Nowe obiekty (czerwiec 2024)


    Do najciekawszych obiektów pozyskanych z prywatnych zbiorów do Galerii Sigillarium.pl w maju br. należy niewątpliwie zaliczyć pieczęć 9. Batalionu Strzelców (Flandryjskich) – jednego z pododdziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Batalion rozpoczęto formować 5 listopada 1943 roku i wszedł on w skład 3. Brygady Strzelców z 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Walczył w kampanii 1944–1945 we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. W trakcie tych walk poległo 219 żołnierzy, a 726 zostało rannych. Wzięto do niewoli 2560 jeńców. Żołnierzom batalionu nadano: 27 Krzyży VM V kl, 262 KW, 74 KZ z M, a z odznaczeń zagranicznych: 1 DSO, 1 MC, 2 MM, 2 Croix de Guerre i inne.

    Kolejnym tłokiem pieczętnym zasługującym na uwagę jest tłok kasy miejskiej z Kępna, z wizerunkiem herbu tego miasta. Wśród zgromadzonych tłoków pieczętnych warto także wskazać dwa, które posiadają bardzo rzadkie sygnatury wytwórców. Pierwszym z nich jest tłok Rady Dobroczynności Publicznej z Pińczowa z końca XIX w., posiadający na rancie matrycy umieszczoną w słup sygnaturę: F. WITKOWSKI. Drugim jest tłok pieczętny komisariatu obwodowego w Kłecku z sygnaturą: W. BELOW // A POSEN – czyli sygnaturą Wilhelma Belowa – grawera z Poznania, wytwarzającego m.in. pieczęcie powstańcze. Do grupy ciekawych pieczęci należą także: pieczęć powiatowego lekarza weterynarii z Poznania z godłem Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz pieczęć policji dominialnej z Miniszewa z połowy XIX w.

Tłoki pieczętne zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).


Tłoki pieczęci i stempli z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 KĘPNO
Kasa miejska
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 94,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 23 mm)
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DIE KÄMMEREICASSE ZU KEMPEN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżaniem ciągłym, herb Kępna (powiatu kępińskiego) – na tarczy barokowej na pagórku stojący łabędź z lekko uniesionym skrzydłem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KŁECKO
Komisariat obwodowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: W. BELOW // A POSEN
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 105 mm
7b 93 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 24 mm)
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:* KONIGL (isches): DISTRIKTS = COMMISSARIAT * // IN KLETZKO. KR (eis): GNESEN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Królestwa Prus – orzeł w koronie z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem [F] W na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LINOWIEC
Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 96 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 11 mm ( Ø 16 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * K (öniglich). PR (eussisches) STANDESAMT LINOWITZ * // KR (eis). KULM

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

9. Batalion Strzelców (Flandryjskich)
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłolana
6
7 uchwyt o formie nieregularnej i prostokątnej stopce (50 x 45 mm)
7a 36 mm
7b 23,5 mm, w tym stopka 7 mm, stanowiąca z uchwytem jednolitą całość
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: 9 BATALION STRZELCÓW
w półotoku dolnym: – * –
w polu (w półotoku górnym): 9-th RIFFLE BATTALION
w polu (poniżej wizerunku napieczętnego): *

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, zbliżony do godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej, ustalonego w 1927 r. Powyżej wizerunku napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: 9. Batalion Strzelców Flandryjskich

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MINISZEW
Policja dominialna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 82 mm
7b 77,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: POLIZEI SIEGEL DES DOMINIUMS
w polu poniżej obrazu napieczętnego: MINISZEW

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Kasa miejska
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 104 mm
7b 97 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 19,5 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KÄMMEREI – KASSE * // NEUMARK .

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIŃCZÓW
Rada Dobroczynności Publicznej

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: F. WITKOWSKI
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 107 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 19 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczetnego: ПИНЧОВСКИЙ // УѢЗД (ный). СОВѢТЪ // ОБЩ (ественного). // ПРИЗ (нания). // КѢЛЭЦ (кой). ГУБ (ернии).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu Św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 [POLSKA]
T Z
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 14 x 12 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie zbliżonej do trójlistnej koniczyny z trzema otworami w układzie 1, 2
7a 31 mm
7b 28,5 mm, w tym stopka 3 mm, stanowiąca z matrycą jednolitą całość
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: T Z

10 W polu pieczęci na owalnej tarczy herb Łodzia. Powyżej korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie na tle pięciu strusich piór herb Łodzia. Po bokach inicjały T / Z. Za tarczą panoplia nowożytne: szable, chorągwie.
11
12 Herbowni: Zabiński, Zakrzewski, Zaleski, Zaliński, Zbierzchowski, Zdziechowski, Zdzychowski, Zeth, Zgorski, Zgórski, Zgurski, Zworski, Żabiński, Żaliński, Żyrowiecki, Żytowiecki

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Powiatowy lekarz weterynarii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 84 mm
7b 79,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KOEN (iglich). PR (eussisches). KREISTHIERARZT
w polu poniżej obrazu napieczętnego: POSENER // KREISES .

10 W polu pieczęci godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej, trzymający w szponach berło i jabłko, a na piersi tarczę z polskim orłem zwieńczoną koroną. Poniżej, pod belką, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Urząd Budownictwa Melioracyjnego

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106,5 mm
7b 96,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 15 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • KÖNIGL (iches) MELIORATIONS BAUAMT • // IN POSEN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FWR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOMIERZ
Sołtys
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 24 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 97 mm
7b 92 mm, w tym skuwka 12,5 mm ( Ø 14,5 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: SCHULZEN = AMT
w półotoku dolnym: JOSEPHSTHAL

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 Miejscowość znajdowała się na zachód od Radomierza za Jeziorem Olejnickim, pomiędzy Nową Wsią na północy i Olejnicą na południu. Współrzędne: 51°58’58.8″N 16°13’58.8″E

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SKULSKA WIEŚ
Zarząd Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 81 mm
7b 73,5 mm, w tym skuwka 4,5 mm (Ø 13 mm)
7c 7,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: УПР (авленіе) СКУЛЬСНОЕВЕЙСКОЙ ССУДО -СБ (ерегательной). КАССЫ СЛУПЕЦКАГО УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka, po bokach którego znajdują się dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SŁAWUTA [UKRAINA]
Bank wołosty
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 33 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * СЛАВУТСКОГО ВОЛОСТНАГО БАНКА

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Wołost (pol. włość)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻNIN
Komisarz obwodowy policji

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 107 mm
7b 98. mm, w tym skuwka 12 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • KÖNIGL (iches). POLIZEI – DISTRICTS COMMISSARIUS ZU ZNIN • // KR (eis). ZNIN

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


error: Content is protected !!