Nowe obiekty (wrzesień 2022)


    We wrześniu 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia osiemnastu nowych tłoków pieczęci. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BOGORIA
Urząd Starszych Zgromadzenia Tkaczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, pęknięty u podstawy
7a 87 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 14 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĄD STAR (szych): ZGROM (adzenia): TKACZY
w polu (poniżej obrazu napieczętnego): BOGORYA

10 W polu pieczęci czółenka tkackie w rozstrój na opak, z każdego z nich wysuwa się nić. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BRZEŚĆ (KUJAWSKI)
Faustyn Leśniewski rejent
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KRÓLESTWO POLSKIE
w trzech półotokach dolnych: FAUSTYN LEŚNIEWSKI // REJENT KANCELLARYI // POWIATU BRZESKIEGO

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 43,J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 272
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 INOWROCŁAW
Starosta powiatowy

3a stal
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 112 mm
7b 101 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 17 mm)
7c 11 mm
8 na uchwycie tabliczka z wytartą nazwą wytwórcy
9a majuskuła
9b
w otoku: * DER KÖNIGLICHE LANDRAT DES KREISES * // HOHENSALZA

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 INOWROCŁAW
Starosta powiatowy

3a stal
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 111 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 17 mm)
7c 11 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DER KÖNIGLICHE LANDRAT DES KREISES * // HOHENSALZA

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOBYLEC
Ewangelicka społeczność szkolna
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: THEODOR KAISER // BERLIN S.W. 12
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 36 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: Evangelische Schulgemeinde
w półotoku dolnym: Kreis Wongrowitz
w polu: KOBYLETZ

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Powyżej i poniżej rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Biblioteka Alfreda Schlichtinga
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
7a 109 mm
7b 102 mm, w tym stopka 12 mm, cokół 4,5 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 8 mm (Ø 14 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + BIBLIOTHECA + // […] + – ALFR (ed). SCHLICHTING

10 W polu pieczęci na tarczy herb Schlichting. Powyżej korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Nekrolog Alfreda Schlichtinga. Zamaskowana mosiężną nakładką część opisu w legendzie (chodzi o pierwsze imię) jest prawdopodobnie przykładem posługiwania się tą pieczęcią przez spadkobiercę wcześniejszego dysponenta.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Zakład Higieny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 109 mm
7b 104,5 mm, w tym stopka 6,5 mm, cokół 7,5 mm, stanowiące z matrycą jedną całość,
skuwka 9 mm (Ø 14 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * ZAKŁAD HYGIENY *
w półotoku dolnym: w KRAKOWIE.

10 W polu pieczęci tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym dwa skrzyżowane berła, w polu drugim laska Eskulapa. Tarcza zwieńczona koroną zamkniętą z krzyżem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POLANOWICE
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 78 mm
7b 73 mm, w tym skuwka 8 mm ( Ø 15 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM ECCLESIAE POLANOVICENSIS 1825.
w polu pieczęci: 2 Timoth (y). // Cap (itulum) 2 v (ersum). 19

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ – JEŻYCE
PORN Wydział Spraw Wewnętrznych
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt owalny z drutu mosiężnego
7a 26 mm
7b 18 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w górnym otoku: * WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH *
w dolnym otoku: PORN Poznań-Jeżyce

10 W polu pieczęci, odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym liczba 15. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Dom Wychowawczy im. ks. Boduena
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 7 mm ( Ø 16 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym odzielonym od otku wewnętrznego obrzeżeniem ciągłym: * DOM WYCHOWAWCZY * // MAGISTRAT M (miasta).ST (ołecznego). // WARSZAWY
w otoku wewnętrznym: IMIENIA // KS (iędza). BODUENA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Warszawy – Syrena. Wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie władz, urzędów,zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917 – 1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny 1/2020, s. 42.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Komisja Centralna Kształcenia Podyplomowego WAM – PZPR
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer ewidencyjny grawera 70 i sygnatura Mennicy m/W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 73 mm
7b 64 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA
w polu: KOM (isja). CENTR (alna). // KSZTAŁCENIA // PODYPLOM (owego). // W (ojskowa) A (kademia) M (edyczna).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legeny obrzeżeniem ciągłym, napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZAGÓRÓW
Magistrat
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 90 mm
7b 84,5 mm, w tym stopka 4 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość, skuwka 11 mm (Ø 14 mm)
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: POW (iat): KONIŃSKI
w półotoku dolnym (zewnętrznym): M (iasta): ZAGUROWA
w półotoku dolnym (wewnętrznym): MAGISTRAT
w polu: N (umer) / 2

