Nowe obiekty (maj 2024)


    W kwietniu do Galerii Sigillarium.pl pozyskano ze zbiorów prywatnych informacje o dwunastu tłokach pieczętnych. Wśród nich znajdują się m.in. trzy z Wielkopolski, tj. Królewskiego Urzędu Ubezpieczeń z Kościana, Urzędu Budowlanego z Krotoszyna oraz Sołtysa z Trzcianki. Wśród pozostałych pieczęci na uwagę zasługują: pieczęć Magistratu w Łomży używana po 1857 r., a także pieczęć sołtysa wsi Sielce. Druga z wymienionych posiada ciekawy kształt matrycy z niespotykanym umieszczeniem na niej Orła Białego. Dla sympatyków heraldyki ciekawostką może być pieczęć szlachecka z herbem Nieczuja. Wśród znanych rodzin, które posługiwały się tym herbem można wymienić np. Grzymułtowskich, a szczególnie Krzysztofa Grzymułtowskiego (1620-1687). Był on pułkownikiem wojsk królewskich, marszałkiem sejmu nadzwyczajnego w Warszawie w 1654 r., wojewodą poznańskim w latach 1677–1687. Uczestniczył w rokowaniach pokojowych ze Szwecją w Oliwie w roku 1660 i z Rosją w Moskwie w 1686, zakończonych traktatem jego imienia (zobacz: Traktat Grzymułtowskiego). Wśród pozostałych egzemplarzy są także pieczęcie gmin wiejskich (Wałownica, Niwy), Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej z miejscowości Niechłonin, zawierającej w polu pieczęci herb guberni płockiej z 1869 r. Ciekawostką jest także pieczęć K. K. Urzędu Podatkowego z Wojniłowa, miejscowości położonej na Ukrainie ok. 100 km na południe od Lwowa, ponieważ w Galerii Sigillarium.pl posiadamy już pieczęć proboszcza kościoła parafialnego z tej miejscowości. Na uwagę zasługuje także pieczęć cechu piekarzy z Łowicza z okresu II RP.

Tłoki pieczętne i stemple zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).


Tłoki pieczęci i stempli z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 KOŚCIAN
Królewski Urząd Ubezpieczeń powiatu kościańskiego

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy TH (eodor). KAISER // BERLIN 12
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 111 mm
7b 102 mm, w tym skuwka 6,5 mm (Ø 17 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, na szczycie uchwytu pineska z sygnaturą wytwórcy: THEODOR KAISER // BERLIN SW. 68 // Stempelfabrik
9a majuskuła
9b
w otoku: K (öniglich). VERSICHERUNGSAMT DES KREISES KOSTEN // IN KOSTEN

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KROTOSZYN
Królewsko Pruski Urząd Budowlany

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 106 mm
7b 107,5 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KÖNINGL (ich). PREUSS (isches). HOCHBAUAMT * // KROTOSCHIN

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUCIEŃ
Towarzystwo Włościańskie „DOBRE”
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy [Z]. WEINKRAN[Z] // VARSOVIE
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 28,5 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // ДОБРЕ // ГМ (ина). ЛЮЦЕНЬ // ГОСТ (ыньскаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Poniżej wyobrażenia napieczętnego napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁOMŻA
Magistrat
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 94 mm
7b 88 mm, w tym stopka 4 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość, skuwka 14 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napiecżetnego: МАГИСТРАТЪ ГОРОДА ЛОМЖИ.

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Poniżej napis w dwóch wierszach. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁOWICZ
Cech piekarzy
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o formie odwróconego stożka
7a 80 mm
7b 77 mm, w tym stopka 22 mm, cokół 4,5 mm, stanowiące z uchwytem jednolitą całość
7c 3 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: CECH PIEKARZY
w półotoku dolnym: • W ŁOWICZU •

10 W polu pieczęci dzielonym w pas, w polu górnym oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, dwa precle, każdy w słup, podtrzymywane przez dwa wspięte lwy stojące na belce. Pole dolne puste. Na zewnątrz, wokół pola legendy podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIECHŁONIN
Kasa Oszczędnościowo – Pożyczkowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 106,5 mm
7b 99,5 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: *НЕХЛОНИНСКАЯ ССУДО-СБЕРЕГ (ательная).КАССА МЛАВ (скаго). УѢЗ (да). ПЛОЦ (кой). ГУБ (ерни).

10 W polu pieczęci herb guberni płockiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy dwie baszty, między którymi znajdują się dwa skrzyżowane klucze, a nad nimi trzy skrzyżowane kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIWY
Gmina
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwytu toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 108 mm
7b 102 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 14,5 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: AMTSSIEGEL DER GEMEINDE
w półotoku dolnym: KREIS BROMBERG
w polu: NIWIE

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Powyżej i poniżej rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 [POLSKA]
P. G.
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 17 x 15 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony o formie romboidalnej z otworem
7a 35,5 mm
7b 32,5 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: P. / G.

10 W polu pieczęci na tarczy owalnej herb Nieczuja. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Po bokach tarczy gałązki palmowe skrzyżowane pod tarczą.
11
12 Herbowni: Galicz, Gastełło, Gembicki, Gębicki, Gładysz, Gładyszewski, Goły, Grabionek, Graboszewski, Grabowski, Grębarski, Gręborski, Gręboszewski, Gręboszowski, Grzymułtowski, Gulyacz, Gumiński

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SIELCE
Sołtys
3a stop ołowiu i cynku
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm z wypustką ponad krawędź
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 80 mm, bez skuwki
7c 7 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: SOŁTYS // wsi SIELCE // gm (ina). SŁUBICE *
w półotoku dolnym: pow (iat). GOSTYŃSKI
10

W polu pieczęci, w górnej części, wizerunek orła wystający poza obrys okręgu wpisanego w pole matrycy, poniżej napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 podobna pieczęć znajduje się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
12 niska jakość wykonania matrycy

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TRZCIANKA
Sołtys
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 81,5 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: SCHULZEN AMT
w polu poniżej obrazu napieczętnego: zu // TRZCIONKA.

10 W polu pieczęci godło Królestwa Prus – orzeł w koronie z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FWR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WAŁOWNICA
Sołtys
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 95 mm
7b 91,5 mm
7c 4,5 mm
8 w dolnej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: SCHULZE ZU
w polu poniżej obrazu napieczętnego: WALOWNICA

10 W polu pieczęci na polu ornym grabie drewniane w skos, po bokach łany zboża. Poniżej obrazu napieczętnego napis (nazwa miejscowości), pod nim dwie skrzyżowane gałązki laurowe? Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WOJNIŁÓW [UKRAINA]
Urząd Podatkowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 122 mm
7b 114,5 mm, w tym stopka 5 mm, cokół 9 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość, skuwka 8 mm (Ø 15 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * K (aiserlich). K (öniglich). STEUERAMT *
w półotoku dolnym: IN WOJNIŁOW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!