Nowe obiekty (kwiecień 2023)


    W kwietniu 2023 do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia trzynastu tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich na uwagę zasługuje pieczęć cechu rymarzy z Jeleniej Góry. Ciekawym eksponatem jest także pieczęć Cesarsko-Arcyksiążęcego Zarządu Lasów w Żywcu, a także polska (małżeńska) pieczęć szlachecka wykonana w agacie oraz kilka pieczęci inicjałowych ze srebra, kości morsa i jaspisu. W grupie nabytków znajduje się również mała ośmiokątna pieczęć Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z okresu II RP oraz pieczęcie z PRL.

Tłoki pieczętne i stemple zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci i stempli z ziem historycznie związanych z państwem polskim
1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 88 mm
7b 79 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16,5 mm )
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * PAŃSTWOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w otoku wewnętrznym: * DLA PRACUJĄCYCH * // W CZĘSTOCHOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 144 037

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HRUBIESZÓW
Komornik Sądu Grodzkiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 21
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16,5 mm)
7c 10 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * KOMORNIK SĄDU GRODZKIEGO * // W HRUBIESZOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 61 832

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JELENIA GÓRA
Cech rymarzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt o formie tralki, stanowiący z matrycą jednolitą całość
7a 42 mm
7b 37 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: S (iegel): DES. LIEBLICHEN HANDWERCKS. DER. RIMER. IN. HIRSCHBERG:

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, w kartuszu o renesansowym wykroju udzienica. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmiokątna 30 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 16 mm)
7c 14 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: ZAKŁAD // Ubezp (ieczeń). Społ (ecznych). // ODDZIAŁ // W // KRAKOWIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Poniżej napis w pięciu wierszach (w piątym nazwa miejscowości). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 361, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71 mm
7b 62,5 mm
7c 8,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * URZĄD POCZT (towo). TELEKOM (unikacyjny). * 1
w otoku wewnętrznym: NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA NA POMORZU

10 W polu pieczęci wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 379 534, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy m // W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POLSKA
Rodzina Linda (Linde) i NN
3a agat
3b agat
4 owalna 17,5 x 21 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o kulistej gałce
7a 56 mm
7b 51 mm, w tym stopka 5 mm, cokół 2 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 5 mm
8
9a
9b

10 W polu pieczęci dwie tarcze angielskie stykające się wierzchołkami w krokiew. Na tarczy po prawej herb Linda (ostrzew lipy w skos z pięcioma listkami, dwoma od spodu, trzema od góry). Na tarczy po lewej sześcioramienna gwiazda (barwy czerwonej). Powyżej tarcz korona baronowska o siedmiu pałkach.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARA MIŁOSNA
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer grawera 7
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 17 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: *U (rząd). P (ocztowo). T (elekomunikacyjny). STARA MIŁOSNA

10 W polu, oddzielonym od pola pieczęci obrzeżeniem ciągłym, symbol błyskawicy, na którym położona trąbka pocztowa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 216 141

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Biuro Projektów Przemysłu Organicznego PROERG
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer ewidencyjny 147 871
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 57,5 mm
7b 46,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16,5 mm)
7c 11 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PROERG * // WARSZAWA
w polu: 261

10 W polu pieczęci napis w jednym wierszu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻYWIEC
Cesarsko – Arcyksiążęcy Zarząd Lasów
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik poprawnego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 118 mm
7b 114 mm, w tym stopka 10 mm i cokół 4 mm – stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 4 mm (Ø 18 mm), rękojeść 96 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserliche). ERZHERZOGL FORSTAMT ZU SAYBUSCH

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb rodu Habsburgów żywieckich. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci i stempli


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
NN
3a stal
3b
4 owalna 28 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 32 mm
7b 28 mm
7c 4 mm
8
9a
9b

10 W polu pieczęci, na ozdobnym gzymsie, na tarczy szwajcarskiej tors kobiecy?. Tarcza zwieńczona hełmem z przepaską bannereta. W klejnocie godło. Po bokach tarczy trzymacze, po prawej postać Hermesa z przepaską na biodrach, petasosem ze skrzydłami na głowie, trzymającego w prawej ręce kadyceusz, po lewej wspięty jeleń na opak.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY
U S
3a kość morsa
3b kość morsa
4 prostokątna 18 x 21 mm (z zaokrąglonymi narożnikami)
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o wydłużonej i spłaszczonej u szczytu gałce, na szczycie gałki płaskorzeźba przedstawiająca dwa lwy ciągnące rydwan z herubinem
7a 74 mm
7b 72 mm, w tym stopka 10 mm, cokół 7 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: U S

10 W polu pieczęci inicjały.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
B O
3a srebro
3b agat
4 nieregularna 16,5 x 17 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o ośmiokątnej podstawie
7a 85 mm
7b 81 mm, w tym stopka 15 mm, cokół 17 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: B O

10 W polu pieczęci inicjały.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
L N
3a mosiądz
3b jaspis
4 prostokątna 16,5 x 16 mm (z uszczerbionymi narożnikami)
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie walca ze spłaszczoną gałką
7a 59 mm
7b 57 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: L N.

10 W polu pieczęci na kartuszu tarcza szwajcarska dwudzielna w pas. W polu pierwszym inicjały. Pole drugie barwy czerwonej. Ponad tarczą pomiędzy skrzydłami nierozpoznany przedmiot. Poza tarczą skrzyżowana kotwica i trójząb.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!