Nowe obiekty (sierpień 2022)


    W sierpniu 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia dwudziestu nowych tłoków pieczęci. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BYTOM
Commerzbank
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 toczony, o wydłużonej gałce
7a 100 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 15 mm)
7c 12 mm
8 znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz okrągła tabliczka wykonawcy:Stempel Kaiser // Berlin SW
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ◊ COMMERZBANK ◊
w półotoku dolnym: BEUTHEN / OBERSCHLES (ien).
w polu: BANK

10 W polu pieczęci logo banku, duża liter C, nad nią petasos Hermesa ze stylizowanymi skrzydłami, pod nią słowo BANK. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHOJNA
Cech tokarzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 płaski o trapezoidalnym zakończeniu z otworem
7a 30 mm
7b 24 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DES · HANDTWERCK D (er) DRESELER · ZV KÖNIGSBERG · IN
w polu: · DER · NEV · / MARCK ·

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem łańcuszkowym, kołowrotek do przędzy, ponad nim niezidentyfikowane naczynie (bukłak, butla?). Po bokach rozdzielona data 16 / 92. W górnym półokręgu, rozdzielony wyobrażeniem dwóch skrzyżowanych noży tokarskich?, napis (odnośnik do geograficznego położenia miejscowości). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOWNO
Urząd Starszych Zgromadzenia Szewców
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 12 mm ( Ø 14 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĄD STAR (szych): ZGROM (adzenia): SZEWCÓW
w polu: GŁOWNO

10 W polu pieczęci but z wysoką cholewą i ostrogą, po prawej but z półcholewą zwrócony w lewo, po lewej trzewik. Poniżej napis (nazwa miejscowości). Na zewnętrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GNIEZNO
Urzędnik wykonawczy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 27,5 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: FOLLZIEHUNGSBEAMTER
w półotoku dolnym: IM KREISE GNESEN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


T
1 kolekcja prywatna
2 GRODZISK WIELKOPOLSKI
Urząd Starosty
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 79 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KÖNIGL (iches). LANDRATHS – AMT DES KREISES // GRÄTZ.

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JARACZEWO
Magistrat
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, na szczycie uchwytu pineska z sygnaturą wytwórcy: THEODOR KAISER // BERLIN SW. 68 // Stempelfabrik
7a 91 mm
7b 85 mm, w tym skuwka 12 mm (Ø 14 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * MAGISTRAT ZU JARATSCHEWO

10 W polu pieczęci, na tarczy szwajcarskiej, ruszt św. Wawrzyńca. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłę.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KARZEC
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: TH. KAISER // BERLIN 12
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 33 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GEMEINDE-VORSTAND
w półotoku dolnym: GOSTYN
w polu: ZU // KARZEC // KREIS

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach (w środkowym nazwa miejscowości). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LISZKI
Dr Józef Nowak notariusz
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 32,5 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 111 mm
7b 106 mm, w tym stopka 6 mm i cokół 9 mm – stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 4 mm ( Ø 12 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * D (okto) R JÓZEF NOWAK *
w półotoku dolnym: W LISZKACH w W (ielkim). KS (ięstwie). KRAKOWSKIEM
w polu (w półotoku poniżej wizerunku napieczętnego): C (esarsko) . K (rólewski) . NOTARYUSZ

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁĘKA MAŁA
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: TH. KAISER // BERLIN 12
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 34 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GEMEINDE-VORSTAND
w półotoku dolnym: GOSTYN
w polu: ZU // KLEIN LENKA // KREIS

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach (w środkowym nazwa miejscowości). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OPOLE
Powiatowa kasa oszczędnościowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 6,5 mm
7b
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DIE KREIS-SPARKASSE * // ZU OPPELN

10 W polu pieczęci orzeł autorski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OPOLE
Miasto
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 20 mm
7b 16 mm, w tym cokół 4 mm (20,5 x 20,5 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu (w półotoku dolnym): STADT OPPELN

