Nowe obiekty (kwiecień 2024)


    W marcu do Galerii Sigillarium.pl udało się pozyskać ze zbiorów prywatnych zdjęcia trzynastu pieczęci i jednego stempla. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje średniowieczna pieczęć miasta Calau (Kalawa), które znajduje się w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, na terenie Łużyc Dolnych (ok. 60 km od dzisiejszej granicy z Polską). W latach 1697-1706 i 1709-1763 miasto leżało w granicach unijnego państwa polsko-saskiego. W mieście znajduje się pocztowy słup dystansowy z 1738 r. z inicjałami króla Polski Augusta III. Natomiast od 1806 miasto należało do Królestwa Saksonii, połączonego w latach 1807-1815 unią z Księstwem Warszawskim.

Kolejną interesującą pieczęcią jest pieczęć Magistratu miasta Odolanów z herbem miasta, pochodząca prawdopodobnie z połowy XIX w., posiadająca sygnaturę wytwórcy V. SZARZYNSKI. Innym ciekawym przykładem jest pieczęć osobista Józefa Obrębowicza – powstańca z 1863 r., którego dwaj synowie oddali życie w obronie niepodległości Polski (młodszy – Mieczysław – jako sierżant pilot w trakcie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz starszy – Tadeusz – jako major WP w Charkowie-Piatichatkach).

Ciekawym egzemplarzem jest także sygnet pieczętny z herbem Kur oraz inicjałami B.V., pochodzący prawdopodobnie z XVII w. Do grupy ciekawostek należy zaliczyć także pieczęć III Batalionu Obrony Terytorialnej Saksońskich Gór Rudaw, która powstała na początku XIX w., a także dwie pieczęcie związane z państwem watykańskim.

Wśród pozyskanych obiektów znajduje się także stempel Urzędu Telekomunikacyjnego w Śremie z końca lat 80-tych XX w., posiadający sygnaturę Mennicy Warszawskiej.

Tłoki pieczętne i stemple zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).


Tłoki pieczęci i stempli z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 KOLNO (NOWA RUDA)
Zarząd gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 42 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * GEMEINDE-VORSTAND KOHLENDORF KR (eis). NEURODE.

10 W centralnej części pola pieczęci budynek z drzwiami i 9 oknami w układzie 5, 2 / 2 oraz trapezoidalnym dachem z dwoma kominami. Po jego bokach po dwa budynki w słup, każdy z drzwiami i jednym oknem, trapezoidalnym dachem oraz kominem. Powyżej w półotoku cztery mniejsze budynki, każdy z drzwiami, trapezoidalnym dachem i kominem. Poniżej, na murawie, w pas cztery budynki, każdy z czterema oknami w układzie 2, 2 oraz trapezoidalnym dachem i jednym kominem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOŻANGRÓDEK [BIAŁORUŚ]
Sąd włości (gminy)
3a stal
3b stal
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie odwróconego stożka
7a 86 mm
7b 79 mm, w tym stopka 7 mm, cokół 12 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОЖАНЪ ГОРОДЕЦКОГО ВОЛОСТНОГО СУДА

10 W polu pieczęci herb guberni mińskiej. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Wołost (pol. włość)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ODOLANÓW
Magistrat
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 27 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * MAGISTRATUS 1403 ODALANOVIENSIS * / ADELNAU.
w polu (powyżej wizerunku napieczętnego): 1637
w polu (poniżej wizerunku napieczętnego): 1854

10 W polu pieczęci na tarczy ceglany mur forteczny z 11 blankami i ceglaną blankowaną wieżą pośrodku, z zegarem ?, zwieńczoną masztem z obrotową nasadą o formie kura ?. Brama w przejeździe zawarta. Po bokach tarczy i powyżej labry, ponad nimi data. Poniżej tarczy data. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: V. SZARZYNSKI

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PARZNIEWICE DUŻE
Kółko Rolnicze
3a guma
3b drewno
4 owalna 28 x 44 mm
5 wypukłolana
6
7 uchwytu toczony w formie odwróconego stożka
7a 59 mm
7b 56 mm, w tym stopka 10 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: KÓŁKO ROLNICZE
w półotoku dolnym: PARZNIEWICE duże

10 W polu pieczęci radło / pług konny. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 REDCZYCE
Zarząd gminy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 110 mm
7b 102 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 15 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GEMEINDEVORSTAND
w półotoku dolnym: * KREIS ZNIN *
w polu: RETTSCHÜTZ

