Nowe obiekty (październik 2023)


    Do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia 16 tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich znajdują się m.in.: tłok Nadleśnego lasów hrabiego Augusta Potockiego z herbem Pilawa, tłok urzędnika stanu cywilnego gminy miasta Przybyszew z okresu Królestwa Polskiego (do 1842 r.), a także tłok Sądu Pokoju w Bełżycach, wykonany prawdopodobnie we wrześniu 1915 roku, z tarczą w polu pieczęci zawierającą – co ciekawe – zmodyfikowany (pozbawiony wieńca z liści dębowych) herb guberni lubelskiej z okresu zaboru rosyjskiego.

Tłoki pieczętne i stemple zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).


Tłoki pieczęci i stempli z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BEŁŻYCE
Sąd Pokoju
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 88 mm
7b 80,5 mm (brak skuwki)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * SĄD POKOJU w BEŁŻYCACH POW (iatu). LUBELSKIEGO

10 W polu pieczęci uszczerbiony (bez wieńca dębowego) herb guberni lubelskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym biegnącego jelenia z koroną na szyi, w polu dolnym niedźwiedzia idącego w między trzema drzewami. Nad tarczą korona cesarska. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Tłok pieczętny wykonano prawdopodobnie we wrześniu 1915 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GNIDAWA [UKRAINA]
Sołtys
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 39 x 21 mm
5 wypukłoryty
6
7 toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: SOŁTYS // WSI // GNIDAWA

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda
1 kolekcja prywatna
2 ŁOWICZ
Wojewódzki Urząd Telekomunikacji
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryta
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 75 mm
7b 66 mm
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * 1 * WOJEWÓDZKI URZĄD TELEKOMUNIKACJI
w otoku wewnętrznym: W SKIERNIEWICACH // Z SIEDZIBĄ W ŁOWICZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 399 456, numer grawera 131, i sygnatura wytwórcy m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIEŻANY [BIAŁORUŚ]
Publiczna Szkoła Powszechna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 12
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 103 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 12 mm ( Ø 16 mm )
7c 13 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * PUBL (iczna). SZKOŁA POWSZ (echna). * // W MIEŻANACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 3137, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWY SĄCZ
C. K. Nadzór Rzek nr 12
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 14,5 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w płotku górnym: * C. K. NADZÓR RZEK N. 12. *
w półotoku dolnym: W NOWYM SĄCZU

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągle.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PORONIN
Oglądacz bydła
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 68 mm
7b 60,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 13,5 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ◊ OGLĄDACZ BYDŁA ◊
w polu: w // GMINIE
w półotoku dolnym: PORONIN

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach, pod nim romb w pas. Wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZYBYSZEW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 104 mm
7b 99 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w pierścieniu zewnętrznym: WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE // GMINY M (iasta). PRZYBYSZEW
w pierścieniu wewnętrznym: OBWOD WARSZAWSKI // STA (nu): CYWIL (nego):
w polu, poniżej wyobrażenia napieczętnego: URZĘDNIK

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda
1 kolekcja prywatna
2 RACIĄŻ
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Podstawowa dla Pracujących
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryta
6 na rancie nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 97 mm
7b 90 mm w tym skuwka 8 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * 1 * PAŃSTW (owa) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA PODSTAWOWA
w otoku wewnętrznym: DLA PRACUJĄCYCH // W RACIĄŻU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 113 258

Legenda
1 kolekcja prywatna
2 SEJNY
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryta
6 na rancie nr grawera 24
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 90 mm w tym skuwka 7 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ
w otoku wewnętrznym: W SEJNACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 200 840

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TROJANÓWKA [UKRAINA]
Nadleśnictwo Państwowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 106 mm
7b 92 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 12 mm)
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * NADLEŚNICTWO PAŃSTW (owe). * // TROJANOWIECKIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 3642, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA, od 9 marca 1933 r. nazwę zmieniono na Nadleśnictwo Państwowe Trojanówka

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Urząd Dzielnicowy
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD DZIELNICOWY WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 463 956, nr grawera 129 i sygnatura wytwórcy m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WILANÓW ?
Nadleśny lasów hrabiego Augusta Potockiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 107 mm
7b 102 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 14 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * NADLEŚNY LASÓW *
półotoku dolnym: AUGUSTA POTOCKIEGO
w polu (w półotoku): HRABIEGO

10 W polu pieczęci tarcza francuska z herbem Pilawa. Powyżej korona hrabiowska o dziewięciu pałkach z pięcioma strusimi piórami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZABŁOTY
Sołtys
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 24 mm x 43 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 78 mm
7b 73 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: + СОЛТЫСЪ +
w polu: ДЕР (евни). ЗАБЛОТЫ.
w półotoku dolnym: ПЕТРКОВСКАГО УѢЗДА

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Powyżej i poniżej rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZŁOTÓW
Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZKOŁA PODSTAWOWA *
w półotoku dolnym: W ZŁOTOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 268 761 i numer grawera 19.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CIECHANOWICKA SŁOBODA [BIAŁORUŚ]
Sołtys
3a guma
3b drewno
4 25 x 49 mm
5 wypukłolana
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 68 mm
7b 66 mm, w tym stopka 10 mm
7c 2 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b w polu:GROMADA // C (iechanowicka). SŁOBODA // SOŁTYS // GMINA // RUBIEŻEWICZE

10 W polu pieczęci napis w pięciu wierszach. W drugim wierszu nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN [PRUSY]
Urząd Sędziego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85 mm
7b 81 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: AMT DES SCHIEDSMANN’S

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR? na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!