Nowe obiekty (listopad 2022)


    W listopadzie 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia trzynastu nowych tłoków pieczęci i stempli. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BYSTRZYCA KŁODZKA
Miasto
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, ślad po trzpieniu do jego zamocowania
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * STADT HABELSCHWERDT *
w półotoku dolnym : GRAFSCHAFT GLATZ

10 W polu pieczęci na tarczy wspięty lew. Nad tarczą korona królewska, po bokach labry. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GDAŃSK
Cech malarzy i lakierników
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: MALER U (nd): LACKIRER / INNUNG IN DANZIG.
w polu: 16 / 12

10 W polu pieczęci na tarczy francuskiej nowego typu trzy tarcze (2,1). Powyżej hełm z koroną i labrami. W klejnocie pomiędzy porożami półpostać kobiety bez szat z rozpostartymi ramionami i opaską na oczach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Górna matryca pieczęci suchej.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Ministerstwo Obrony Narodowej
Wojskowy biskup prawosławny
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem, na zwieńczeniu uchwytu
wcięcie 1, 5 mm (Ø 15 mm) na sygnaturę wytwórcy
7a 74 mm
7b 71 mm, w tym stopka 16,5 mm (prostokąt 44 x 42 mm), skuwka 5 mm (Ø 12 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ *
w półotoku dolnym: WOJSKOWY BISKUP PRAWOSŁAWNY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie stopki odcisk matrycy na papierowym ? podkładzie,
po 30 listopada 1942 zmieniono nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych na Ministerstwo Obrony Narodowej

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PARZĘCZEW
Urząd Starszych Zgromadzenia Szewców
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 12 mm ( Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĄD STAR (szych): ZGROM (adzenia): SZEWCOW
w polu: PARZĘCZEW

10 W polu pieczęci but z wysoką cholewą i ostrogą, po prawej but z półcholewą zwrócony w lewo, po lewej trzewik. Poniżej napis (nazwa miejscowości). Na zewnętrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PŁOCK
Adalbertus Bugajczyk prezbiter diecezji płockiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 18 mm )
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: * ADALBERTUS BUGAJCZYK * // PRESB (yter). DIOEC (esis). PLOCENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, krzyż skrzyżowany z kotwicą, na nich położone gorejące serce. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 71 mm
7b 57 mm, w tym skuwka 2,5 mm (Ø 17,5 mm)
7c 14 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TEL (ekomunikacyjny). *
w półotoku dolnym: POZNAŃ 3.
w dywizorach (gwiazdkach): 6?

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy litera N oraz numer ewidencyjny 101, sygnatura wytwórcy: herb Kościesza w pas, wokół w owalu napis: MENNICA // PAŃSTWOWA, na rancie matrycy brak numeru grawera

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADZIKI DUŻE
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TEL (ekomunikacyjny).*
w półotoku dolnym: RADZIKI DUŻE
w dywizorach (gwiazdkach): 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 60 526

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Minister Poczt i Telegrafów
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 47 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 31 mm
7b 22,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • RZECZPOSPOLITA POLSKA •
w półotoku dolnym: MIN (ister). POCZT I TELE (grafów).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZŁOTORYJA
Miejska Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 30 mm
7b 19 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
otoku: * STADTISCHE SPARKASSE IN GOLDBERG IN SCHL (essien).

10 W polu, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, trzy wzgórza nad którymi wznosi się (stoi?) orzeł bez korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Intendentura Dywizji Legionów
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony w formie odwróconego stożka
7a 72 mm
7b 69 mm, w tym stopka 8 mm ( Ø 39 mm), cokuł 18 mm, rękojeść 43 mm stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: • INTENDENTURA •
w półotoku dolnym: [ ] Dywiz (ji). Leg (ionów).

10 W polu pieczęci orzeł królewsko – polski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Osoba zastępująca szefa Intendentury
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 4 x 44 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony w kształcei odwróconego stożka;
7a 60 mm
7b 57 mm, w tym cokół 10 mm, uchwyt 47 mm
7c 3 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: W zast (ępstwie). szefa Intendentury

10 W polu pieczęci nazwa dysponęta.
11
12 Na stopce tabliczka wytwórcy: J. WALENTA RYTOWNIK // KRAKÓW SŁAWKOWSKA 3 // = HOTEL SASKI =

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 CUNNERSDORF [NIEMCY]
Szkoła
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 16 x 26,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 88 mm
7b 83 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 13 mm)
7c 5 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) z sygnaturą wytwórcy: GRAVEUR ZUMPE · FREIBERG
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * SCHULE *
w półotoku dolnym:CUNNERSDORF.
w polu: ZU

10 W polu pieczęci napis w jednym wierszu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STREITHEIM [NIEMCY]
Administrator majątku kościoła katolickiego
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 64,5 mm
7b 61 mm, w tym stopka 16 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * VERWALT (er) : D (er) : KATH (olischen) : KIRCHEN-VERMÖGENS
w polu: STREIT // HEIM

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!