Nowe obiekty (marzec 2023)


    W marcu 2023 do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia dziewiętnastu tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich na uwagę zasługuje typariusz osobisty należący do Stanisława Aleksandra Małachwskiego (1770-1849), hrabiego, generała brygady Księstwa Warszawskiego, senatora-kasztelana oraz regimentarza województw na lewym brzegu Wisły w powstaniu listopadowym. Ciekawostką jest także patriotyczny typariusz z Francji, prezentujący Napoleona dekorującego w Boulogne (16 sierpnia 1804 roku) Legią Honorową swoich zasłużonych żołnierzy. Od tego dnia w stosunku do armii francuskiej używało się określenia Wielka Armia, a jej godłem stał się orzeł. Ciekawostką jest także pieczęć z Galicji należąca do dowództwa Twierdzy Kraków. W nowych nabytkach znajduje się także tłok kościoła św. Anny w Broniszowie z XVII w., kilka tłoków z Królestwa Polskiego, a także tłok Komendanta Ośrodka Pracy w Niwce (w zasadzie można powiedzieć obozu pracy) z okresu PRL.

Tłoki pieczętne i stemple zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BOŃCZA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 80 mm
7b 73 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 13 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): HRUBIESZOWSKI
w dwóch półotokach dolnych: URZĘD (nik): STANU CYWIL (nego): // PAR (afii): R (itus). G (reco):U (nicum): BOŃCZA

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1842 .r i używany do 1858 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BRONISZÓW
Kościół
3a stal
3b stal
4 okrągła Ø 22 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 90 mm
7b
7c
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLVM: ECCLESIAE: BRVNZELVALD

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; ciągłym i perełkowym, monogram ANA. Powyżej grecka litera omega. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Kościół św. Anny w Broniszowie

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHEŁM
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 87,2 mm, w tym skuwka 11,8 mm (Ø 13,5) mm
7c 9,8 mm
8 na pogrubionym rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:* POW (iat): KRASNYSTA (w):
w dwóch półotokach dolnych: URZĘ (dnik): ST (anu) : CYWIL (nego) : // PAR (afii) : R (itus) : L (atini) : CHEŁM

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca – Mennica Warszawska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GDAŃSK
Zaprzysiężony próbobiorca
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 9
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 92 mm
7b 81 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 17 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku górnym: * ZAPRZYSIĘŻONY *
w otoku dolnym : PRÓBOBIORCA
w polu: 158 // G (dańskie?). Z (akłady ?). T (?). // GDAŃSK

10 W polu pieczęci, odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 80 234

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOŃSKIE
Stanisław Aleksander Małachowski generał
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 28,5 x 25,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 86 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 12 mm (Ø 19 mm )
7c 4 mm
8
9a
9b
10 W polu pieczęci na gwieździe (Orderu św. Stanisława?) tarcza szwajcarska z herbem Nałęcz. Powyżej korona hrabiowska. W klejnocie, pomiędzy rogami jelenia – panna z włosami spowitymi nałęczką, trzymająca się oburącz poroża. Poniżej gwiazdy na szarfach cztery ordery: NN, Order św. Anny, Order Virtuti Militari, Order Legii Honorowej. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Stanisław Aleksander Małachowski

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Dowództwo twierdzy
Sekcja sztabowa artylerii
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 3 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * K (aiserlich). u (nd) K. (önigliches) FESTUNGSKOMMANDO *
w półotoku górnym (wewnętrznym): ARTILLERIESTABSABT (eilung).
w półotoku dolnym: IN KRAKAU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; romboidalne i ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁUBKI
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik poprawnego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 30 mm
7b 23 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczetnego: ВОЙТА // ЛУБКОВСОЙ ГМИНЫ //ПЛОЦКАГО УѢЗДА

10 W polu pieczęci, wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Poniżej nazwa dysponenta w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIWKA
Komendant Ośrodka Pracy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 7
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 81 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16,5 mm)
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: KOMENDANT OŚR (odka). PRACY NIWKA *
w polu: DLA // PAKIETÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 98 562,

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADYCZA
Sołtys
3a stop ołowiu i cynku
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm z wypustką ponad krawędź
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 80 mm, bez skuwki
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: SOŁTYS // WSI RADYCZA // gm (ina). PACYNA *
w półotoku dolnym: pow (iat). GOSTYŃSKI
10

w polu pieczęci, w górnej części, wizerunek orła wystający poza obrys okręgu wpisanego w pole matrycy, poniżej napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 podobna pieczęć znajduje się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
12 niska jakość wykonania matrycy

