Nowe obiekty (październik 2022)


    W październiku 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia trzynastu nowych tłoków pieczęci. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 ANOPAL [BIAŁORUŚ]
Gospodarstwo
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35,5 x 30,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 14,5 mm ( Ø 19 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * EKONOMIA ANNOPOLSKA

10 W polu pieczęci godło herbu rodu Radziwiłłów; orzeł z tarczą typu szwajcarskiego na piersi, w polu tarczy trzy trąby stykające się munsztukami w środku. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BEŁZ [UKRAINA]
Zarząd miejski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 42 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 42 mm
7b 34 mm, w tym stopka 9 mm, cokół 13 mm, trzpień 12 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: ГОРОДСКАЯ УПРАВА БЕЛЗА

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, ceglany mur forteczny z trzema blankowanymi wieżami, środkowa wyższa. Ponad wieżą korona królewska. Wieże po bokach z 3 oknami (2,1), wieża środkowa z dwoma oknami w pas. W przejeździe bramy stojąca postać zbrojnego (?), trzymającego w prawej ręce szablę (?). Po obu stronach muru fortecznego dwie armaty. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHORZÓW
Zofia Ligacz tłumacz przysięgły
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 6 mm ( Ø 16 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym podwójnym półotoku: > TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY < // ZOFIA LIGACZ
w dolnym półotoku: W CHORZOWIE

10 W polu pieczęci wolna przestrzeń. Wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZERLEJNO
Królewsko-Pruski Urząd Gospogarczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85,5 mm
7b 82 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KÖN (iglich). PR (eussisches). DOM (…) AMT CZERLEINO
w polu poniżej obrazu napieczętnego: KR (ólewsko): PR (uski) URZĄD // EKONOMII // CZERLEINSK

10 W polu pieczęci godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej, trzymający w szponach miecz i berło, a na piersi tarczę z polskim orłem, tarcza zwieńczona koroną. Poniżej, pod belką, napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Oddział Powiatowy Stalinogrodzkich Okręgowych
Zakładów Zbożowych P. Z. Z.

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 73,5 mm
7b 63 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm)
7c 10,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * STALINOGRODZKIE OKR (ęgowe). ZAKŁ (ady). ZBOŻ (owe). P (aństwowe). Z (akłady). Z (bożowe).
w polu: ODDZI (ał). POW (iatowy). CZ (ęstocho) – WA

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KURZYCKO
Rada Parafialna gminy katolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
7a 97 mm
7b 88,5 mm, w tym skuwka 6,5 mm (Ø 11,5 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b w półotoku górnym: KIRCHENVORSTAND
w półotoku dolnym:VOIGTSDORF
w polu: DER // KATHOLISCHEN // GEMEINDE // ZU

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LWÓWEK ŚLĄSKI
Filia Towarzystwa Bankowego w Bolesławcu
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 28 mm
7b 19 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w górnym półotoku: * BANKVEREIN BUNZLAU A (ktion). G (esellschaft) *
w dolnym półotoku: Löwenberg i (n). Schl (esien).

10 W polu pieczęci tarcza hiszpańska, z literami B po bokach, w środku przez nie przepleciona litera V. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Makler Przysięgły Giełdy Mięsnej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 11
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 103 mm
7b 89,5 mm, w tym skuwka 10,5 mm (Ø 16 mm)
7c 13,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * MAKLER PRZYSIĘGŁY GIEŁDY MIĘSNEJ * // W WARSZAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 1 023, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA, w owalnej rozecie liczba 12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Urząd Rezerw Państwowych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 32
7 brak, otwór do wkręcenia uchwytu
7a 9,5 mm
7b
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD REZERW PAŃSTWOWYCH // * 3 *

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 193 383.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIRKI
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 39 mm
7b 29 mm
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * GEMEINDE-VORSTAND *
w półotoku dolnym: KREIS SCHWEIDNITZ
w polu: KLEIN- // WIERAU

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz więcej: Wirki

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 BERLIN [NIEMCY]
1. Miejska Szkoła Wyższa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: F. SCHELLHAS * BERLIN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 37 mm
7b 27,5 mm
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: * 1 STÄDTISCHE HÖHERE BÜRGERSCHULE * / BERLIN

10 W polu pieczęci na tarczy wspięty niedźwiedź. Tarcza zwieńczona koroną muralis o pięciu blankowanych basztach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Stowarzyszenie Dyplomowanych Agentów Ziemskich
3a stal
3b
4 okrągła Ø 57,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, gwintowany trzpień do jego zamocowania (Ø 6 mm)
7a 23 mm
7b
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku (na szarfie): SEAL OF THE CHARTERED LAND AGENTS’ SOCIETY
w polu (na szarfie górnej): FOUNDED / 1902
w polu (na szarfie dolnej): NON NOBIS SOLVM

10 W polu pieczęci tarcza francuska starego typu, dwudzielna w pas. W polu pierwszym waga szalkowa, w polu drugim trzy snopy (2,1). Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie pochodnia skrzyżowana z toporem, na nich położona podkowa barkiem ku dołowi. Poniżej tarczy dewiza na szarfie (pol. „nie tylko dla nas”). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Górna matryca pieczęci suchej.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Stowarzyszenie Dyplomowanych Agentów Ziemskich
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 57,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, matryca przymocowana cyną do mosiężnej płytki o wymiarach 100 x 85 mm, posiadającej dwa otwory (Ø 6 mm) przy narożnikach z lewa w skos
7a 8 mm
7b
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku (na szarfie): SEAL OF THE CHARTERED LAND AGENTS’ SOCIETY
w polu (na szarfie górnej): FOUNDED / 1902
w polu (na szarfie dolnej): NON NOBIS SOLVM

10 W polu pieczęci tarcza francuska starego typu, dwudzielna w pas. W polu pierwszym waga szalkowa, w polu drugim trzy snopy (2,1). Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie pochodnia skrzyżowana z toporem, na nich położona podkowa barkiem ku dołowi. Poniżej tarczy dewiza na szarfie (pol. „nie tylko dla nas”). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Dolna matryca pieczęci suchej.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRUSY [NIEMCY]
Magazyn etapowy inspekcji 3. Armii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska), rekonstrukcja
7a 106,5 mm
7b 98,5 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 12,5 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: ETAPPEN-MAGAZIN D (er). ETAPPEN-INSPEKTION D (er). 3 ARMEE

10 W polu pieczęci heraldyczny orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!