Zaproszenie / Tablice herbowe ze Słońska (Sonnenburga) i ich losy


POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE
ODDZIAŁ W POZNANIU


zaprasza

na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 24 XI 2022 roku (czwartek) o godz. 16.00
na Wydziale Historii UAM – ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Collegium Historicum),
sala 3.132 (II piętro). Podczas zebrania

DR TADEUSZ W. LANGE

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


wygłosi referat pt.

TABLICE HERBOWE ZE SŁOŃSKA (SONNENBURGA)
I ICH LOSY
error: Content is protected !!