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orla ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/1868 r. Po bokach rozdzielony napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 BÉTHARRAM [FRANCJA]
Przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego
3a mosiądz srebrzony
3b mosiądz srebrzony
4 okrągła Ø 19 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o wydłużonej i spłaszczonej u szczytu gałce, na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (monogram maryjny z Lourdes; N (otre) D (ame), zwieńczony koroną o 7 fleuronach i 6 pałkach), na powierzchni bocznej uchwytu rozmieszczonych 28 lilii (w słup 4,3,4)
7a 71 mm
7b 65,5 mm, w tym stopka 6,5 mm, cokół 10 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • SUPÉRIEUR GÉNÉRAL • // BETHARRAM
w polu: DE

10 W polu pieczęci gorejące serce, otoczone koroną cierniową. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego z Bétharram oraz Sanktuarium w Bétharram

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Związek Byłych Członków
Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość
3a cyna
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 prostopadłościan o podstawie prostokąta 46 x 43,5 mm
7a 22 mm
7b 20 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku (w pierścieniu zewnętrznym): * UNION DES ANCIENS DE LA RESISTANCE POLONAISE P (olskiej). O (rganizacji). W (alki). [o] N (iepodległość).
w otoku (w pierścieniu wewnętrznym): ••• ZWIĄZEK BYŁYCH CZŁONKÓW P (olskiej).
O (rganizacji). W (alki). [o] N (iepodległość).

w polu (na belce): PZOBWCN; rozwinięcie poszczególnych części skrótu: POWNP (olska) O (rganizacja) W (alki) [o] N (iepodległość), ZBC – Z (wiązek) B (yłych) C (złonków)
10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na postumencie z napisem, orzeł autorski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: P.O.W.N.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŠAŠOVSKÉ PODHRADIE [SŁOWACJA]
Cech młynarzy
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 45 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 139 mm
7b 134,5 mm, w tym stopka 24 mm, cokół 3 mm, rękojeść 107,5 mm, stanowiące jedną całość
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILL (um): MOLITORUM DOMINII SASKEÖ ANNO 1781

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem sznurowym, koło paleczne, nad nim niezidentyfikowane narzędzie. Po prawej topór, poniżej cyrkiel, pod nim punktak. Po lewej siekiera, poniżej zdzierak, pod nim węgielnica. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Zamek Sachsenstein . Zobacz źródło: Saskeö

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Instytut Dyplomowanych Licytatorów i Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami
3a stal
3b
4 okrągła Ø 61,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania (Ø 13 mm)
7a 32 mm
7b
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku (na szarfie): THE CHARTERED AUCTIONEERS’ AND ESTATE AGENTS’ INSTITUTE
w polu (na szarfie): FIDELITAS / SECURITAS

10 W polu pieczęci tarcza francuska starego typu, dwudzielna w krokiew. W polu pierwszym dwa dęby w pas, każdy z czterema żołędziami pośrodku, w polu drugim mur forteczny z bramą i trzema blankowanymi wieżami, z których środkowa jest wyższa, każda wieża z oknem o formie krzyża. Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie młotek aukcyjny pomiędzy skrzydłami orlimi. Poniżej tarczy dewiza na szarfie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Górna matryca pieczęci suchej.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Instytut Dyplomowanych Licytatorów i Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 61,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku (na szarfie): THE CHARTERED AUCTIONEERS’ AND ESTATE AGENTS’ INSTITUTE
w polu (na szarfie): FIDELITAS / SECURITAS

10 W polu pieczęci tarcza francuska starego typu, dwudzielna w krokiew. W polu pierwszym dwa dęby w pas, każdy z czterema żołędziami pośrodku, w polu drugim mur forteczny z bramą i trzema blankowanymi wieżami, z których środkowa jest wyższa, każda wieża z oknem o formie krzyża. Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie młotek aukcyjny pomiędzy skrzydłami orlimi. Poniżej tarczy dewiza na szarfie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Dolna matryca pieczęci suchej.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELKA BRYTANIA
NN
3a agat
3b agat
4 ośmiokątna 27 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 81 mm
7b 76 mm, w tym stopka 9 mm, cokół 9 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8
9a
9b
10 W polu pieczęci tarcza szwajcarska dwudzielna w pas. W polu pierwszym trzy kule w pas, w polu drugim wspięty lew, po prawej i po lewej oraz poniżej strzała w słup, bełtem ku dołowi. Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie półksiężyc. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!