10 W polu pieczęci napis (nazwa miejscowości). Powyżej i poniżej rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STĘSZEW
Józef Obrębowicz
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 19 x 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 uchwyt wydłużony o kulistej gałce
7a 45 mm
7b 37 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: J (ózef). OBĘBOWICZ
w półotoku dolnym: STĘSZEWO.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, brak wizerunku. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Józef Obrębowicz (1842-1922), powstaniec 1863

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŚREM
Urząd Telekomunikacyjny
3a stal
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 25 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt wydłużony o kulistej gałce
7a 112 mm
7b 107,5 mm, w tym cokół 29,5 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * U (rząd) T (elekomunikacyjny) ŚREM * A
w polu (na każdym z 8 obrotowych pierścieni) cyfry: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 –

10 W polu stempla 8 obrotowych pierścieni z cyframi (datownik). Na zewnątrz, wokół pola stempla, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na cokole sygnatura wytwórcy (wybita dwukrotnie): m//w

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA ?
Piekarnia Wolska
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 31 mm
7b 24 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: PIEKARNIA WOLSKA
w półotoku dolnym : • POD GWIAZDE •
w polu: P. No3 D.

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 [POLSKA]
B.V.
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 19 x 15 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwytu o formie owalnego pierścienia (wymiar zewnętrzny 29 x 27,7 mm, wymiar wewnętrzny 19 x 21 mm)
7a 29 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: B. V.

10 W polu pieczęci na tarczy herb Kur. Powyżej inicjały dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie; ciągłe (zanikające) oraz wieńcowe.
11
12

Legenda1 kolekcja prywatna
2 BRÜCKENAU [NIEMCY]
Kapituła wiejska katolicka
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 37 x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 94 mm
7b 90 mm, w tym stopka 22 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGIL (lum). CAPITULI RURAL (is). CATHOL (icae). BRÜCKENAU.
w polu: S (aint). KILIAN.

10 W polu pieczęci na murawie postać św. Kiliana w stroju pontyfikalnym, z infułą na głowie, pastorałem w prawej ręce i palmą męczeństwa w lewej. Poniżej wizerunku napieczętnego napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CALAU [NIEMCY]
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 92,5 mm
7c 5,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: + o Secretum o cvitatis ooo Calow o

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, mur ceglany z przejazdem i dwoma wieżami zakończonymi stożkami, pomiędzy nimi trzy blanki. Ponad blankami, herb miasta Calau (tarcza hiszpańska dzielona w pas, w polu pierwszym połu lwa, w polu drugim trzy gwiazdy w układzie 2,1). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZWICKAU ? [NIEMCY]
III Batalion Obrony Terytorialnej Saksońskich Gór Rudaw
3a mosiądz
3b
4 owalna 38 x 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, widoczne miejsce uszczerbienia trzpienia
7a 9 mm
7b
7c 7 mm
8
9a majuskuła (kursywa), minuskuła (kursywa)
9b
w otoku: III Saechz (isch): Erzgebirg (e): Landw (ehr): Bataillon.

10 W polu pieczęci krzyż łaciński (łapowy), ujęty w dwie skrzyżowane poniżej gałązki; po prawej jałowcową, po lewej palmową. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Rudawy (niem. Erzgebirge)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CASTELNUOVO DI PORTO [WATYKAN]
Chorąży
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, tuleja do jego zamocowania
7a 23 mm
7b 18
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + GONFALONIERE DI CASTELNUOVO DI PORTO

10 W polu pieczęci godło państwa watykańskiego, dwa klucze św. Piotra przewiązane sznurem zakończonym dwoma chwostami, skrzyżowane w skos, piórami na zewnątrz, ku górze. Nad kluczami tiara z nałożonymi trzema diademami. Spod tiary wychodzą dwie zdobne taśmy, rozłożone na boki. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie perełkowe i ciągłe.
11
12 Urzędnik papieski, który nosi sztandar Kościoła.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CASTELNUOVO DI PORTO [WATYKAN]
Komenda miejska – batalion ?
3a mosiądz
3b
4 owalna Ø 39,5 x 35 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, tuleja do jego zamocowania
7a 31 mm
7b 26
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotokuotoku: * COMANDO CIVICO
w dolnym półotoku: BATTAG (lione) DI CAST(el)NUOVO DI PORTO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, godło państwa watykańskiego, dwa klucze św. Piotra przewiązane sznurem zakończonym dwoma chwostami, skrzyżowane w skos, piórami na zewnątrz, ku górze. Nad kluczami tiara z nałożonymi trzema diademami. Spod tiary wychodzą dwie zdobne taśmy, rozłożone na boki. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!