Podręczna biblioteka


     Ważnym aspektem kolekcjonerstwa jest stała potrzeba zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat posiadanych obiektów. Odkrycie tejże wiedzy często bywa jednak procesem żmudnym i czasochłonnym. Dlatego w zakładce „Bibliografia” zebrana została lista publikacji, które mogą pomóc w lepszym rozpoznaniu obiektów sfragistycznych. Oprócz wydawnictw z zakresu sfragistyki, lista ta zawiera także opracowania dotyczące heraldyki oraz innych nauk pomocniczych historii.

     Ponieważ z doświadczenia kolekcjonerskiego wynika, że istotną rolę przy identyfikacji zabytków odgrywają pozycje zawierające m.in. bogaty materiał ikonograficzny (porównawczy), które warto mieć pod ręką, dlatego w sekcji portalu nazwanej „Podręczna biblioteka” wydzielono kilkanaście tego typu publikacji. Dla przybliżenia ich zawartości zostały dołączane także spisy treści. Część z zaprezentowanych publikacji jest dostępna w księgarniach i można je nabyć pod wskazanymi w tym zestawieniu adresami internetowymi, natomiast pozostałe są dostępne jedynie w ofercie antykwariatów naukowych.


error: Content is protected !!