Nowe obiekty (lipiec 2022)


    W lipcu 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia trzynastu nowych tłoków pieczęci i stempli. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BYTOM
Bank Inwestycyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 26 x 31 mm
5 wypukłoryty
6 na cokole sygnatura wytwórcy: WŁODZIMIERZ FEFLE
7 uchwyt o wydłużonej gałce
7a 147 mm
7b 141 mm, w tym cokół 30 mm, stanowiący z matrycą jedną całość oraz skuwka 7,5 mm (Ø 20 mm)
7c 6 mm
8 na gałce uchwytu ślad po znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w polu: BANK // INWESTYCYJNY // 0 / 1 // BYTOM

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, pięć obrotowych pierścieni z cyframi (datownik). Powyżej i poniżej oraz po bokach otworu napisy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na czwartym pierścieniu, powiązanym z oznaczeniem roku cyfry 195 (jedyne wypełnione pole tego pierścienia).

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JURKOWO
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka i sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GEMEINDEVORSTEHER
w półotoku dolnym: KREIS KOSTEN
w polu: ZU JURKOWO

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach (w drugim nazwa miejscowości), poniżej ozdobna rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Dr Władysław Kastory adwokat
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 22 mm
7b
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: Dr WŁADYSŁAW KASTORY
w polu: * // ADWOKAT // W
w półotoku dolnym: KRAKOWIE

10 W polu pieczęci na belce napis (stanowisko dysponenta), powyżej gwiazdka, poniżej litera. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie; ciągłe i łańcuszkowo-perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRASNYSTAW
Urząd Miejski
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 74 mm
7b 66 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m//W
9a majuskuła
9b
w otoku: • URZĄD MIEJSKI W KRASNYMSTAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 373 264, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOMIN
Agencja Pocztowo-Telekomunikacyjna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 100 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 16 mm)
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * AGENCJA POCZT (owo) . – TELEKOMUNIK (acyjna) .
w półotoku dolnym: RADOMIN
w dywizorach (gwiazdkach): 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 47 893, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA, na rancie matrycy brak numeru grawera

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SANDOMIERZ
Urząd Pocztowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZTOWY *
w półotoku dolnym: SANDOMIERZ
w dywizorach (gwiazdkach): 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 384 795, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SASÓW [UKRAINA]
Związek Kredytowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 33 mm
7b
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • ZWIĄZEK KREDYTOWY •
w polu: W
w półotoku dolnym: SASSOWIE

10 W polu pieczęci litera W. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNOWSKIE GÓRY
Wydział Powiatowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do zamocowania do praski
7a 23 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * Wydział Powiatowy *
w półotoku dolnym: Tarnowskie-Góry

10 W polu pieczęci wizerunek orła ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Lotnisko Okęcie
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 25 x 55 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 116,5 mm
7b 111,5 mm, w tym cokół 31 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: WARSZAWA OKĘCIE B // PRZYBYCIE

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, trzynaście obrotowych pierścieni z cyframi. Powyżej i poniżej otworu napisy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 BAGNOREGIO [WŁOCHY]
Klasztor Zakonu Franciszkanów
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 30 x 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 79 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 19 mm (Ø 16,5 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • SIG (illum) • CON (ventus) • S (ancti) • FRANCISCI • BALNEOREGIO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem sznurowym, na kamieniach, klęcząca postać św. Franciszka z rękoma złożonymi do modlitwy i aureolą ponad głową. Na zewnątrz, wokół pola legendy, potrójne obrzeżenie; ciągłe, perełkowe, ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: św. Bonawentura z Bagnoregio

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BELGRAD [SERBIA]
Dimitrije Jowanowicz
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 10,5 x 18,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 matryca osadzona w mechanizmie sprężynowym
7a 106 mm
7b 103 mm, w tym mechanizm sprężynowy 54 mm, skuwka 7,5 mm ( Ø 11 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: ДИМИТРИJE // JOВАНОВИႬ // БЕОГРАД

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach (w trzecim nazwa miejscowości).
11
12 na podstawie mechanizmu sprężynowego cyfra 3

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HILDESHEIM [NIEMCY]
Joseph (Godehard Machens) biskup
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 50 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 17 mm
7b
7c 17 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * JOSEPHUS • EPISCOPUS • HILDESIENSIS
w polu (na szarfie): UT OMNES UNUM SINT

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym gałązka palmowa, w polu drugim krzyż św. Bernwarda. Tarcza zwieńczona infułą. Po prawej stronie infuły krzyż procesyjny, po lewej pastorał. Powyżej kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami, po sześć z każdej strony (1:2:3). Poniżej tarczy szarfa z dewizą (łac. Aby wszyscy byli jedno). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie łańcuszkowe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Diecezja Hildesheim, Joseph Godehard Machens

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JANOVICE (nad Úhlavou) [CZECHY]
Cech zbiorowy
3a stal
3b stal
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 48 mm
7b 41 mm, w tym stopka 10 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość,
7c 1-7 mm
8 na uchwycie inicjały: I V, A M oraz data 1724
9a majuskuła
9b
w otoku: • IANNOWIC • MI (?) • ZMESTICZ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym (zanikającym) obrzeżeniem ciągłym, narzędzia rzemieślnicze: kielnia skrzyżowana z młotkiem murarskim, topór skrzyżowany z siekierą (?), poziomica. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie: ciągłe, perełkowe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!