Wybrane pieczęcie państwowe z „Polskiej Deklaracji…”

P.1. Województwo białostockie (D.2.15) P.2. Starostwo białostockie (D.2.17) P.3. Komenda Policji Państwowej powiatu białostockiego (D.2.17) P.4.…

Wybrane pieczęcie duchownych i związków wyznaniowych z „Polskiej Deklaracji…”

P.1. Biskup grodzieński i nowogródzki (D.2.37) P.2. Rada Kościelna parafii ewangelicko-luterańskiej kościoła św. Jana w Grodnie…

Wybrane pieczęcie wojskowe, organizacji paramilitarnych i kombatanckich z „Polskiej Deklaracji…”

P.1. Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce (D.1.209) P.2. Zarząd Główny Związku Hallerczyków w Warszawie (D.1.211)…

Reportaż fotograficzny z wystawy w PTN pt. Symbole narodowe w „Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r.

Fotografie zostały wykonane przez Mariusza Kopniaka (MK) oraz Piotra Grabowskiego (PG). Powrót do strony głównej opisującej…

Symbole narodowe w „Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r.

    Wystawa zorganizowana w dniach 6-27 września br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie prezentowała symbole narodowe…

Wybrane pieczęcie cechowe z „Polskiej Deklaracji…”

P.1. Urząd Starszych Zgromadzenia Szewców w Augustowie (D.2.32) P.2. Związek Rzemieślników żydowskich w Białymstoku (D.2.33) P.3.…

Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Artur HryniewiczKustosz w Dziale Numizmatyczno-Sfragistycznym, Muzeum Narodowe we Wrocławiu Kraina ryb, czapli i bocianów.Tłoki sądowych pieczęci…

Niezwykły świat pieczęci / Relacja z wystawy/ Collegium Historicum / Uniwersytet Poznański

    W dniach od 24 kwietnia do 15 maja 2023 r. w Bibliotece Collegium Historicum Uniwersytetu Poznańskiego,…

Wystawa zbiorów sfragistycznych w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie

    W dniach od 6 września 2022 do 26 lutego 2023 r. w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego…

Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych

    Na Wydziale Historii UAM w Poznaniu 10 listopada 2022 odbyła się prezentacja książki pt. Sfragistyka w…

error: Content is protected !!