Nowe obiekty (czerwiec 2022)


    W czerwcu 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia czternastu nowych tłoków pieczęci i stempli. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 KOSÓW [UKRAINA]
Kasa Skarbowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 85 mm
7b 78 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8 na uchwycie znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * KASA SKARBOWA *
w półotoku dolnym: W KOSOWIE

10 W polu pieczęci krakowski orzeł heraldyczny o cechach orła naturalnego (określenie użyte przez prof. M. Adamczewskiego). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIONKI
Komendant Garnizonu
3a guma
3b mosiądz
4 prostokątna 15 x 45 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt o formie cokołu z ruchomym pierścieniem
7a 21 mm
7b 18,5 mm, w tym stopka 2 mm, cokół 4 mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Komendant Garnizonu // Pionki

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach (w pierwszym dysponent, w drugim nazwa miejscowości).
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZEMYŚL
C. i K. Wojskowa stacja gołębi pocztowych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 40 mm
7b 35,5 mm, w tym stopka 8 mm (stanowiąca z matrycą jedną całość), cokół 7 mm, trzpień 20,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskułaa
9b
w otoku: K (aiserische). U (nd). K (önigliche). MILITÄR BRIEFTAUBEN-STATION // IN PRZEMYŚL

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STALOWA WOLA
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: STALOWA WOLA 4

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 438 897, numer grawera 127, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELICZKA
Szkoła Wydziałowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 88 mm
7b 84 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: SZKOŁA // WYDZIAŁOWA // W WIELICZCE

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach (w trzecim nazwa miejscowości). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Administracja domu ul. Wileńska 45
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 18 x 36 mm
5 wypukłoryta
6 na rancie matrycy sygnatura grawera: S. JURKOWSKI // WAESZAWA
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 12 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ВИЛЕНСКАЯ УЛ (ица).
w półotoku dolnym: 14 НОВО-ПРАГСК (ий) УЧ (асток)
w polu: 45 / 104

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, nr domu i nr hipoteki. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Administracja domu ul. Koszykowa 51
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 20 x 35 mm
5 wypukłoryta
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 91 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 14 mm (Ø 13 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: КОШИКОВАЯ УЛ (ица).
w półotoku dolnym: 11 МОКОТОВСКИЙ УЧ (асток)
w polu: 51 // 2566

10 W polu pieczęci nr domu i nr hipoteki. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Główny Punkt TOTO WA 61
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 17 mm)
7c 10 mm
8 w gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * GŁÓWNY PUNKT TOTO
w polu: WA (rszawa) // 61

10 W polu pieczęci, w dwóch wierszach, symbole oznaczające punkt TOTO. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 229 006.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Zarząd Miejski w m. st. Warszawie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wypukłoryty
6 na krawędzi matrycy tłoka nr 29
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, na którym przymocowana tabliczka wytwórcy
7a 91 mm
7b 81,5 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 15 mm)
7c 9,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: ZARZĄD MIEJSKI W M (ieście). STOŁ (ecznym). WARSZAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek syreny ustalony dla herbu Warszawy w 1938 r. – syrena trzymająca nad głową w prawej ręce szablę, a w lewej tarczę, powyżej szabli zamknięta korona królewska. Po prawej stronie Syreny numer 21. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca Roman Roch Kowalski, Warszawa, ul. Leszno 23, pieczęć używana w latach 1938-1939

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 BILOVEC [CZECHY]
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, popękany skręcony drutem w czterech miejscach
7a 90 mm
7b 86 -87 mm
7c 3 – 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym STADTWAGSTAT
w polu: 16 // 28

10 W polu pieczęci, błam futrzany, powyżej paw trzymający w dziobie gałązkę laurową. Po prawej w skos tarcza z labrami z niezidentyfikowanym herbem, po prawej w skos tarcza z labrami z herbem Odrowąż . Pomiędzy błamem rozdzielona data 16 / 28. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CAEN [FRANCJA]
Rektor kolegium jezuitów
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 30,5 x 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 72,5 mm
7b 70,5 mm w tym skuwka 13 mm (Ø 17 mm; tuleja przylutowana do matrycy)
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku + RECT (or). COLLEG (ium) . CADOMENSIS. SOCIET. (atis) IESV.
w polu: I (esus) H (ominum) S (alvator) lub I (esu) H (umilis) S (otietas)

10 W polu pieczęci godło zakonu jezuitów w płomienistej glorii (inicjał IHS, powyżej krzyż kawalerski, poniżej trzy gwoździe – symbol męki Chrystusa). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHOTĚBOŘ [CZECHY]
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 37,5 x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwytu o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 137 mm
7b 133 mm, w tym stopka 12 mm, stanowiąca z rękojeścią jedną całość
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS CHOTIEBORCENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, scena wniebowzięcia NMP. Madonna ukazana w postawie stojącej z rozłożonymi rękoma i promieniami wokół głowy, unoszona przez dwa anioły w skłębionych obłokach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HORGAU [NIEMCY]
Administracja kościoła katolickiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 32 mm
7b
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: CATHOL (ischen) : KIRCHEN – VERWALT (ung):
w polu: HORGAUER GEREUTH

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości w dwóch wierszach, poniżej krzyż. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
J. F. G. S. (przewoźnik, kupiec)
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna o ścietych rogach 20 x 15 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 96 mm
7b 92,5, w tym skuwka 13 mm (Ø 12,5 mm)
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: J.? F.? G.? S.?

10 W polu pieczęci, na murawie, owalna tarcza z żaglowcem, powyżej półpostać trzymająca w prawej ręce trzy gałązki laurowe?, a w lewej wagę (Hermes?). Powyżej monogram. Po prawej stronie tarczy cep i kotwica, po lewej kosa i kaduceusz. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!