10 W polu pieczęci tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym pół orła, w polu drugim pół krzyża trójlistnego. Powyżej tarczy korona muralis o pięciu blankowanych basztach. Po bokach tarczy gwiazda. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADŁÓW
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GEMEINDEVORSTEHER
w półotoku dolnym: KREIS ADELNAU
w polu: ZU // RADLOW

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach (w drugim nazwa miejscowości). Poniżej rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Inżynier gubernialny
3a mosiądz
3b
4 okrągła 26,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 7,5 mm
7b
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: INŻENIER GUBER (nialny) : GUB (erni): WARSZAWSKIEJ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WILKANÓW
Gmina w hrabstwie kłodzkim
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 41 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: GEM (einde): // SI (e) G (el): // WÖLFELS- // DORF // GRAFSCH (aft): // GLATZ.

10 W polu pieczęci napis w sześciu wierszach (w trzecim i czwartym nazwa miejscowości). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Hrabstwo kłodzkie

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZAMARTE
Dominium szlacheckie (dobra rycerskie)
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 102 mm
7b 97 mm, w tym skuwka 15 mm ( Ø 21 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: ADELICH DOMINIUM ZAMARTE.

10 W polu pieczęci na tarczy szwajcarskiej odmiana herbu Wolszlegier (dwie strzały w krzyż skośny, na nich takaż strzała). Ponad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie skrzygło orle przeszyte strzałą. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Zamarte

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Dowództwo III/1 Dyonu Myśliwskiego
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 68 mm
7b 64 mm, w tym stopka 7 mm, cokół 10 mm, rękojeść 47 mm
7c 4 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: x DOWÓDZTWO III/1 DYONU MYŚL (iwskiego).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Warto zwrócić uwagę,że orzeł polski został nałożony na godło Królestwa Polskiego (orła carskiego).

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Dywizjon Żandarmerii K.O.P.
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 20 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 23 mm
7b 14,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • DYWIZJON ŻANDARMERII • K (orpus). O (chrony). P (ogranicza).

10 W polu pieczęci liczba 78. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GRODNO ? [Białoruś]
Dowództwo 29. Pułku Artylerii Polowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 41 mm
5 wklęsłoryty
6 cztery uszka z otworami do przymocowania do drewnianego uchwytu
7 brak uchwytu
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DOWÓDZTWO 29 P (ułku). ARTYLERJI POL (owej).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, kontury orła (orzeł wycięty) wg. wzoru z 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Dowództwo Lotnictwa
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 15 x 55 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej lekko sciętej gałce
7a 66,5 mm
7b 63,5 mm, w tym stopka 3 mm, skuwka 5,5 mm, rękojeść 55 mm
7c 3 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: AU CACHEET D`OR // P-GE DU CAIRE // PARIS // 25
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Commandement Des Forces Aériennes Polonaise // DOWÓDZTWO LOTNICTWA

10 W polu pieczęci w dwóch wierszach napisy rozdzielone rozetą w pas.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 NN
Rodzina Rothschildów
3a stal
3b kość słoniowa ?
4 owalna 27 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 84 mm
7b 79 mm, w tym cokuł 17 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b

10 W polu pieczęci tarcza herbowa pięciopolowa. W polu pierwszym, sercowym, tarcza rycerska, w polu drugim orzeł, w polu trzecim prawica ściskająca z lewa w skos pięć strzał bełtami w dół, w polu czwarty prawica ściskająca w skos pięć strzał bełtami w dół, w polu piątym wspięty lew. Ponad tarczą koroną Freiherra. Nad koroną trzy hełmy z labrami, zwieńczone koronami otwartymi o trzech fleuronach i dwóch pałkach, skrajne zwrócone en face. W klejnocie środkowym orzeł, w klejnocie po prawej, pomiędzy dwoma rogami bawolimi gwiazda, w klejnocie po lewej trzy pióra strusie. Tarczę po prawej podtrzymuje wspięty lew, po lewej wspięty jednorożec. Pod tarczą, na szarfie, dewiza rodowa „Concordia, Integritas, Industria” (Harmonia, Uczciwość, Pracowitość). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Pięć strzał symbolizuje pięciu braci.

Legenda


error: Content is protected !!