Księstwa Warszawskiego, wolnomularz (zginął w bitwie pod Raszynem), Alojzy Feliński – poeta i dramatopisarz (sekretarz i adiutant Tadeusza Kościuszki), a także Łukasz Gołębiowski – jeden z pierwszych polskich etnografów (uczestnik powstania kościuszkowskiego i członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DĘBNIKI
Dominium
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy trzy znaczniki prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 68 mm
7b 61 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 21 mm)
7c 7 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DOMINIUM DĘBNIKI

10 W polu pieczęci dwie stykające się bokiem tarcze herbowe. W polu pierwszej tarczy herb Ciołek, w polu drugiej herb Prawdzic. Nad tarczami korona rangowa o pięciu fleuronach. W klejnocie ciołek i lew, Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DOMANIN
Zarządca ziemski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy:
EHLERT // POSEN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b 18 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GUTSVORSTEHER
w półotoku dolnym: KREIS KEMPEN I/P.
w polu: ZU DOMANIN

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach (w drugim nazwa miejscowości). Poniżej rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GOŚCIERADZ
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26,5 mm
7b 18,5 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * Gemeinde – Vorsteher *
w półotoku dolnym: KREIS BROMBERG.
w polu: ZU // GOSCIERADZ

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach (w drugim nazwa miejscowości). Poniżej rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HOŁOWCZYCE
Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 6
7 brak, otwór do jego zamocowania
7a 13 mm
7b 13 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym : * URZĄD STANU CYWILNEGO *
w półotoku dolnym : HOŁOWCZYCE W HOROSZKACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 36 606, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Liceum św. Barbary
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryta
6
7 uchwyt toczony, walcowaty o spłaszczonej gałce
7a 63 mm
7b 59 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: LICEUM KRAKOWSKIE
w półotoku dolnym:S (więtej). BARBARY.

10 W polu pieczęci tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym orzeł zbliżony do stanisławoskiego, w polu drugim dwa skrzyżowane berła. Tarcza zwieńczona koroną zamkniętą z krzyżem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KROTOSZYN
Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Nauczycieli Szkół Powszechnych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 102 mm
7b 43 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTWOWA KOM (isja). EGZ (aminacyjna). DLA NAUCZ (ycieli) SZK (ół). POWSZ (echnych). W KROTOSZYNIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBIEŃ WIELKI [UKRAINA]
Zarząd dóbr
3a mosiądz
3b
4 owalna 21 x 30,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu (mechanizmu sprężynowego z uchwytem), dwa trzpienie boczne z przechodzącą przez nie stalową osią do jego zamocowania
7a 17,5 mm
7b 14,5 mm, w tym stopka 2,5 mm (prostokąt 21 x 30,5 mm), stanowiąca z matrycą jedną całość, trzpień prawy 12,5 mm , trzpień lewy 10,5 mm, oś Ø 5 mm (dł. 65 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * ZARZĄD DÓBR *
w półotoku dolnym: PAŃSTWO LUBIEŃ

10 W polu pieczęci korona o 7 pałkach (baronowska). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Pieczęć pochodzi z okresu 1849 – 1890, kiedy właścicielem majątku był baron Konstanty Brunicki. Zobacz dodatkowo: Pałac w Lubieniu Wielkim .

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Wojskowa Prokuratura Okręgowa Nr II
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 8
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm ( Ø 16 mm )
7c 14 mm
8 na uchwycie miejsce po znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * WOJSKOWA PROKURATURA OKRĘGOWA NR II * // W LUBLINIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 49 140, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUDZISKO
Gmina
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 39 mm
7b 31 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: Amtssiegel
w półotoku dolnym: KREIS STRELNO
w polu: der // Gemeinde // LUDZISK

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach (w trzecim nazwa miejscowości). Poniżej rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Rzecznik Dobra Służby Zdrowia
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 85 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 11 mm)
7c 9 mm
8 na uchwycie znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * RZECZNIK DOBRA SŁUŻBY ZDROWIA * // W ŁODZI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 141 644

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 Nowe Święciany
Magistrat miasta
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 58 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak,uszczerbiony trzpień do jego zamocowania
7a 5 mm
7b 5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: znak korony otwartej, MAGISTRAT MIASTA NOWE – ŚWIĘCIANY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, podzielonym w pas, w polu górnym modernistyczny półorzeł, w polu dolnym, podzielonym w słup, w części pierwszej herb Abdank i litera G po prawej stronie (ród Gasztołd), w części drugiej herb Piłsudski (odmiana Kościeszy) i litera P po lewej stronie (ród Piłsudski). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PILICA
Igu? Ostaszewski pisarz aktowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 88 mm
7b 82 mm
7c 6 mm
8 w dolnej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: PIECZĘĆ IGU: (?) OSTASZEWSKIEGO PISAR (za): AKTO (wego): POW: (iatu) PILECKIEGO
w polu: W DEPART (amenencie): KALISK (im):

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Poniżej tarczy napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĘGRY ?
Legion Polski
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 33,5 x 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 109 mm
7b 18,5 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: WOLNOŚĆ. RÓWNOŚĆ. BRATERSTWO.
w polu: LEGION // POLSKI

10 W polu pieczęci orzeł bez korony, pod nim napis w dwóch wierszach (nazwa dysponenta). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 BYSTRÉ [CZECHY]
Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (Jana Baptysty)
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: PATEK, na rewersie matrycy sygnatura wytwórcy (w owalu): w półotoku górnym: PRAHA, w półotoku dolnym: PRAG., w polu: K. PATEK
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, na jej zwieńczeniu wklęsłoryta sygnatura wytwórcy (w owalu): w półotoku górnym: PRAHA, w półotoku dolnym: PRAG., w polu: K. PATEK
7a 109 mm
7b 102 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 14 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILL (um). ECCLESIAE PAROCH (ialis). BYSTRENSIS
w polu: S (ancti). // JOANNIS // BABT (istae).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, nazwa patrona w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HORGAU [NIEMCY]
Parafia katolicka
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie, na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 64 mm
7b 61,5 mm, w tym stopka 15 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM PAROCHIAE CATHOLICAE // HORGAU

10 W polu pieczęci, na postumencie, jadąca konno postać św. Marcina z nimbem ponad głową, odcinająca mieczem fragment swojej szaty. Po lewej postać klęczącego półnagiego żebraka. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRESSAGNY- l’ORGUEILLEUX [FRANCJA]
Parafia
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 41,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 116 mm
7b 106 mm, w tym skuwka 16,5 mm (Ø 18 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: + PAROISSE DE PRESSAGNY +
w półotoku dolnym: DIOCESE d’EVREUX

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie, jadąca konno postać św. Marcina w stroju rzymskiego legionisty, po lewej (nieco poniżej) postać siedzącego żebraka. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Kościół św. Marcina w Pressagny-l’Orgueilleux. Kościół pochodzi z XIII wieku. Chór, transept i nawa, zostały rozbudowane (powiększone prawie dwukrotnie) w XVI wieku. W 1957 r. oddano do użytku nowy kościół, przebudowany częściowo w kamieniu, częściowo w żelbecie (dzwonnica), według planów architekta Henri Pottiera.

Legenda


error: Content is protected !!