Rekonstrukcja odkryła szczegóły odcisku pieczęci

Robert ŚmietankaLublin Nowatorska odsłona wizerunku z odcisku pieczęci miasta Wąwolnicy     Zagadkowe losy dwóch tłoków pieczętnych miasta…

UAM w Poznaniu / Wystawa „Symbole narodowe w Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z 1926 r.”

    W dniach od 16 listopada do 9 grudnia 2023 r. w Bibliotece Collegium Historicum UAM w…

Wybrane pieczęcie samorządowe z „Polskiej Deklaracji…”

P.1. Magistrat Miasta Białegostoku (D.2.16) P.2. Magistrat Miasta Choroszczy (D.2.18) P.3. Magistrat Miasta Knyszyna D.2.18) P.4.…

Oprawa ikonograficzna „Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r. (wybrane przykłady)

    „Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r. zawiera bardzo bogatą szatę…

Wybrane pieczęcie różne z „Polskiej Deklaracji…”

P.1. Naczelna Izba Lekarska (D.1.129) P.2. Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (D.1.131) P.3. Towarzystwo Oświaty Narodowej (D.1.163) P.4.…

Wybrane pieczęcie państwowe z „Polskiej Deklaracji…”

P.1. Województwo białostockie (D.2.15) P.2. Starostwo białostockie (D.2.17) P.3. Komenda Policji Państwowej powiatu białostockiego (D.2.17) P.4.…

Wybrane pieczęcie duchownych i związków wyznaniowych z „Polskiej Deklaracji…”

P.1. Biskup grodzieński i nowogródzki (D.2.37) P.2. Rada Kościelna parafii ewangelicko-luterańskiej kościoła św. Jana w Grodnie…

Wybrane pieczęcie wojskowe, organizacji paramilitarnych i kombatanckich z „Polskiej Deklaracji…”

P.1. Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce (D.1.209) P.2. Zarząd Główny Związku Hallerczyków w Warszawie (D.1.211)…

Reportaż fotograficzny z wystawy w PTN pt. Symbole narodowe w „Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r.

Okolicznościowy srebrny 1 dolar (Ø 38,1 mm, 26,73 g) wybity przez Mennicę Stanów Zjednoczonych z okazji…

Symbole narodowe w „Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r.

    Wystawa zorganizowana w dniach 6-27 września br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie prezentowała symbole narodowe…

error: Content is protected !!