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SĘKOWA
Mieczysław Mrazek
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 22,5 x 47 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 72 mm
7b 69 mm, w tym stopka 15 mm
7c 3 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach; w pierwszym nazwa dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze nieregularne obrzeżenie ciągłe.
11
12 W 1903 r. mieszkając w Sękowej M. Mrazek nabył dom w Krakowe, gdzie umieścił dzieci pod opieką swojej siostry Władysławy. Zobacz dodatkowo: Mieczysław Mrazek

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SIANÓW
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 97 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 30 mm)
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku (zewnętrznym): * PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ *
w otoku wewnętrznym: POW (iat). KOSZALIŃSKI // W SIENIAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 98 562,

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZAFARNIA
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce z sygnaturą M//W
7a 91 mm
7b 82 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SZAFARNIA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 337 061, numer grawera 207, sygnatura wytwórcy: m//W, w dywizorach (gwiazdkach) nr 1″

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Handlu Zagranicznego – Centralny Inspektorat Standaryzacji
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęskoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 9
7
7a 92 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 8 mm ( Ø 16 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: MIN (isterstwo). HANDLU ZAGR (anicznego). CENTR (alny). INSP (ektorat). STANDARYZACJI * // 25

10 W polu pieczęci odzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 180 908

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 Warszawa
Rada Towarzystwa Charytatywnego Guberni Warszawskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 100 mm
7b 93 mm, w tym skuwka 14 mm (Ø 15 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ВАРШАВ (ская) ГУБЕРН (ия) СОВЕТ ОБЩЕСТВ (а) ПРИЗРЕНИЯ

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe
11
12 po 1869 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZBUCZYN
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 91 mm,
7b 85 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 12 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): SIEDLECKI
w dwóch półotokach dolnych: URZ (ędnik): STA (nu): CYW (ilnego): // PAR (afii) : R (itus) : L (atini) : ZBUCZYN.

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZOSINKI
Sołtys
3a mosiądz
3b
4 owalna 18 x 39 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 37 mm
7b
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: СОТСКІИ
w półotoku dolnym: ГМ (ины): ДОМБРОШИНЪ
w polu: СЕЛЕНIЯ ЗОСИНКИ

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
NN
3a mosiądz
3b
4 ośmiokątna; prostokąt 20 x 17,5 mm, z uszczerbionymi narożnikami 2 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 20 mm
7b
7c 4,5 mm-
8
9a
9b
10 W polu pieczęci, w niebieskim polu tarczy angielskiej złoty promień. Tarcza zwieńczona hełmem z orlimi skrzydłami. W klejnocie gwiazda z promieniem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
NN
3a stal
3b
4 owalna 27 x 22 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 28 mm
7b
7c 3,5 mm
8
9a
9b
10 W polu pieczęci, na tarczy szwajcarskiej, na skosie trzy lilie. Tarcza zwieńczona hełmem z labrami. W klejnocie, pomiędzy dwiema trąbami wylotami w prawo i w lewo, lew en face trzymający w rozpostartych łapach dwie lilie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BOULOGNE-SUR-MER [FRANCJA]
NN
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 43 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 6 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: HONNEUR LÉGIONAIRE AUX BRAVES DE L’ARMÉE
pod belką: A BOULOGNELEXXVIIITHER (midor).ANXIII // XVI AOUT MDCCCIV

10 W polu pieczęci na belce postument z wieńcami laurowymi w górnych narożnikach. Na postumencie, na tronie empire postać Napoleona z profilu w wieńcu laurowym na głowie, wręczająca odznaczenie legioniście. Za tronem stojące dwie męskie postacie, jedna w powłóczystych szatach, trzymająca tacę z odznaczeniami, druga w mundurze. Za legionistą trzy postacie żołnierzy; dragon trzymający orła legionowego, kirasjer i huzar. Pod belką napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zapis „Honneur Légionaire aux Braves de l’Armée A Boulogne le XXVIII Thermidor an XIII XVI Aout MDCCCIV” w tłumaczeniu brzmi “Wyróżnenie Legią Honorową dzielnych żołnierzy Armii w Boulogne, 28 Thermidora roku XIII, 16 sierpnia 1804 roku”. W tym dniu Napoleon (jako konsul) w obecności marszałków oraz dygnitarzy francuskich odznaczył krzyżem Legii Honorowej wszystkich tych, którzy szczególnie się zasłużyli we wszystkich dotychczasowych kampaniach. Napoleon w stosunku do armii francuskiej użył słów Wielka Armia, a dodatkowo ustanowił, że godłem wojska francuskiego zostanie orzeł.

Legenda


error: Content is protected !!